Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

 • Předpis č. 20/2017 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2017, číslo 10, ze dne 22. 12. 2017

20

DODATEK č. 2

GFŘ č.j.: 130204/17/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29
k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Č. j.: 130204/17/7100-20118-012287

Zpracovatel za Generální finanční ředitelství:
Ing. Anna Šťastná
Tel.: 296 852 222

Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100- 20116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287) ze dne 2. 3. 2017 se v návaznosti na novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 170/2017 Sb. (novela zákona o DPH k 1. 7. 2017) a přetrvávající potřebu zohlednění dopadů sankčního systému kontrolního hlášení DPH podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona o DPH, mění takto:

1) Kapitola II. 2. Meritorní posouzení – prvotní úvaha, část II. 2. A. Definice závažného porušení daňových nebo účetních předpisů, bod č. 1 doplněn o text:

„Je/byla nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH nebo nespolehlivou osobou dle § 106aa ZDPH. Vzhledem k tomu, že osoba má/měla status nespolehlivého plátce nebo nespolehlivé osoby z titulu DPH, je zřejmé, že došlo k závažnému porušení daňových předpisů.“

2) Kapitola II. 3. Meritorní posouzení – rozsah prominutí“, část „II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod:

Odstavec „[testování ospravedlnitelného důvodu]“ formálně upřesněn následujícím způsobem:

 • Do první věty odstavce doplněno slovní spojení. „…..týkající se zdravotního stavu nebo živelních pohrom (bod č. 1, 3 až 9 tabulky „Ospravedlnitelných důvodů“)…“.
 • Do druhé věty přidána závorka ve znění: „(zdravotní, živelní pohromy)“.
 • Přidán nový odstavec ve znění: „V ostatních případech tabulky „Ospravedlnitelných důvodů“ se u testování nerozlišuje, zda příslušné pochybení zakládající vznik pokuty bylo způsobeno daňovým subjektem nebo jeho zástupcem (tj. při výkonu funkce zastoupení). Vznik příslušné pokuty se váže v zásadě k daňovému subjektu, který činí úkony (plnění povinností) vůči správci daně buďto osobně nebo prostřednictvím zástupce.

3) Kapitola „II. 3. Meritorní posouzení – rozsah prominutí“, část „II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod“:

Tabulka „Ospravedlnitelných důvodů“:

 • Bod č. 11 - upřesněno znění první věty na: „Daňový subjekt má možnost obecného prominutí dvou pochybení vztahujícím se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty.“
 • Bod č. 11 - závěr druhé věty upřesněn na: „….s výjimkou pochybení, na které je aplikován důvod č. 1 až 10 a 13 až 17 tabulky.“
 • Bod č. 12 – rozšířen pro rok 2018 a textově upraven na: „Daňový subjekt má možnost obecného prominutí jednoho pochybení vztahujícího se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pochybení nastalého v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, s výjimkou pochybení, na které je aplikován důvod č. 1 až 10 a 13 až 17 tabulky. Každý z kalendářních roků 2017 a 2018 se z pohledu počtu nastalých pochybení posuzuje samostatně.“
 • Bod č. 13 – odstraněn text z obou odstavců ve znění: „….nebo jeho zástupce….“.
 • Bod č. 15 – odstraněn text z prvního odstavce ve znění: „….nebo jeho zástupce….“.
 • Bod č. 15 – druhý odstavec časově rozšířen i na období roku 2018: „….a současně se jedná o jediné pochybení do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v jednotlivých kalendářních letech 2016, 2017 a 2018 (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018) s výjimkou pochybení, na které je aplikován ospravedlnitelný důvod č. 1 až 14, 17 této tabulky.“
 • Bod č. 16 - odstraněn text z prvního odstavce ve znění: „….nebo jeho zástupce….“.
 • Bod č. 16 - druhý odstavec časově rozšířen i na období roku 2018: „…..a současně se jedná o jediné pochybení do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v jednotlivých kalendářních letech 2016, 2017 a 2018 (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018) s výjimkou pochybení, na které je aplikován ospravedlnitelný důvod č. 1 až 14, 17 této tabulky.“

V ostatním zůstává text Pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100- 20118-012287) ze dne 2. 3. 2017, nezměněn.

Tento Dodatek č. 2 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění.

generální ředitel
Ing. Martin Janeček, v. r.

E-shop

Účetnictví společenství vlastníků jednotek v praxi, 2. vydání

Účetnictví společenství vlastníků jednotek v praxi, 2. vydání

Martin Durec - GRADA Publishing, a. s.

Jste statutárním orgánem SVJ, zabýváte se účetnictvím SVJ nebo se jen zajímáte o problematiku bytového spoluvlastnictví? Pak právě vám bude tato kniha neocenitelnou pomůckou. Na začátku vás seznámí s ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Evropská unie po brexitu

Evropská unie po brexitu

Václav Šmejkal (ed), Olga Francová, Michael Kohajda, Richard Král, Tereza Kunertová - Wolters Kluwer, a. s.

Cena: 395 KčKOUPIT

Autorský zákon - Komentář, 2. vydání

Autorský zákon - Komentář, 2. vydání

Ivo Telec, Pavel Tůma - C. H. Beck

Úspěšný komentář přináší spolehlivé a přesné odpovědi na všechny otázky autorského práva. Prvnímu vydání komentáře se dostalo zasloužené pozornosti odborné veřejnosti a rychle se stal respektovaným dílem na trhu. K vytvoření srozumitelného, vědecky fundovaného komentáře využili ...

Cena: 2 890 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.