Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


9

Sdělení
k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
(Sbírka mezinárodních smluv č. 1/2020)

Č. j. MF- 24256/2016/15-57

Zpracovatel: Ing. Bohumír Mikuláš
Telefon: 257044059

Ministerstvo financí České republiky v návaznosti na informace obdržené od Ministerstva hospodářství a financí Korejské republiky v souvislosti s uplatňováním této nové mezinárodní smlouvy sděluje:

Článek 1

Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu byla podepsána 12. ledna 2018 v Soulu a vstoupila v platnost 20. prosince 2019. Podle článku 27 se její ustanovení uplatňují v obou státech takto:

a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2020 nebo později;
b) pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2020 nebo později.

Článek 2

Osoby, které jsou rezidenty České republiky, mají dle některých ustanovení Smlouvy nárok na snížení daně, popř. na úplné osvobození od daně v Korejské republice (např. články 10, 11 a 12). Osoba, která je rezidentem České republiky a má příjmy ze zdrojů v Korejské republice, musí být skutečným vlastníkem takových příjmů, aby získala výhody ze Smlouvy.

K získání výhod ze Smlouvy spočívajících ve snížené sazbě srážkové daně musí poplatník, který je skutečným vlastníkem příslušného příjmu, předložit plátci daně žádost o sníženou sazbu daně spolu s doplňujícími dokumenty, např. potvrzení o českém daňovém domicilu, popř. potvrzení o skutečnostech týkajících se imigračních záznamů, pokud nastaly jakékoliv pobyty v Korejské republice apod. Plátce daně by pak měl určit, zda jsou splněny podmínky pro aplikaci snížené sazby daně. Pokud je to nezbytné, může plátce daně požadovat další dodatečné informace pro doplnění předložené žádosti a pokud poplatník požadované informace neposkytne, může plátce odmítnout žádost o výhody ze Smlouvy.

K získání výhod ze Smlouvy spočívajících v osvobození od daně (kontext i např. článku 13 apod.) předloží poplatník, který je skutečným vlastníkem příjmu, plátci příjmu žádost o osvobození spolu s doplňujícími dokumenty, jako např. potvrzení o českém daňovém domicilu. Plátce příjmu by měl pak určit, zda jsou podmínky pro osvobození splněny. Pokud je to nezbytné, může plátce příjmu požadovat dodatečné informace k doplnění předkládané žádosti a pokud poplatník neposkytne požadované informace, může plátce odmítnout žádost o výhodu ze Smlouvy. Po plátci se přitom vyžaduje předložit žádost předloženou poplatníkem příslušnému daňovému úřadu, a to do devátého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla realizována platba daného příjmu.

Za účelem získání výhod vyplývajících ze Smlouvy je třeba použít patřičný korejský formulář pro uplatnění příslušných nároků - např. Application for entitlement to reduced tax rate on domestic source income (for non-resident individual/for foreign corporation) - formuláře č. 29- 12 a 72-2 apod., jejichž součástí jsou i konkrétní pokyny k vyplnění.

V obou případech se doporučuje postupovat v úzké součinnosti s korejským plátcem daně, resp. plátcem příjmu.

Článek 3

1. ledna 2020, tedy dnem, kterým se začala Smlouva provádět, přestala být v platnosti a přestala se ve vztazích mezi Českou republikou a Korejskou republikou provádět Smlouva mezi ČSFR a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Soulu dne 27. dubna 1992 (č. 124/1995 Sb.).

Tímto dnem rovněž pozbyl platnost pokyn č.j. 251/62 754/1995 ze dne 5. října 1995, publikovaný ve Finančním zpravodaji č. 10/1995.

pověřený řízením odboru 15 - Příjmové daně
Ing. Václav Zíka v. r.

E-shop

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Jiří Hrádek - C. H. Beck

Komentář k přepravním smlouvám, které jsou obsaženy v § 2550 až 2585 ObčZ, systematickým způsobem představuje novou právní úpravu. Text se věnuje nejen českým právním předpisům, ale rovněž přímo aplikovatelnému právu EU a právu vyplývajícímu z mezinárodních smluv a vlivu těchto úprav ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

Pavel Mates (ed.), Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Osobnostní práva sestávají z dílčích práv, která jsou chráněna právem soukromým i veřejným. Význam jejich ochrany stoupá úměrně tomu, jak se zvyšuje jejich reálné i potenciální ohrožení vlivem masového používání moderních komunikačních technologií. Zvláštní důraz je přitom kladen na ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Zákon o soudech a soudcích - Komentář

Zákon o soudech a soudcích - Komentář

Jiří Grygar - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), uznávaného autora JUDr. Jiřího Grygara, Ph.D., je, jak sám autor uvádí, komentářem soudcovským. Podává výklad základního právního ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.