Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

Kniha GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí je praktickým průvodcem pro všechny, kdo pracují s informacemi a osobními údaji. Kniha je přehledně rozdělená do dvou částí – části GDPR a části k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část GDPR pomáhá čtenářům s aplikací GDPR v praxi a poskytuje návod, jak by v konkrétních situacích postupovali autoři. Část věnující se zákonu 106 doplnili autoři přehlednými schématy, jak postupovat v případě žádosti o informace. Kniha je doplněna praktickými příklady, doporučeními, judikaturou a vzory.

Kniha je tak určena nejen úředníkům na obcích, ale každému, kdo si chce v oblasti GDPR a v oblasti svobodného přístupu k informacím rozšířit své vědomosti.
autoři: Alice Frýbová, Štěpán Holub, Lenka Švarcová, Pavlína Hlavenková; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 7. 2021, 156 stran
ISBN: 978-80-7676-093-6

Cena: 330 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech – str. IX
Seznam použitých zkratek – str. X
Předmluva – str. XIII
Část A
GDPR
– str. 1
I. Úvod – str. 1
1. Význam ochrany osobních údajů v prostředí obcí – str. 1
2. Vývoj a systematika ochrany osobních údajů – str. 2
II. Zásady zpracování osobních údajů – str. 4
1. Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti – str. 6
2. Zásada účelového vymezení – str. 7
3. Zásada minimalizace údajů – str. 8
4. Zásada přesnosti – str. 8
5. Zásada omezení uložení – str. 9
6. Zásada integrity a důvěrnosti – str. 10
7. Zásada odpovědnosti – str. 11
III. Základní pojmy a právní důvody zpracování osobních údajů – str. 11
1. Základní pojmy – str. 11
1.1 Osobní údaj – str. 11
1.2 Zvláštní kategorie osobních údajů – str. 12
1.3 Zpracování osobních údajů – str. 13
1.4 Správce a zpracovatel – str. 13
1.5 Subjekt údajů – str. 14
1.6 Dozorový úřad – str. 14
1.7 Orgán veřejné moci a veřejný subjekt – str. 14
1.8 Pověřenec pro ochranu osobních údajů – str. 15
2. Právní důvody zpracování osobních údajů – str. 16
2.1 Právní důvody zpracování běžných osobních údajů – str. 17
2.2 Právní důvody zpracování citlivých osobních údajů – str. 22
IV. Některé typizované povinnosti obcí při jejich běžné činnosti – str. 23
1. Povinnost vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů – str. 24
2. Povinnost provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů – str. 26
3. Plnění informační povinnosti – str. 28
4. Realizace práv subjektů údajů – str. 30
4.1 Žádost subjektu údajů o výkon práva – str. 30
4.2 Jednotlivá práva subjektů údajů – str. 31
5. Povinnosti zabezpečit osobní údaje – str. 37
6. Hlášení porušení zabezpečení osobních údajů – str. 40
7. Smlouvy se zpracovateli – str. 46
7.1 Subjekty, které jsou vůči obci samostatnými správci osobních údajů – str. 46
7.2 Subjekty, které nejsou ani správci, ani zpracovateli osobních údajů – str. 47
7.3 Subjekty, které jsou vůči obci zpracovateli osobních údajů – str. 47
8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů – str. 49
8.1 Způsob výkonu činnosti pověřence – str. 51
8.2 Předpoklady pro výkon činnosti pověřence – str. 52
8.3 Povinnosti obce v souvislosti se jmenováním a činností pověřence – str. 54
8.4 Úkoly pověřence – str. 56
8.5 Odpovědnost pověřence za škodu – str. 57
V. Propojení GDPR s jinými předpisy – str. 59
1. Listina základních práv a svobod – str. 59
2. Trestní zákoník – str. 60
2.1 Ustanovení § 180 trestního zákoníku – str. 61
3. Občanský zákoník – str. 63
3.1 Obecně k právu na ochranu osobnosti – str. 64
3.2 Jméno a bydliště – str. 64
3.3 Osobnost člověka – str. 65
3.4 Podoba a soukromí – str. 65
3.5 Právo na duševní a tělesnou integritu – str. 68
3.6 Ochrana osobnostních práv – str. 68
VI. Z praxe – str. 70
1. Rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů – str. 70
1.1 Uveřejňování osobních údajů hlavním městem Prahou v registru smluv – str. 71
1.2 Zpracování osobních údajů v souvislosti s vydáváním parkovacích karet - město Prachatice – str. 72
1.3 Zveřejňování osobních údajů žadatelů v souvislosti se žádostí o informace - městská část Praha 6 – str. 72
1.4 Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením na pronájem nemovitostí ve vlastnictví obce - obec Třebnouševes – str. 73
1.5 Kontrola v souvislosti s provozováním kamerového systému sledujícího průběh zkoušek k získání řidičského oprávnění - město Černošice – str. 74
1.6 Kontrola zpracování osobních údajů při realizaci kontrolní činnosti městské policie vůči svým zaměstnancům - hlavní město Praha  – str. 74
1.7 Kontrola zpracování osobních údajů při zaslání výzvy k zaplacení pokuty za dopravní přestupek na nesprávné adresy - Magistrát hlavního města Prahy – str. 75
1.8 Kontrola zpracování osobních údajů při uveřejňování osobních údajů v registru smluv - hlavní město Praha – str. 75
1.9 Kontrola zpracování osobních údajů při poskytování služeb tzv. Smart city - město Kolín – str. 76
Část B
STOŠESTKA
– str. 77
I. "Stošestka" a příručka pro obce – str. 77
II. Posouzení přijaté žádosti – str. 78
1. Jedná se o žádost podle zákona 106? – str. 79
2. Kdo je povinný subjekt a jak má být v žádosti označen? – str. 83
2.1 Kdo je povinný subjekt? – str. 83
2.2 Jak má být povinný subjekt v žádosti označen – str. 85
3. Kdo může podat žádost a jak má být označen? – str. 86
3.1 Kdo může žádat informace? – str. 87
3.2 Jak má být žadatel značen? – str. 88
4. Mám požadovanou informaci a musím ji poskytnout? – str. 89
4.1 Co je to informace podle zákona 106?  – str. 90
4.2 Vztahuje se požadovaná informace k působnosti územně samosprávného celku? – str. 90
4.3 Jaké informace nemusím a nesmím poskytnout? – str. 91
4.4 Kdy a jak se poskytují osobní údaje? – str. 95
III. Vyřízení žádosti – str. 106
1. Předběžné úkony – str. 106
1.1 Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí informace – str. 106
1.2 Výzva k upřesnění žádosti o poskytnutí informace – str. 108
1.3 Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace – str. 110
1.4 Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti – str. 112
2. Konečné úkony – str. 114
2.1 Odložení žádosti – str. 114
3. Poskytnutí informace – str. 118
3.1 Odkaz na veřejnou informaci – str. 119
3.2 Zveřejnění informací způsobem umožňujícím dálkový přístup – str. 120
4. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti – str. 122
IV. Opravné prostředky – str. 125
1. Řádné opravné prostředky – str. 126
1.1 Odvolání – str. 126
1.2 Stížnost – str. 129
2. Mimořádné opravné prostředky – str. 133
2.1 Přezkumné řízení – str. 133
2.2 Opatření proti nečinnosti – str. 135
3. Řízení před soudem  – str. 136
Věcný rejstřík – str. 137

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vláda a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o vyvlastnění, zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor právních předpisů z oblasti autorského práva (autorský zákon, vyhláška) a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o ochraně ...

Cena: 147 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1445 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1445 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Osobní údaje v kontextu GDPR

Osobní údaje v kontextu GDPR

Petra Melotíková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů v souvislosti s právem na soukromí. Autorka nejprve analyzuje aktuální právní úpravu v kontextu GDPR. V další části knihy se zaměřuje na praktické uplatnění ochrany osobních údajů ve školství, zdravotnictví a obecní samosprávě. ...

Cena: 308 KčKOUPIT

GDPR v personalistice

GDPR v personalistice

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

GDPR představuje milník v oblasti zpracování osobních údajů v Evropské unii. Byť nejde v pravém slova smyslu o revoluci, dotkne se určitým způsobem každého správce osobních údajů, tedy i všech zaměstnavatelů, kteří z povahy věci zpracovávají osobní údaje o zaměstnancích. Blíže ke ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 2. vydání

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 2. vydání

Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý, Miroslav Růžička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let. Stalo se globálním standardem pro ochranu dat a představuje také první komplexnější regulaci umělé inteligence. Druhé vydání komentáře reaguje na rozsáhlou ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy

Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy

Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace komplexně vykresluje problematiku ochrany osobních údajů, zejména pak ve vztahu k pracovněprávním vztahům. Vedle historické analýzy a analýzy principiálního podkladu právní úpravy obsahuje podrobný ...

Cena: 549 KčKOUPIT

GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky

GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky

Ondřej Fiala, Jan Grepl, Ondřej Lichnovský - C. H. Beck

Publikace má za cíl být průvodcem jakéhokoli subjektu nejenom v hmotném právu GDPR. Autoři ji člení do tří bloků, z nichž hlavní část tvoří hmotné právo GDPR. Druhou část věnují procesní úpravě, v níž pojednávají nejenom o „dvoukolovém“ řízení (nalézacím a přestupkovém) před Úřadem ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o svobodném přístupu k informacím - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon o svobodném přístupu k informacím - Praktický komentář, 2. vydání

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké ...

Cena: 570 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.