Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


7

Sdělení k refundaci rakouské srážkové daně v kontextu Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)

Č. j.: MF-10675/2019/15-1

Zpracovatel: Ing. Bohumír Mikuláš
 Tel.: 25704 4059

Ministerstvo financí České republiky oznamuje, že 1. ledna 2019 Rakousko zavedlo tzv. „web-based“ postup pro refundaci srážkové daně, který se též aplikuje na žádosti o refundaci daně vybrané v rozporu se smlouvou o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Rakouskem (procedura poskytnutí daňové úlevy u zdroje přitom zůstává nezměněna a Rakousko nadále pokračuje v používání formulářů ZS-QU1 a ZS-QU2 pro účely poskytnutí přímé daňové úlevy u zdroje - detailní informace o tomto postupu viz https://english.bmf.gv.at/taxation/Relief-from-Austrianl).

Jestliže plátce daně srazil daň v Rakousku, avšak smlouva o zamezení dvojímu zdanění poskytuje plné či částečné osvobození, může být o refundaci rakouské daně požádáno v období pěti let po sražení daně. Žádost o refundaci musí být podána příjemcem daného příjmu (skutečným vlastníkem).

V případě, kdy je potřeba žádat o refundaci daně, je třeba kontaktovat „Tax Office Bruck Eisenstadt Oberwart, Neusiedler Straße 46, 7000 Eisenstadt, Austria,“ tel. +43 50 233 233 (soukromé osoby) nebo + 43 50 233 333 (podnikatelé), který je příslušný pro takové případy. Protože tedy od 1. ledna 2019 podléhají žádosti o refundaci speciální „web-based“ proceduře, žadatelé si musí pro účely refundace daně vybrat správný webový formulář (v závislosti na typu jejich příjmu), řádně jej vyplnit a elektronicky podat (jde o tzv. prvotní oznámení). Vytištěné prvotní oznámení musí být podepsáno a předloženo českému místně příslušnému správci daně, který potvrdí toto prvotní oznámení (potvrzení o daňovém domicilu). Tímto český správce daně potvrdí daňový domicil v České republice v momentu, kdy žadatel získal příjem, vůči kterému je žádána refundace rakouské daně. Prvotní oznámení (včetně potvrzení o daňovém domicilu) musí být následně posláno poštou na výše uvedený daňový úřad v Rakousku. Jestliže žadatel obdržel několik druhů příjmů, vůči kterým žádá refundaci rakouské srážkové daně, musí být předloženo několik formulářů, pro každý typ příjmu jeden (je tedy zřejmé, že z důvodu změny postupu při refundaci daně se přestal používat dosavadní formulář ZS-RE1 a přílohy A, B a C). Jelikož pro různé druhy příjmů musí být tedy použity různé webové formuláře, a protože není vyloučeno, že může existovat více právních podkladů, na základě kterých jsou uskutečňovány žádosti o refundaci daně (kontext např. rakouského zákona o daních z příjmů a rakouského daňového řádu), může nová procedura vyústit ve větší počet prvotních oznámení. Všechny mají společnou sekci „potvrzení o daňovém domicilu“. Všechny druhy nových webových formulářů jsou uvedeny na webových stránkách rakouského ministerstva financí (https://english.bmf.gv.at/taxation/Relief-from-Austrianl) a jsou dostupné v databázi formulářů rakouského ministerstva financí (https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?Typ=SM&STyp=HaFo). Tyto webové formuláře je třeba povinně použít při žádosti o refundaci. Při použití jiných formulářů nebudou žádosti o refundaci zpracovány.

Při vyplňování webových formulářů musí žadatelé vždy, kromě jiného, určit i právní podklad, na základě kterého uskutečňují svůj požadavek (např. „podle rakouské smlouvy o zamezení dvojímu zdanění“).

V případech pronájmu pracovní síly platí, že pokud česká pracovní agentura nemá stálou provozovnu v Rakousku, avšak poskytuje do Rakouska pracovníky, je v Rakousku ukládána speciální srážková daň. V takovém případě je úleva ze smlouvy o zamezení dvojímu zdanění poskytnuta u zdroje pouze tehdy, pokud pronajatí zaměstnanci podléhají dani ze mzdy v Rakousku a jestliže pracovní agentura o úlevu u zdroje požádá. Žádost musí být předložena na základě webové procedury (webový formulář „BEFBESCH“) podobné refundační proceduře popsané výše. Formulář „BEFBESCH“ musí být potvrzen českým místně příslušným správcem daně (potvrzení o daňovém domicilu). Další informace mohou být nalezeny na webových stránkách https://english.bmf.gv.at/taxation/InternationalHiringl.

Tímto sdělením se aktualizuje Pokyn č. D-311 k uplatňování česko-rakouské smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, č. j.: 15/56 742/2007-153 publikovaný ve Finančním zpravodaji č. 6-7/2007.

zástupce ředitele odboru 15 - Příjmové daně
Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D., v. r. 

E-shop

Právo proti nekalé soutěži

Právo proti nekalé soutěži

Daniel Patěk - Wolters Kluwer, a. s.

Autor se v monografii Právo proti nekalé soutěži pokouší o formulaci „průvodce“ nabízejícího předporozumění a autorovo uchopení deliktního jednání označovaného jako nekalá soutěž. Vychází přitom ze svých dlouholetých zkušeností s touto tematikou. Čtenářům je tak předkládán rozbor ...

Cena: 535 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se i ve třetím vydání snaží čtenáři přiblížit kontraktační proces již od okamžiku zvažování uzavření smlouvy (fáze před uzavřením smlouvy) až do okamžiku jejího podpisu. Přináší výklad jednotlivých institutů využívaných při kontraktaci, poukazuje na důsledky jejich ...

Cena: 915 KčKOUPIT

Veřejné užívání a jeho předmět

Veřejné užívání a jeho předmět

Aleš Mácha - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Veřejné užívání a jeho předmět se věnuje institutu veřejné užívání, které se dotýká prakticky každého člověka, aniž by si to uvědomoval. Publikace shrnuje poznatky, které o tomto institutu vyšly v minulých letech a to nejen u nás, ale i v zahraničí a zaměřuje se na aspekty ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.