Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


28

DODATEK č. 7
GFŘ č.j.: 27813/21/7100-20118-012287

k pokynu GFŘ-D-29-k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Č. j.: 27813/21/7100-20118-012287

Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287) ze dne 2. 3. 2017, Dodatku č. 2 (č.j.: 130204/17/7100-20118-012287) ze dne 14. 12. 2017, Dodatku č. 3 (č.j.: 94112/18/7100-20118-012287) ze dne 11. 12. 2018, Dodatku č. 4 (č.j.: 88521/19/7100-20118-012287) ze dne 28. 11. 2019, Dodatku č. 5 (č.j.: 52725/20/7100-20118-012287) ze dne 3. 9. 2020 a Dodatku č. 6 (č.j.: 72251/20/7100-20118-012287) ze dne 7. 12. 2020, se v návaznosti na nový Pokyn GFŘ-D-47 k promíjení příslušenství daně (č.j.: 15921/21/7700-10123-050167) ze dne 8. 3. 2021, mění takto:

1)

Čl. I. – Obecná ustanovení:

Poslední odstavec tohoto článku [vztah k pokynu GFŘ-D-45] je aktualizován odkazem na nový pokyn GFŘ-D-47 a zní:

„[vztah k pokynu GFŘ-D-47] Pokyn GFŘ D-47 k promíjení příslušenství daně č. j. 15921/21/7700-10123-050167 ze dne 8. 3. 2021 (dále jen „Pokyn GFŘ D-47 k promíjení příslušenství daně“) se při prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení použije jen v případech výslovně uvedených níže v textu tohoto pokynu.“

2)

Čl. II. – Promíjení pokuty:

II. 3. Meritorní posouzení – rozsah prominutí:

Za odstavec [vliv první úvahy] přidán nový odstavec ve znění:

„Přičemž logickým východiskem pro posuzování by měla být existence dodatečného zhojení nepříznivého následku porušení právní povinnosti daňovým subjektem – tj. (opožděné) splnění povinnosti podat příslušné kontrolní hlášení/následné kontrolní hlášení.“

3)

Čl. II. – Promíjení pokuty:

II. 3. Meritorní posouzení – rozsah prominutí:

II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod:

V tabulce „Ospravedlnitelných důvodů“ je důvod č. 10 rozšířen o problematiku případné nefunkčnosti datových schránek. První dvě věty důvodu č. 10 nově zní:

„V poslední den lhůty nebo náhradní lhůty pro splnění povinnosti související s kontrolním hlášením nebyl zcela nebo část dne funkční daňový portál Finanční správy ČR (www.daneelektronicky.cz) související s podáním kontrolního hlášení, nebo systém datových schránek-přičemž se nejednalo o zveřejněnou plánovanou odstávku-a Finanční správa ČR nebo Ministerstvo vnitra ČR nefunkčnost vzniklou na jejich straně oznámily na svých internetových stránkách. Předmětné podání bylo účinně podáno bezodkladně po zprovoznění daňového portálu nebo datových schránek, nejpozději však následující pracovní den.“

4)

Čl. II. – Promíjení pokuty:

II. 3. Meritorní posouzení – rozsah prominutí:

II. 3. B. Četnost porušování povinností při správě daní:

Pod tabulkou „Druh porušení povinnosti daňového subjektu“ přidán nový odstavec ve znění:

„[posuzování bodu 5] Správce daně při posuzování splnění této podmínky nebere v úvahu pokuty prominuté generálním pardonem či individuálním rozhodnutím prominuté z objektivního důvodu nezávislého na vůli daňového subjektu.“

5)

Čl. III. – Procesní ustanovení:

V odstavci [rozhodnutí] nahrazen odkaz na „Pokyn GFŘ D-45“ odkazem na „Pokyn GFŘ D-47“ a jeho čl. V.

V odstavci [vztah k veřejné podpoře] nahrazen odkaz na „Pokyn GFŘ D-45“ odkazem na „Pokyn GFŘ D-47“ a jeho čl. VI.

V ostatním zůstává text Pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287) ze dne 2. 3. 2017, Dodatku č. 2 (č.j.: 130204/17/7100-20118-012287) ze dne 14. 12. 2017, Dodatku č. 3 (č.j.: 94112/18/7100-20118-012287) ze dne 11. 12. 2018, Dodatku č. 4 (č.j.: 88521/19/7100-20118-012287) ze dne 28. 11. 2019, Dodatku č. 5 (č.j.: 52725/20/7100-20118-012287) ze dne 3. 9. 2020 a Dodatku č. 6 (č.j.: 72251/20/7100-20118-012287) ze dne 7. 12. 2020, nezměněn.

Tento Dodatek č. 7 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění.

Ing. Tatjana Richterová, v. r.
generální ředitelka

E-shop

Postavení úřední osoby v trestním právu

Postavení úřední osoby v trestním právu

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., Mgr. Jan Provazník, Mgr. David Čep - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na ...

Cena: 455 KčKOUPIT

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Dopravní aplikace sdílené ekonomiky

Dopravní aplikace sdílené ekonomiky

Matěj Krupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka uvádí čtenáře do problematiky právní úpravy tzv. dopravních aplikací sdílené ekonomiky, což jsou moderní programy pro mobilní telefony zvané BlaBlaCar, Uber a Bolt (dříve známý jako Taxify). Po stručném popisu fenoménu sdílené ekonomiky, principů fungování ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.