Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace

Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale také předkládá přesný popis, jak provést analýzu GDPR, její vyhodnocení a implementaci. Nechybí ani informace o sankcích v případě porušení povinností jednotlivými subjekty zpracovávajícími osobní údaje.

GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) nabude účinnosti dne 25. 5. 2018.

autor: Eva Janečková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 19. 4. 2018, 136 stran
ISBN: 978-80-7552-248-1

Cena: 215 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Úvod - str.  VII
Seznam použitých pojmů - str.  XI
I. Povinnosti obsažené v GDPR
KAPITOLA 1 Základní zásady Nařízení a jejich odraz v povinnostech
- str.  3
1.1 Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti - str.  3
1.2 Zásada účelového omezení  - str. 7
1.3 Zásada minimalizace údajů  - str. 7
1.4 Zásada přesnosti  - str. 8
1.5 Zásada omezení uložení  - str. 9
1.6 Zásada integrity a důvěrnosti - str.  9
1.7 Zásada odpovědnosti - str.  9
KAPITOLA 2 Souhlas se zpracováním osobních údajů - str.  11
KAPITOLA 3 Povinnosti vyplývající z práv subjektu údajů  - str. 16
3.1 Informační povinnost - str.  16
3.2 Právo na přístup k osobním údajům  - str. 21
3.3 Právo na opravu a doplnění  - str. 22
3.4 Právo na výmaz - str.  22
3.5 Právo na omezení zpracování - str.  24
3.6 Právo na přenositelnost  - str. 24
3.7 Právo vznést námitku  - str. 25
3.8 Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování  - str. 26
KAPITOLA 4 Nové povinnosti stanovené Nařízením  - str. 27
4.1 Vytvoření záznamů o činnostech  - str. 27
4.2 Povinnost zabezpečení a hlášení bezpečnostních incidentů 2 - str. 9
4.2.1 Obecná povinnost chránit osobní údaje podle zákona o ochraně osobních údajů  - str. 29
4.2.2 Zabezpečení podle nové právní úpravy – Nařízení  - str. 31
4.3 Posouzení vlivu  - str. 37
4.4 Jmenování pověřence  - str. 38
II. Analýza
KAPITOLA 1 Analýza GDPR krok za krokem  - str. 43
1.1 Vyhodnocení základních parametrů zpracování  - str. 43
1.2 Správce a zpracovatel  - str. 47
1.3 Souhlas - str.  49
1.4 Informační povinnost  - str. 49
1.5 Zabezpečení osobních údajů  - str. 49
1.6 Schopnost plnit práva subjektu údajů  - str. 50
III. Implementace
KAPITOLA 1 Vyhodnocení analýzy a implementace  - str. 53
1.1 Vyhodnocení analýzy  - str. 53
1.2 Uvedení zpracování osobních údajů do souladu a vytvoření záznamů o činnostech zpracování  - str. 54
1.3 Transparentnost a plnění informační povinnosti  - str. 56
1.4 Úprava smluv se zpracovateli  - str. 58
1.5 Odstranění nadbytečných souhlasů a úprava textu souhlasů  - str. 62
1.6 Zabezpečení osobních údajů - str.  66
1.7 Provedení posouzení vlivu  - str. 74
1.8 Jmenování pověřence  - str. 78
1.9 Příprava na plnění práv subjektu údajů  - str. 84
IV. Shrnutí - str.  87
Záznamy o činnostech  - str. 89
V. Dozorový úřad  - str. 97
VI. Sankce - str.  103
VII. Zpracování osobních údajů zaměstnanců  - str. 109
Závěr  - str. 119

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

GDPR v kostce

GDPR v kostce

C. H. Beck

Praktický průvodce světem nejdiskutovanějšího evropského předpisu pomáhá prostřednictvím srozumitelného návodu zajistit soulad s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Odpovídá mimo jiné na otázky, zda je třeba jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, co muže ...

Cena: 290 KčKOUPIT

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 2. vydání

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 2. vydání

Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek, - Wolters Kluwer, a. s.

2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu k účinnosti nařízení. V textu nařízení jsou promítnuty opravy ze 4. května 2018, na které autoři reagovali i ve výkladu. Do nového vydání autoři promítli řadu podnětů z praxe, se kterými se setkali v rámci školení, konferencí i ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Praktický průvodce GDPR, 2. vydání

Praktický průvodce GDPR, 2. vydání

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) představuje nový právní rámec pro zpracování osobních údajů. Text vychází z právního stavu z května 2018. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Jde o komplexnější právní předpis, než byl zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy

Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy

Petra Malotíková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů zejména při užití ve veřejné správě. Autorka se zaměřuje na analýzu aktuální právní úpravy a zpracovává problematiku i v evropském kontextu. Zabývá se jednotlivými aspekty ochrany osobních údajů i souvislostmi s právem na ...

Cena: 290 KčKOUPIT

GDPR - praktický průvodce implementací

GDPR - praktický průvodce implementací

Luděk Nezmar - GRADA Publishing, a. s.

Kniha provede procesem zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod názvem General Data Protection Regulation - GDPR. Povinnost dopadne na všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU - tedy na valnou většinu firem, organizací, obcí, škol nebo ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Eva Fialová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Bezkontaktní čipy RFID (Radio Frequency Identification) slouží k jedinečné identifikaci objektů na základě rádiových frekvencí, bezkontaktně a na dálku. Monografie se zabývá ochranou soukromí v aplikacích RFID. Autorka podrobně popisuje technologii RFID, podává výklad pojmu soukromí ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů podává podrobný výklad k oblasti, která v současné informační společnosti nabývá stále větší důležitosti, přičemž nové formy zpřístupňování údajů nabízí také četná ...

Cena: 1 320 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.