Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 27/2015 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2015, číslo 7, ze dne 18. 12. 2015

27

Změna Českého účetního standardu č. 710 - Dlouhodobý
nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví
podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-57032/2015/5407
PID: MFCR5XTGTH
ze dne 17. 12. 2015

Referent: Ing. Tomáš Sluka
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 6/2012 ze dne 10. října 2012, ve znění účinném od 1. ledna 2013, jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 31. prosince 2013, ve znění účinném od 1. ledna 2014, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 5/2014 ze dne 19. prosince 2014, ve znění účinném od 1. ledna 2015.

1. V bodu 1. první tabulce se položka rozvahy „A.I.8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku“ a číslo syntetického účtu „044“ zrušují, slova „A.I.9.“ se nahrazují slovy „A.I.8.“, slova „A.I.10.“ se nahrazují slovy „A.I.9.“, položka rozvahy „A.II.9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku“ a číslo syntetického účtu „045“ se zrušují, slova „A.II.10.“ se nahrazují slovy „A.II.9 a slova „A.II.11.“ se nahrazují slovy „A.II.10.“.

2. V bodech 5.2.1., 5.2.2., 6.2.1. a 6.2.2. se za slovo „pl-něních“ vkládají slova „podle § 55 odst. 4“.

3. V bodu 5.2.1. se slova „v souvislosti s technickým zhodnocením dlouhodobého nehmotného majet-ku“ zrušují a slova „044 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku“ se nahrazují slovy „041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek“.

4. V bodu 5.2.2. se slova „v souvislosti s technickým zhodnocením dlouhodobého nehmotného majet-ku“ zrušují a část věty za středníkem včetně středníku se zrušuje.

5. Bod 5.2.3. zní:

„5.2.3. V průběhu běžného účetního období účtuje účetní jednotka o plněních podle § 55 odst. 4, jejichž jednotlivá ocenění jsou nižší než částka stanovená v § 11 odst. 2 vyhlášky a která nemohou splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 2 vyhlášky, na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu nákladů se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45 nebo účtu 261 - Pokladna.“.

6. V bodu 5.2.4. se slova „nejpozději k rozvahovému dni“ zrušují a slova „044 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku“ se nahrazují slovy „041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek“.

7. Na konci bodu 5.2.4. se doplňuje věta „Pokud účetní jednotka účtovala o plněních v souvislosti s technickým zhodnocením dlouhodobého nehmotného majetku podle bodu 5.2.1. prostřednictvím účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku, je příslušným syntetickým účtem nákladů podle věty první účet 506 - Aktivace dlouhodobého majetku.

8. Bod 5.2.5. zní:

„5.2.5. Pokud v průběhu běžného účetního období úhrn plnění podle bodu 5.2.1. nepřevýší částku stanovenou v § 11 odst. 2 vyhlášky, avšak je zde předpoklad splnění podmínek podle § 11 odst. 2 vyhlášky v některém z následujících účetních období, účtuje účetní jednotka do okamžiku uvedení tohoto technického zhodnocení do stavu způsobilého k užívání o každém následném jednotlivém plnění v souvislosti s tímto technickým zhodnocením na stranu MÁ DÁTI účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45 nebo účtu 261 - Pokladna, nebo účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku v případě technického zhodnocení vytvářeného vlastní činností.“.

9. V bodu 6.2.1. se slova „v souvislosti s technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku“ zrušují a slova „045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku“ se nahrazují slovy „042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“.

10. V bodu 6.2.2. se slova „v souvislosti s technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku“ zrušují a část věty za středníkem včetně středníku se zrušuje.

11. Bod 6.2.3. zní:

„6.2.3. V průběhu běžného účetního období účtuje účetní jednotka o plněních podle § 55 odst. 4, jejichž jednotlivá ocenění jsou nižší než částka stanovená v § 14 odst. 9 vyhlášky a která nemohou splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 9 vyhlášky, na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu nákladů se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45 nebo účtu 261 - Pokladna.“.

12. V bodu 6.2.4. se slova „nejpozději k rozvahovému dni“ zrušují a slova „045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku“ se nahrazují slovy „042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“.

13. Na konci bodu 6.2.4. se doplňuje věta „Pokud účetní jednotka účtovala o plněních v souvislosti s technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku podle bodu 6.2.1. prostřednictvím účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku, je příslušným syntetickým účtem nákladů podle věty první účet 506 - Aktivace dlouhodobého majetku.“.

14. Bod 6.2.5. zní:

„6.2.5. Pokud v průběhu běžného účetního období úhrn plnění podle bodu 6.2.1. nepřevýší částku stanovenou v § 14 odst. 9 vyhlášky, avšak je zde předpoklad splnění podmínek podle § 14 odst. 9 vyhlášky v některém z následujících účetních období, účtuje účetní jednotka do okamžiku uvedení tohoto technického zhodnocení do stavu způsobilého k užívání o každém následném jednotlivém plnění v souvislosti s tímto technickým zhodnocením na stranu MÁ DÁTI účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45 nebo účtu 261 - Pokladna, nebo účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku v případě technického zhodnocení vytvářeného vlastní činností.“.

Český účetní standard č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016.

ředitel odboru 54 - Státní pokladna, controlling
a účetnictví veřejného sektoru
RNDr. Nikolaj Terziev, CSc., MBA, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy 2018

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.