Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


39

Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – OSS od 1. 7. 2021

V rámci zjednodušení plnění povinností k dani z přidané hodnoty (dále také „DPH“) je pro poskytovatele vybraných služeb zaveden zvláštní režim jednoho správního místa. Tento režim se rovněž označuje jako tzv. Mini One Stop Shop (dále jen „MOSS“), u něhož dochází od 1. 7. 2021 k rozšíření odvodu DPH o další plnění tzv. One Stop Shop (dále jen „OSS“).

K rozšíření odvodu DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS dochází v souvislosti se změnami Směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Tyto změny jsou součástí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněních pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona o DPH“).

S ohledem na prodlevy v legislativním procesu novely zákona o DPH může daňový subjekt od 1. 7. 2021 do dne předcházející dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH postupovat standardně ve smyslu ustálené judikatury Soudního dvora EU, tj. uplatnit přímý účinek směrnice. Z výše uvedeného vyplývá, že i přes posun účinnosti právní úpravy v tuzemsku, mohou daňové subjekty plně od 1. 7. 2021 využít OSS pro odvod DPH.

Současní uživatelé zvláštního režimu MOSS budou automaticky od 1. 7. 2021 převedeni do zvláštního režimu OSS a budou moci využívat i nadále příslušný režim v OSS (příslušný režim EU nebo režim mimo EU) rozšířený o dovozní režim. Do nového dovozního režimu v rámci OSS musí osoba registrovaná v MOSS podat žádost o registraci do tohoto režimu zvlášť. Od 3. čtvrtletí 2021 se převedeným uživatelům z MOSS do OSS mění bankovní účet pro úhradu DPH – viz níže uvedený bankovní účet ve tvaru IBAN. Bankovní účet pro platby za zdaňovací období předcházející 1. 7. 2021 se pro účely DPH nemění. Za 2. čtvrtletí 2021 uživatelé MOSS odvádí DPH na původní bankovní účet pro platby v rámci MOSS.

Podrobnější informace k OSS jsou k dispozici na internetových stránkách Finanční správy ČR (https://www.financnisprava.cz) v rámci nabídky Mezinárodní spolupráce – Mezinárodní spolupráce a DPH – One Stop Shop (OSS):

https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph.

Daňový subjekt (osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel) platí DPH v eurech na příslušný bankovní účet správce daně a to bezhotovostním převodem. K platbě vždy uvádí jednoznačné referenční číslo příslušného daňového přiznání. Platba je uhrazena správci daně v den, kdy je podáno daňového přiznání nebo nejpozději v den, kdy mělo být daňové přiznání podáno. Platba je považována za provedenou v den, kdy je připsána na bankovní účet správce daně. Každé daňové přiznání musí být uhrazeno samostatně.

Platby daně v režimu OSS je třeba provést bezhotovostním převodem na číslo bankovního účtu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj vedeného v České národní bance v eurech:

IBAN účtu: CZ55 0710 0345 3401 7765 3621

BIC (SWIFT kód) banky: CNBACZPP

Referenční číslo daňového přiznání se uvádí v platebním příkazu do položky „Zpráva pro příjemce“.

Struktura referenčního čísla daňového přiznání pro jednotlivé režimy s příklady a vysvětlivkami:

1/ Referenční číslo daňového přiznání pro EU režim obsahuje kód členského státu identifikace, identifikační číslo pro DPH pro EU režim tzv. DIČ, zdaňovací období (čtvrtletí a rok) ve tvaru:

KOD ZEMĚ/DIČ/ČTVRTLETÍ.ROK,

Příklad pro EU režim: CZ/CZxxxxxxxxxx/Q3.2021)

Vysvětlivky: x je 8 až 10-místný číselný kód

2/ Referenční číslo daňového přiznání pro Non EU režim obsahuje kód členského státu identifikace, daňové evidenční číslo tzv. DEČ pro Non EU režim, zdaňovací období (čtvrtletí a rok) ve tvaru:

KOD ZEMĚ/DEČ/ČTVRTLETÍ.ROK

Příklad pro Non EU režim: CZ/EUxxxyyyyyz/Q3.2021

Vysvětlivky: x je 3-místný číselný kód ISO členského státu identifikace, y je 5-místné číslo přidělené členským státem identifikace, z je kontrolní číslice.

3/ Referenční číslo daňového přiznání pro dovozní režim obsahuje kód členského státu identifikace, daňové evidenční číslo tzv. DEČ dovozní režim, zdaňovací období (měsíc a rok) ve tvaru:

KOD ZEMĚ/DEČ/MĚSÍC.ROK

Příklad pro dovozní režim: CZ/IMxxxyyyyyyz/M07.2021.

Vysvětlivky: x je 3-místný číselný kód ISO členského státu identifikace, y je 6-místné číslo přidělené členským státem identifikace, z je kontrolní číslice.

Ing. Božena Vodičková, v. r.
vedoucí Oddělení evidence a převodů daní Generální finanční ředitelství

E-shop

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 se mění téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost) až po družstva, která se změnila již v ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Posudkové lékařství

Kompendium judikatury - Posudkové lékařství

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí do ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zákon o realitním zprostředkování - Praktický komentář

Zákon o realitním zprostředkování - Praktický komentář

Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový komentář k zákonu o realitním zprostředkování přináší praktický a zasvěcený výklad jednotlivých ustanovení s přesahy do související právní úpravy. Předkládá východiska nejasností a nepřesností zákona o realitním zprostředkování: Co je součástí služeb realitního ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.