Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 19/2023 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2023, číslo 16, ze dne 18. 12. 2023

19

TERMÍNY DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ
V ROCE 2024
(Daňový kalendář)

Č. j.: MF-37245/2023/3901-32
PID: MFCRDXTNZM

LEDEN
úterý 2.
§   spotřební daň –  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2023
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2023
úterý 9.
§   spotřební daň –  splatnost daně za listopad 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2023
–  splatnost paušální zálohy
středa 24.
§   spotřební daň –  splatnost daně za listopad 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.
§   spotřební daň –  daňové přiznání za prosinec 2023
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2023 (pokud vznikl nárok)
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2023
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí roku 2023 a za prosinec 2023
–  souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023
–  kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023
§   daň z hazardních her –  daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2023
středa 31.
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2023
§   daň silniční –  daňové přiznání a splatnost daně za rok 2023
§   daň z nemovitých věcí –  daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2024
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”)
–  režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
§   Oznámení dle DAC7 –  podání oznámení dle § 14zzf zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ÚNOR
pátek 9.
§   spotřební daň –  splatnost daně za prosinec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.
§   daň z příjmů –  učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2024 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023
úterý 20.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2024
–  splatnost paušální zálohy
pondělí 26.
§   spotřební daň –  splatnost daně za prosinec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
–  daňové přiznání za leden 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za leden 2024
–  souhrnné hlášení za leden 2024
–  kontrolní hlášení za leden 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2024
čtvrtek 29.
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2024
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

BŘEZEN
pátek 1.
§   daň z příjmů –  podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023 (nikoliv elektronicky)
pondělí 11.
§   spotřební daň –  splatnost daně za leden 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15.
§   daň z příjmů –  čtvrtletní záloha na daň
§   daň z neočekávaných zisků –  čtvrtletní záloha na daň
středa 20.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2024
–  elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023
–  splatnost paušální zálohy
pondělí 25.
§   spotřební daň –  daňové přiznání za únor 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za únor 2024
–  souhrnné hlášení za únor 2024
–  kontrolní hlášení za únor 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2024
úterý 26.
§   spotřební daň –  splatnost daně za leden 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
neděle 31.
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

DUBEN
úterý 2.
§   spotřební daň –  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2023
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2023
§   daň z příjmů –  podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023
–  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2024
–  podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
§   daň z neočekávaných zisků –  podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
úterý 9.
§   spotřební daň –  splatnost daně za únor 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2024
–  splatnost paušální zálohy
středa 24.
§   spotřební daň –  splatnost daně za únor 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.
§   spotřební daň –  daňové přiznání za březen 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2024
–  souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024
–  kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024
§   daň z hazardních her –  daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2024
úterý 30.
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2024
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

KVĚTEN
čtvrtek 2.
§   daň z příjmů –  podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
§   daň z neočekávaných zisků –  podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
pátek 10.
§   spotřební daň –  splatnost daně za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2024
–  splatnost paušální zálohy
pondělí 27.
§   spotřební daň –  splatnost daně za březen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
–  daňové přiznání za duben 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za duben 2024
–  souhrnné hlášení za duben 2024
–  kontrolní hlášení za duben 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024
pátek 31.
§   daň z nemovitých věcí –  splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu)
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2024
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

ČERVEN
pondělí 10.
§   spotřební daň –  splatnost daně za duben 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17.
§   daň z příjmů –  čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
§   daň z neočekávaných zisků –  čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
čtvrtek 20.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2024
–  splatnost paušální zálohy
pondělí 24.
§   spotřební daň –  splatnost daně za duben 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25.
§   spotřební daň –  daňové přiznání za květen 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za květen 2024
–  souhrnné hlášení za květen 2024
–  kontrolní hlášení za květen 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2024
neděle 30.
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

ČERVENEC
pondělí 1.
§   spotřební daň –  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024
§   daň z příjmů –  podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce
–  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2024
§   daň z neočekávaných zisků –  podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce
§   Oznámení FATCA –  podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§   Oznámení CRS (GATCA) –  podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
středa 10.
§   spotřební daň –  splatnost daně za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2024
–  splatnost paušální zálohy
čtvrtek 25.
§   spotřební daň –  splatnost daně za květen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
–  daňové přiznání za červen 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2024
–  souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024
–  kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2024
§   daň z hazardních her –  daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2024
středa 31.
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2024

SRPEN
pátek 9.
§   spotřební daň –  splatnost daně za červen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2024
–  splatnost paušální zálohy
pondělí 26.
§   spotřební daň –  splatnost daně za červen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
–  daňové přiznání za červenec 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2024
–  souhrnné hlášení za červenec 2024
–  kontrolní hlášení za červenec 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2024
sobota 31.
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

ZÁŘÍ
pondělí 2.
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2024
§   daň z nemovitých věcí –  splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu s daní vyšší než 5 000 Kč)
pondělí 9.
§   spotřební daň –  splatnost daně za červenec 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.
§   daň z příjmů –  čtvrtletní záloha na daň
§   daň z neočekávaných zisků –  čtvrtletní záloha na daň
pátek 20.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2024
–  splatnost paušální zálohy
úterý 24.
§   spotřební daň –  splatnost daně za červenec 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25.
§   spotřební daň –  daňové přiznání za srpen 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2024
–  souhrnné hlášení za srpen 2024
–  kontrolní hlášení za srpen 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2024
pondělí 30.
§   spotřební daň –  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2024
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2024
§   daň z přidané hodnoty –  žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

ŘÍJEN
čtvrtek 10.
§   spotřební daň –  splatnost daně za srpen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2024
–  splatnost paušální zálohy
pátek 25.
§   spotřební daň –  splatnost daně za srpen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
–  daňové přiznání za září 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2024
–  souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024
–  kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2024
§   daň z hazardních her –  daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2024
čtvrtek 31.
§   daň z přidané hodnoty –  poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2025, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31. prosinci 2024 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2024

LISTOPAD
pondělí 11.
§   spotřební daň –  splatnost daně za září 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2024
–  splatnost paušální zálohy
pondělí 25.
§   spotřební daň –  splatnost daně za září 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
–  daňové přiznání za říjen 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2024
–  souhrnné hlášení za říjen 2024
–  kontrolní hlášení za říjen 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2024
sobota 30.
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

PROSINEC
pondělí 2.
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2024
§   daň z nemovitých věcí –  splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
úterý 10.
§   spotřební daň –  splatnost daně za říjen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.
§   daň z příjmů –  čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
§   daň z neočekávaných zisků –  čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pátek 20.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2024
–  splatnost paušální zálohy
pátek 27.
§   spotřební daň –  splatnost daně za říjen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
–  daňové přiznání za listopad 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2024
–  souhrnné hlášení za listopad 2024
–  kontrolní hlášení za listopad 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2024
úterý 31.
§   spotřební daň –  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2024
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2024
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Povinnosti spojené s oznamovací povinností finančních institucí
Ohlášení FATCA/CRS –  lhůta pro podání ohlášení viz § 13t odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti spojené s vykazováním Zpráv podle jednotlivých zemí:
Ohlášení CbCR –  lhůta pro podání ohlášení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz § 13zn odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení CbCR –  lhůta pro podání oznámení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz § 13zm zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti spojené s oznámením informací o přeshraničních uspořádáních:
Oznámení DAC6 –  lhůta pro podání oznámení o přeshraničních uspořádáních dle skutečností uvedených v § 14n zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti spojené s oznamovací povinností provozovatelů platforem dle DAC7:

Ohlášení českého oznamujícího provozovatele platformy – lhůta pro podání ohlášení dle skutečností uvedených v § 14zq odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o registraci neusazeného provozovatele platformy – lhůta pro podání přihlášky k registraci dle skutečností uvedených v § 14zs odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

ÚZ č. 1551 - Ukrajina

ÚZ č. 1551 - Ukrajina

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor předpisů, které reagují na uprchlickou vlnu vyvolanou invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu. Předpisy upravují zejména poskytování dočasné ochrany ukrajinských uprchlíkům na území ČR, dále poskytování ubytování, zdravotních služeb, sociálního ... pokračování

Cena: 77 KčKOUPIT

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ... pokračování

Cena: 2 510 KčKOUPIT

ÚZ č. 1595 - Penzijní spoření a připojištění

ÚZ č. 1595 - Penzijní spoření a připojištění

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů ke III. důchodovému pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkovém penzijním spoření, ve kterém došlo od ledna 2024 ke 30 změnám; změněn byl také zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a některé další zákony a ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.