Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


47

DODATEK č. 8
k pokynu GFŘ-D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Č. j.: 77067/21/7100-20118-012287

Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287) ze dne 2. 3. 2017, Dodatku č. 2 (č.j.: 130204/17/7100-20118-012287) ze dne 14. 12. 2017, Dodatku č. 3 (č.j.: 94112/18/7100-20118-012287) ze dne 11. 12. 2018, Dodatku č. 4 (č.j.: 88521/19/7100-20118-012287) ze dne 28. 11. 2019, Dodatku č. 5 (č.j.: 52725/20/7100-20118-012287) ze dne 3. 9. 2020, Dodatku č. 6 (č.j.: 72251/20/7100-20118-012287) ze dne 7. 12. 2020 a Dodatku č. 7 (č.j.: 27813/21/7100-20118-012287) ze dne 4. 5. 2021, se v návaznosti na přetrvávající potřebu zohlednění dopadů sankčního systému kontrolního hlášení DPH podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, mění takto:

1) Kapitola „II. 3. Meritorní posouzení – rozsah prominutí“, část „II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod“:

Tabulka „Ospravedlnitelných důvodů“:

Ø   Bod č. 1 – V první větě odstraněn text: „…pokud takový zdravotní stav vznikl akutně a ne dříve než 10 pracovních dnů před posledním dnem této lhůty pro podání kontrolního hlášení a…“, který je nahrazen slovním spojením: „…,přičemž v poslední den….“.
Ø   Bod č. 4 – V první větě odstraněn text: „…., pokud takový zdravotní stav vznikl akutně a ne dříve než 15 pracovních dnů před posledním dnem lhůty pro podání následného kontrolního hlášení dle § 101g odst. 2 a 3 ZDPH a současně trval v den oznámení výzvy…“, který je za spojkou „a“ nahrazen slovním spojením: „…nepříznivý zdravotní stav trval…“. V první větě dále za textem: „po celou dobu lhůty pro podání předmětného následného kontrolního hlášení“ přidán odkaz na zákonnou lhůtu: „…dle § 101g odst. 3 ZDPH. V druhé větě text: „nejpozději 5. pracovní den po uplynutí lhůty pro jeho podání“ je nahrazen textem: neprodleně, jakmile to zdravotní stav daňového subjektu nebo jeho zástupce umožní.
Ø   Bod č. 7 - V první větě odstraněn text: „…., pokud tento zdravotní stav vznikl akutně a ne dříve než 10 pracovních dnů před posledním dnem lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101e ZDPH nebo § 101f ZDPH…“. V druhé větě text: „nejpozději 5. pracovní den po uplynutí náhradní lhůty“ je nahrazen textem: neprodleně, jakmile to zdravotní stav daňového subjektu nebo jeho zástupce umožní.
Ø   Bod č. 10 - V závorce původní odkaz na www.daneelektronicky.cz“ nahrazen aktuálním odkazem na Daňový portál FS ČR: Moje daně“: „www.mojedane.cz. V první větě dále odstraněn text: „- přičemž se nejednalo o zveřejněnou plánovanou odstávku –„.
Ø   Bod č. 12 – V druhé větě přesunuta spojka a, přidán text v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 za slovní spojení „v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“. V třetí větě přesunuta spojka a, přidán odkaz na rok: 2022 za rokem „2021“.
Ø   Bod č. 15 – V druhé větě přesunuta spojka a, přidán odkaz na rok 2022 za rokem „2021“. V druhé větě v závorce přesunuta spojka a, přidán text od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 za spojením „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“.
Ø   Bod č. 16 - V druhé větě přesunuta spojka a, přidán odkaz na rok 2022 za rokem „2021“. V druhé větě v závorce přesunuta spojka a, přidán text od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 za spojením „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“.

V ostatním zůstává text Pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287) ze dne 2. 3. 2017, Dodatku č. 2 (č.j.: 130204/17/7100-20118-012287) ze dne 14. 12. 2017, Dodatku č. 3 (č.j.: 94112/18/7100-20118-012287) ze dne 11. 12. 2018, Dodatku č. 4 (č.j.: 88521/19/7100-20118-012287) ze dne 28. 11. 2019, Dodatku č. 5 (č.j.: 52725/20/7100-20118-012287) ze dne 3. 9. 2020, Dodatku č. 6 (č.j.: 72251/20/7100-20118-012287) ze dne 7. 12. 2020 a Dodatku č. 7 (č.j.: 27813/21/7100-20118-012287) ze dne 4. 5. 2021, nezměněn.

Tento Dodatek č. 8 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění.

Ing. Tatjana Richterová, v. r.
generální ředitelka

E-shop

Právo v síti. Průvodce právem na internetu

Právo v síti. Průvodce právem na internetu

Donát, Tomíšek - C. H. Beck

V českém právním prostředí dochází v posledních letech k významným změnám v právních předpisech regulujících základní instituty lidského života, internet nevyjímaje. Spolu s přesunem tradičních forem mezilidského jednání do elektronického světa tyto změny znamenají značné nároky na ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Praktikum z právní metodologie

Praktikum z právní metodologie

Olga Rosnekranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum z právní metodologie je určeno primárně pro studenty právnických fakult k rozvoji právního myšlení, kterým se jednou budou odlišovat od neprávníků, k nácviku interpretačních a argumentačních schopností a dovedností. Praktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Barbora Košinárová - C. H. Beck

Publikace vychází z aktuálního znění zákona o pozemních komunikacích. Obsahuje systematický a analytický výklad jednotlivých ustanovení s důrazem na relevantní judikaturu, odbornou literaturu a dostupná stanoviska příslušných orgánů veřejné moci. Výklad je zasazen do kontextu celého ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.