Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


50

TERMÍNY DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ
V ROCE 2022
(Daňový kalendář)

Č. j.: MF-25792/2021/3901-6
PID: MFCRBXTNQF

LEDEN
pondělí 10.
§   spotřební daň splatnost daně za listopad 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20.
§    daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2021
    splatnost paušální zálohy
pondělí 24.
§    spotřební daň splatnost daně za listopad 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25.
§    spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2021
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2021 (pokud vznikl nárok)
§   energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2021
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí roku 2021 a za prosinec 2021
    souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí roku 2021 a prosinec 2021
    kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí roku 2021 a prosinec 2021
§    daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2021
pondělí 31.
§    daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2021
§    daň silniční daňové přiznání a splatnost daně za rok 2021
§    daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2022
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dale jen “OSS”)
    režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
 
ÚNOR
středa 9.
§    spotřební daň splatnost daně za prosinec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15.
§    daň z příjmů učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2022 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021
pondělí 21.
§    daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2022
    splatnost paušální zálohy
čtvrtek 24.
§    spotřební daň splatnost daně za prosinec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25.
§    spotřební daň daňové přiznání za leden 2022
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2022 (pokud vznikl nárok)
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2022
    souhrnné hlášení za leden 2022
    kontrolní hlášení za leden 2022
§    energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2022
pondělí 28.
§    daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2022
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
 
BŘEZEN
úterý 1.
§    daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021 (nikoliv elektronicky)
pondělí 14.
§    spotřební daň splatnost daně za leden 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15.
§    daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
pondělí 21.
§    daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2022
    elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021
    splatnost paušální zálohy
pátek 25.
§    spotřební daň daňové přiznání za únor 2022
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2022 (pokud vznikl nárok)
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za únor 2022
    souhrnné hlášení za únor 2022
    kontrolní hlášení za únor 2022
§    energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2022
pondělí 28.
§    spotřební daň splatnost daně za leden 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 31.
§    spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2021
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2021
§    daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2022
     
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
§    biopaliva hlášení dle § 19 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší
 
DUBEN
pátek 1.
§    daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021
    podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2021, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
pondělí 11.
§    spotřební daň splatnost daně za únor 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 19.
§    daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2022
středa 20.
§    daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2022
    splatnost paušální zálohy
pondělí 25.
§    spotřební daň splatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
    daňové přiznání za březen 2022
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2022 (pokud vznikl nárok)
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2022
    souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022
    kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022
§    daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2022
§    energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2022
sobota 30.
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
 
KVĚTEN
pondělí 2.
§    biopaliva podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
§    daň z příjmů podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
    odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2022
úterý 10.
§    spotřební daň splatnost daně za březen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20.
§    daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2022
    splatnost paušální zálohy
středa 25.
§    spotřební daň splatnost daně za březen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
    daňové přiznání za duben 2022
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok)
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za duben 2022
    souhrnné hlášení za duben 2022
    kontrolní hlášení za duben 2022
§    energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2022
úterý 31.
§    daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
    splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
§    daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2022
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
 
ČERVEN
čtvrtek 9.
§    spotřební daň splatnost daně za duben 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.
§    daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí 20.
§    daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2022
    splatnost paušální zálohy
pátek 24.
§    spotřební daň splatnost daně za duben 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27.
§    spotřební daň daňové přiznání za květen 2022
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2022 (pokud vznikl nárok)
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2022
    souhrnné hlášení za květen 2022
    kontrolní hlášení za květen 2022
§    energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2022
čtvrtek 30.
§    spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2022
§    daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2022
§    Oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§    Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
 
ČERVENEC
pátek 1.
§    daň z příjmů podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2021, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce
pondělí 11.
§    spotřební daň splatnost daně za květen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15.
§    daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2022
středa 20.
§    daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2022
    splatnost paušální zálohy
pondělí 25.
§    spotřební daň splatnost daně za květen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
    daňové přiznání za červen 2022
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2022
    souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022
    kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022
§    energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2022
§    daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2022
neděle 31.
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
 
SRPEN
pondělí 1.
§    biopaliva podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
§    daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2022
úterý 9.
§    spotřební daň splatnost daně za červen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22.
§    daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2022
    splatnost paušální zálohy
středa 24.
§    spotřební daň splatnost daně za červen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.
§    spotřební daň daňové přiznání za červenec 2022
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2022 (pokud vznikl nárok)
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2022
    souhrnné hlášení za červenec 2022
    kontrolní hlášení za červenec 2022
§    energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2022
středa 31.
§    daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2022
§    daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
 
ZÁŘÍ
pátek 9.
§    spotřební daň splatnost daně za červenec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.
§    daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
úterý 20.
§    daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2022
  splatnost paušální zálohy
pondělí 26.
§    spotřební daň splatnost daně za červenec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
    daňové přiznání za srpen 2022
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2022 (pokud vznikl nárok)
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2022
    souhrnné hlášení za srpen 2022
    kontrolní hlášení za srpen 2022
§     energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2022
pátek 30.
§    spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2022
§    daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
§    daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2022
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
 
ŘÍJEN
pondělí 10.
§    spotřební daň splatnost daně za srpen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17.
§    daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2022
čtvrtek 20.
§    daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2022
    splatnost paušální zálohy
úterý 25.
§    spotřební daň splatnost daně za srpen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
    daňové přiznání za září 2022
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2022 (pokud vznikl nárok)
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2022
    souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2022
    kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2022
§    energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2022
§    daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2022
pondělí 31.
§    daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přitoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
    daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
§    daň z příjmů odvod daně vybírané srázkou podle zvláštní sazby daně za září 2022
§    biopaliva podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
 
LISTOPAD
středa 9.
§    spotřební daň splatnost daně za září 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21.
§    daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2022
    splatnost paušální zálohy
čtvrtek 24.
§    spotřební daň splatnost daně za září 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25.
§    spotřební daň daňové přiznání za říjen 2022
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2022 (pokud vznikl nárok)
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2022
    souhrnné hlášení za říjen 2022
    kontrolní hlášení za říjen 2022
§    energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2022
středa 30.
§    daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2022
§    daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
 
PROSINEC
pondělí 12.
§    spotřební daň splatnost daně za říjen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.
§    daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
§    daň silniční áloha na daň za říjen a listopad 2022, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
úterý 20.
§    daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2022
    splatnost paušální zálohy
úterý 27.
§    spotřební daň splatnost daně za říjen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
    daňové přiznání za listopad 2022
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2022 (pokud vznikl nárok)
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2022
    souhrnné hlášení za listopad 2022
    kontrolní hlášení za listopad 2022
§    energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2022
sobota 31.
§    daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
 
Povinnosti spojené s vykazováním Zpráv podle jednotlivých zemí:
Ohlášení CbCR lhůta pro podání ohlášení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz § 13zn odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení CbCR lhůta pro podání oznámení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz § 13zm zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Povinnosti spojené s oznámením informací o přeshraničních uspořádáních:
Oznámení DAC6 lhůta pro podání informací o přeshraničních uspořádáních dle skutečností uvedených v § 14n zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy

Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy

Petra Malotíková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů zejména při užití ve veřejné správě. Autorka se zaměřuje na analýzu aktuální právní úpravy a zpracovává problematiku i v evropském kontextu. Zabývá se jednotlivými aspekty ochrany osobních údajů i souvislostmi s právem na ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 3. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2021 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Richterová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.