Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

Kniha GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí je praktickým průvodcem pro všechny, kdo pracují s informacemi a osobními údaji. Kniha je přehledně rozdělená do dvou částí – části GDPR a části k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část GDPR pomáhá čtenářům s aplikací GDPR v praxi a poskytuje návod, jak by v konkrétních situacích postupovali autoři. Část věnující se zákonu 106 doplnili autoři přehlednými schématy, jak postupovat v případě žádosti o informace. Kniha je doplněna praktickými příklady, doporučeními, judikaturou a vzory.

Kniha je tak určena nejen úředníkům na obcích, ale každému, kdo si chce v oblasti GDPR a v oblasti svobodného přístupu k informacím rozšířit své vědomosti.
autoři: Alice Frýbová, Štěpán Holub, Lenka Švarcová, Pavlína Hlavenková; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 7. 2021, 156 stran
ISBN: 978-80-7676-093-6

Cena: 365 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech – str. IX
Seznam použitých zkratek – str. X
Předmluva – str. XIII
Část A
GDPR
– str. 1
I. Úvod – str. 1
1. Význam ochrany osobních údajů v prostředí obcí – str. 1
2. Vývoj a systematika ochrany osobních údajů – str. 2
II. Zásady zpracování osobních údajů – str. 4
1. Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti – str. 6
2. Zásada účelového vymezení – str. 7
3. Zásada minimalizace údajů – str. 8
4. Zásada přesnosti – str. 8
5. Zásada omezení uložení – str. 9
6. Zásada integrity a důvěrnosti – str. 10
7. Zásada odpovědnosti – str. 11
III. Základní pojmy a právní důvody zpracování osobních údajů – str. 11
1. Základní pojmy – str. 11
1.1 Osobní údaj – str. 11
1.2 Zvláštní kategorie osobních údajů – str. 12
1.3 Zpracování osobních údajů – str. 13
1.4 Správce a zpracovatel – str. 13
1.5 Subjekt údajů – str. 14
1.6 Dozorový úřad – str. 14
1.7 Orgán veřejné moci a veřejný subjekt – str. 14
1.8 Pověřenec pro ochranu osobních údajů – str. 15
2. Právní důvody zpracování osobních údajů – str. 16
2.1 Právní důvody zpracování běžných osobních údajů – str. 17
2.2 Právní důvody zpracování citlivých osobních údajů – str. 22
IV. Některé typizované povinnosti obcí při jejich běžné činnosti – str. 23
1. Povinnost vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů – str. 24
2. Povinnost provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů – str. 26
3. Plnění informační povinnosti – str. 28
4. Realizace práv subjektů údajů – str. 30
4.1 Žádost subjektu údajů o výkon práva – str. 30
4.2 Jednotlivá práva subjektů údajů – str. 31
5. Povinnosti zabezpečit osobní údaje – str. 37
6. Hlášení porušení zabezpečení osobních údajů – str. 40
7. Smlouvy se zpracovateli – str. 46
7.1 Subjekty, které jsou vůči obci samostatnými správci osobních údajů – str. 46
7.2 Subjekty, které nejsou ani správci, ani zpracovateli osobních údajů – str. 47
7.3 Subjekty, které jsou vůči obci zpracovateli osobních údajů – str. 47
8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů – str. 49
8.1 Způsob výkonu činnosti pověřence – str. 51
8.2 Předpoklady pro výkon činnosti pověřence – str. 52
8.3 Povinnosti obce v souvislosti se jmenováním a činností pověřence – str. 54
8.4 Úkoly pověřence – str. 56
8.5 Odpovědnost pověřence za škodu – str. 57
V. Propojení GDPR s jinými předpisy – str. 59
1. Listina základních práv a svobod – str. 59
2. Trestní zákoník – str. 60
2.1 Ustanovení § 180 trestního zákoníku – str. 61
3. Občanský zákoník – str. 63
3.1 Obecně k právu na ochranu osobnosti – str. 64
3.2 Jméno a bydliště – str. 64
3.3 Osobnost člověka – str. 65
3.4 Podoba a soukromí – str. 65
3.5 Právo na duševní a tělesnou integritu – str. 68
3.6 Ochrana osobnostních práv – str. 68
VI. Z praxe – str. 70
1. Rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů – str. 70
1.1 Uveřejňování osobních údajů hlavním městem Prahou v registru smluv – str. 71
1.2 Zpracování osobních údajů v souvislosti s vydáváním parkovacích karet - město Prachatice – str. 72
1.3 Zveřejňování osobních údajů žadatelů v souvislosti se žádostí o informace - městská část Praha 6 – str. 72
1.4 Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením na pronájem nemovitostí ve vlastnictví obce - obec Třebnouševes – str. 73
1.5 Kontrola v souvislosti s provozováním kamerového systému sledujícího průběh zkoušek k získání řidičského oprávnění - město Černošice – str. 74
1.6 Kontrola zpracování osobních údajů při realizaci kontrolní činnosti městské policie vůči svým zaměstnancům - hlavní město Praha  – str. 74
1.7 Kontrola zpracování osobních údajů při zaslání výzvy k zaplacení pokuty za dopravní přestupek na nesprávné adresy - Magistrát hlavního města Prahy – str. 75
1.8 Kontrola zpracování osobních údajů při uveřejňování osobních údajů v registru smluv - hlavní město Praha – str. 75
1.9 Kontrola zpracování osobních údajů při poskytování služeb tzv. Smart city - město Kolín – str. 76
Část B
STOŠESTKA
– str. 77
I. "Stošestka" a příručka pro obce – str. 77
II. Posouzení přijaté žádosti – str. 78
1. Jedná se o žádost podle zákona 106? – str. 79
2. Kdo je povinný subjekt a jak má být v žádosti označen? – str. 83
2.1 Kdo je povinný subjekt? – str. 83
2.2 Jak má být povinný subjekt v žádosti označen – str. 85
3. Kdo může podat žádost a jak má být označen? – str. 86
3.1 Kdo může žádat informace? – str. 87
3.2 Jak má být žadatel značen? – str. 88
4. Mám požadovanou informaci a musím ji poskytnout? – str. 89
4.1 Co je to informace podle zákona 106?  – str. 90
4.2 Vztahuje se požadovaná informace k působnosti územně samosprávného celku? – str. 90
4.3 Jaké informace nemusím a nesmím poskytnout? – str. 91
4.4 Kdy a jak se poskytují osobní údaje? – str. 95
III. Vyřízení žádosti – str. 106
1. Předběžné úkony – str. 106
1.1 Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí informace – str. 106
1.2 Výzva k upřesnění žádosti o poskytnutí informace – str. 108
1.3 Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace – str. 110
1.4 Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti – str. 112
2. Konečné úkony – str. 114
2.1 Odložení žádosti – str. 114
3. Poskytnutí informace – str. 118
3.1 Odkaz na veřejnou informaci – str. 119
3.2 Zveřejnění informací způsobem umožňujícím dálkový přístup – str. 120
4. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti – str. 122
IV. Opravné prostředky – str. 125
1. Řádné opravné prostředky – str. 126
1.1 Odvolání – str. 126
1.2 Stížnost – str. 129
2. Mimořádné opravné prostředky – str. 133
2.1 Přezkumné řízení – str. 133
2.2 Opatření proti nečinnosti – str. 135
3. Řízení před soudem  – str. 136
Věcný rejstřík – str. 137

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze ...

Cena: 197 KčKOUPIT

GDPR v personalistice, 2. vydání

GDPR v personalistice, 2. vydání

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Pracovněprávní oblast představuje významnou oblast zpracování osobních údajů, která se dotýká velké části společnosti. Blíže ke struktuře a obsahu knihy Pravidla ochrany osobních údajů, jež stanovuje GDPR, je nutné aplikovat nejen u aktivních zaměstnanců, ale i u uchazečů a též ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Osobní údaje v kontextu GDPR

Osobní údaje v kontextu GDPR

Petra Melotíková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů v souvislosti s právem na soukromí. Autorka nejprve analyzuje aktuální právní úpravu v kontextu GDPR. V další části knihy se zaměřuje na praktické uplatnění ochrany osobních údajů ve školství, zdravotnictví a obecní samosprávě. ...

Cena: 308 KčKOUPIT

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 2. vydání

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 2. vydání

Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý, Miroslav Růžička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let. Stalo se globálním standardem pro ochranu dat a představuje také první komplexnější regulaci umělé inteligence. Druhé vydání komentáře reaguje na rozsáhlou ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky

GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky

Ondřej Fiala, Jan Grepl, Ondřej Lichnovský - C. H. Beck

Publikace má za cíl být průvodcem jakéhokoli subjektu nejenom v hmotném právu GDPR. Autoři ji člení do tří bloků, z nichž hlavní část tvoří hmotné právo GDPR. Druhou část věnují procesní úpravě, v níž pojednávají nejenom o „dvoukolovém“ řízení (nalézacím a přestupkovém) před Úřadem ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o zpracování osobních údajů - Komentář

Zákon o zpracování osobních údajů - Komentář

Barbora Vlachová, Martin Maisner - C. H. Beck

Zákon o zpracování osobních údajů je především adaptačním zákonem k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ale rovněž implementací směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.