Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR.

Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních údajů, pořádání akcí, využívání souhlasů se zpracováním osobních údajů a podobně.

Publikace je praktickou příručkou pro osoby odpovědné za ochranu osobních údajů v rámci obcí. Vychází z mnoha zkušeností s implementací GDPR v různě velkých obcích a ze zkušeností s řešením reálných problémů, které se objevují při práci obcí.

Popisuje jednotlivé povinnosti vyplývající z tohoto nařízení, různé způsoby a možnosti jejich splnění, včetně praktických návodů a jejich odrazu ve vnitřních předpisech, postavení osob v rámci odpovědnosti za zpracování osobních údajů a úkoly na jednotlivých úrovních řízení.

Dále v knize naleznete souhrn evidencí a záznamů k praktickému využití. 
autor: Eva Janečková; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 4. 4. 2019, 344 stran
ISBN: 978-80-2472-925-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých pojmů - str. 9
Seznam zkratek - str. 11
Úvod - str.  13
I. OBECNÁ ČÁST
1 Základní pojmy používané v oblasti ochrany osobních údajů - str.  19
2 Základní zásady Obecného nařízení (GDPR) a jejich odraz v povinnostech - str.  35
2.1 Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti - str. 35
2.2 Zásada účelového omezení - str. 40
2.3 Zásada minimalizace údajů - str. 41
2.4 Zásada přesnosti - str. 42
2.5 Zásada omezení uložení - str. 43
2.6 Zásada integrity a důvěrnosti - str. 45
2.7 Zásada odpovědnosti - str.  45
3 Práva subjektu údajů - str.  47
3.1 Právo na informace - str.  48
3.2 Právo na přístup k osobním údajům - str. 66
3.3 Právo na opravu a doplnění - str. 71
3.4 Právo na výmaz - str. 74
3.5 Právo na omezení zpracování - str. 82
3.6 Právo na přenositelnost - str. 84
3.7 Právo vznést námitku - str. 91
3.8 Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování - str. 93
3.9 Právo podat stížnost u dozorového úřadu - str. 99
3.10 Výkon práv - str. 100
4 Souhlas se zpracováním osobních údajů - str. 103
5 Záznamy o činnostech - str. 111
6 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů - str.  115
7 Smlouva o zpracování osobních údajů - str.  123
8 Zabezpečení osobních údajů a jeho porušení - str. 133
8.1 Povinnost zabezpečit osobní údaje - str. 133
8.2 Porušení zabezpečení osobních údajů - str. 139
8.3 Úloha zpracovatele - str. 147
9 Dozorový úřad - str. 149
10 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů - str. 157
11 Sankce - str. 173
II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
1 Zveřejňování osobních údajů, mlčenlivost - str. 187
1.1 Zveřejňování smluv podle zákona o registru smluv a ochrana osobních údajů - str. 189
1.2 Ochrana osobních údajů při poskytování informací - str. 196
1.3 Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů - str. 216
1.4 Zveřejňování na úřední desce - str. 226
1.5 Pořízení a zveřejnění záznamu z jednání zastupitelstva za účelem informování veřejnosti - str. 233
2 Zpracování osobních údajů zaměstnanců obce - str. 239
2.1 Zpracování osobních údajů před vznikem pracovního poměru - str. 243
2.2 Zpracování osobních údajů v průběhu pracovního poměru - str. 254
2.3 Zpracování osobních údajů po skončení pracovního poměru - str. 261
2.4 Ochrana soukromí zaměstnanců na pracovišti - str. 263
3 Video a audio záznamy jako zpracování osobních údajů - str. 271
3.1 Pořizování zvukového a obrazového záznamu účastníkem řízení - str. 277
3.2 Pořizování zvukového a obrazového záznamu ze strany správního orgánu - str. 281
3.3 Kamerový systém uvnitř úřadu - str. 283
3.4 Možnost využití záznamu z kamerového systému ve správním řízení - str. 287
3.5 Městské dohlížecí kamerové systémy - str. 291
3.6 Provozování kamerových systémů v obecních bytových domech - str. 302
4 Zákonný rámec zpracování osobních údajů obecní policií - str. 307
5 Zvláštní činnosti obce - str. 313
5.1 Kroniky obce - str. 313
5.2 Jubilea a gratulace občanům - str. 319
5.3 Správní řízení - str. 323
5.4 Poskytování osobních údajů při kontrole - str. 327
6 Měření rychlosti - str. 329
Závěr - str. 333
Seznam použité literatury a materiálů - str. 335

Další nabídka k tématu

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Petra Furková, Miroslav Veselý, Pavel Chodúr, Barbora Štěpánová - C. H. Beck

Publikace srozumitelnou formou seznámí čtenáře nejen s principy tvorby obecně závazných vyhlášek, ale též, a to je hlavním přínosem textu, s jednotlivými záležitostmi, které je možné vyhláškami regulovat. U každé z nich autoři uvádějí vhodné způsoby regulace, předkládají vzorovou ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí s praktickými vzory

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí s praktickými vzory

Pavel Bachura - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickým průvodcem běžnými problémy, se kterými se úředníci na obcích obvykle setkávají v souvislosti s nemovitým majetkem s dopadem do katastru nemovistostí. Autor popisuje praktické problémy při ...

Cena: 370 KčKOUPIT

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář, 4. vydání

Zákon o obcích - Komentář, 4. vydání

Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček, Jana Balounová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vychází již ve čtvrtém aktualizovaném vydání a reaguje mimo jiné i na změny v souvisejících předpisech a v judikatuře. Komentář k zákonu o obcích byl nově doplněn komentářem k zákonu č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních ...

Cena: 780 KčKOUPIT

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o hospodaření ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Změny nastaly u ...

Cena: 159 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi škol

GDPR - Řešení problémů v praxi škol

Eva Janečková - GRADA Publishing, a. s.

Pokud máte co dělat s GDPR ve školách a školských zařízeních, v této publikaci naleznete úplně vše. Popisuje povinnosti i způsoby jejich realizace, představuje i vaše práva. Ukazuje, jak se GDPR odráží i v dalších vnitřních předpisech, v postavení osob v rámci odpovědnosti za ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zdeněk Koudelka, Petr Průcha, Jana Zwyrtek Hamplová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

Potěšil, Furek, Hejč, Chmelík, Riegel, Škop - C. H. Beck

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.