Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

GDPR - Řešení problémů v praxi škol

GDPR - Řešení problémů v praxi škol

Pokud máte co dělat s GDPR ve školách a školských zařízeních, v této publikaci naleznete úplně vše. Popisuje povinnosti i způsoby jejich realizace, představuje i vaše práva. Ukazuje, jak se GDPR odráží i v dalších vnitřních předpisech, v postavení osob v rámci odpovědnosti za zpracování osobních údajů a v úkolech na jednotlivých úrovních řízení.

V knize dále naleznete souhrn evidencí a záznamů, které bude nutné vést. Kniha vypichuje oblasti, kde se v praxi škol nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům, nebo ve vztahu k zákonným zástupcům. Řeší četné praktické problémy v praxi škol a obsahuje širokou paletu vzorů s komentářem pro přímé použití při činnosti škol.

Publikace je praktickou příručkou pro osoby odpovědné za ochranu osobních údajů v rámci škol. 

autor: Eva Janečková; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2020, 352 stran
ISBN: 978-80-2712-579-1

Cena: 149 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých pojmů  - str. 9
Seznam zkratek   - str. 11
Úvod  - str. 13
I. Obecná část
1 Základní pojmy používané v oblasti ochrany osobních údajů  - str. 19
2 Základní zásady Obecného nařízení (GDPR) a jejich odraz v povinnostech  - str. 33
2.1 Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti  - str. 33
2.2 Zásada účelového omezení  - str. 40
2.3 Zásada minimalizace údajů  - str. 40
2.4 Zásada přesnosti  - str. 42
2.5 Zásada omezení uložení  - str. 43
2.6 Zásada integrity a důvěrnosti  - str. 45
2.7 Zásada odpovědnosti  - str. 46
3 Práva subjektu údajů  - str. 47
3.1 Právo na informace  - str. 47
3.2 Právo na přístup k osobním údajům  - str. 73
3.3 Právo na opravu a doplnění  - str. 75
3.4 Právo na výmaz  - str. 78
3.5 Právo na omezení zpracování  - str. 82
3.6 Právo na přenositelnost  - str. 84
3.7 Právo vznést námitku - str. 87
3.8 Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování  - str. 89
3.9 Právo podat stížnost u dozorového úřadu - str. 91
3.10 Výkon práv  - str. 92
4 Souhlas se zpracováním osobních údajů  - str. 95
4.1 Základní parametry souhlasu se zpracováním osobních údajů  - str. 95
4.2 Souhlasy ve školství  - str. 99
4.3 Souhlas žáků  - str. 106
5 Záznamy o činnostech  - str. 109
6 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů  - str. 187
7 Smlouva o zpracování osobních údajů - str. 205
8 Zabezpečení osobních údajů  - str. 219
9 Porušení zabezpečení osobních údajů  - str. 225
10 Směrnice o zpracování osobních údajů  - str. 235
11 Pověřenec pro ochranu osobních údajů - str. 247
12 Dozorový úřad  - str. 257
13 Sankce  - str. 263
II Zvláštní část
1 Přijímání dítěte ke vzdělávání  - str. 271
1.1 Mateřská škola  - str. 271
1.2 Základní škola  - str. 283
2 Poskytování osobních údajů třetím osobám  - str. 291
2.1 Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce  - str. 291
2.2 Poskytování osobních údajů Policii ČR  - str. 293
2.3 Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám  - str. 295
2.4 Spolupráce školy a OSPOD  - str. 296
2.5 Předání osobních údajů žáka při jeho přestupu na jinou školu  - str. 298
3 Pověření k vyzvedávání dítěte  - str. 301
4 Vzájemné povinnosti mezi zákonnými zástupci a školou při předávání osobních údajů  - str. 305
5 Zveřejňování a zpřístupňování osobních údajů  - str. 311
5.1 Zveřejňování smluv podle zákona o registru smluv a ochrana osobních údajů - str. 311
5.2 Ochrana osobních údajů při poskytování informací  - str. 318
5.3 Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů  - str. 327
6 Kamery se záznamem ve školství - str. 331
6.1 Důvody pro instalaci kamerového systému  - str. 332
6.2 Zákonné důvody  - str. 333
6.3 Zákoník práce  - str. 336
6.4 Práva subjektu údajů  - str. 337
Závěr - str. 341
Seznam použitých materiálů a odborné literatury  - str. 343

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů , který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR; nový zákon, nařízení GDPR a některé ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.