Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 74/2014 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2014, číslo 1, ze dne 31. 12. 2013

74

Změna Českého účetního standardu č. 411

Zúčtovací vztahy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013

Referent:
JUDr. David Bauer
Jaroslava Svobodová

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 411 – Zúčtovací vztahy, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosince 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006.

1. V bodu 1. položce B.II.14. se slova „účastníky sdružení“ nahrazují slovy „společníky sdruženými ve společnosti“.

2. V bodu 1. položce B.III.15. se slova „k účastníkům sdružení“ nahrazují slovy „ke společníkům sdruženým ve společnosti“.

3. V bodu 4.1.1. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

4. V bodu 4.1.4. se za slovo „zálohy“ vkládají slova „a závdavky“.

5. V bodu 4.2.1. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

6. V bodu 4.2.2. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

7. V bodu 4.2.3. se za slovo „zálohy“ vkládají slova „a závdavky“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.

8. V bodu 4.3.1. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

9. V bodu 4.3.2. se slova „závazky vůči“ nahrazují slovy „dluhy vůči“.

10. V bodu 4.3.4. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem “dluhy“.

11. V bodu 4.4.1. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem “dluh“.

12. V bodu 4.4.3. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem “dluh“.

13. V bodu 4.4.4. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem “dluh“ a slova „převodu nemovitostí“ se nahrazují slovy „nabytí nemovitých věcí“.

14. V bodu 4.4.5. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem “dluhy“.

15. Bod 4.5. včetně názvu bodu zní:

„4.5. Pohledávky za společností

Na příslušném účtu účtové skupiny 35 – Pohledávky za společností se účtují pohledávky účetní jednotky z titulu sdružení ve společnosti za ostatními společníky sdruženými v této společnosti.“.

16. Bod 4.6. zní:

„4.6. Závazky ke společnosti a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů“.

17. V bodu 4.6.1. se slovo „sdružením“ nahrazuje slovem „společnosti“, slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporaci“.

18. V bodu 4.6.2. se slovo „sdružením“ nahrazuje slovem „společnosti“ a slova „závazky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba a závazky za účastníky sdružení“ se nahrazují slovy „dluhy účetní jednotky z titulu sdružení ve společnosti vůči ostatním společníkům sdruženým v této společnosti“.

19. V bodu 4.7.2. se slovo „záruky“ nahrazuje slovem „závazky“.

20. V bodu 4.7.3 se slova „závazek z odpovědnosti“ nahrazují slovy „dluh z odpovědnosti“, slova „závazky za členy společenství vlastníků“ se nahrazují slovy „dluhy za členy společenství vlastníků“ a slova „závazek vůči celnímu orgánu z titulu cel, DPH a závazek ze spotřebních daní při dovozu“ se nahrazují slovy „dluh vůči celnímu orgánu z titulu cel, DPH a dluh ze spotřebních daní při dovozu“.

21. V bodu 4.8.3. se za slovo „nájemné“ vkládají slova „nebo pachtovné“ a za slovo „nájemného“ se vkládají slova „a pachtovného“.

22. V bodu 4.8.4. se za slovo „nájemné“ vkládají slova „nebo pachtovné“.

23. V bodu 4.8.5. se za slovo „nájemné“ vkládají slova „nebo pachtovné“.

24. V bodu 4.8.8.. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem “dluh“ a slovo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“.

25. Bod 4.9.3. zní:

„4.9.3. Na příslušném účtu účtové skupiny 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování se účtuje převod nákladů a výnosů mezi společníky sdruženými ve společnosti k ostatním společníkům sdruženým v této společnosti. Případný zůstatek tohoto účtu se koncem účetního období vyrovná vyúčtovanou pohledávkou či dluhem za příslušnými společníky sdruženými ve společnosti (účtové skupiny 35 – Pohledávky za společností nebo 36 – Závazky ke společnosti a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkla-dů).“.

26. V bodu 5.4. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

Český účetní standard č. 411 – Zúčtovací vztahy ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
Ing. Petr Plesnivý, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1413 - Účetnictví nevýdělečných organizací

ÚZ č. 1413 - Účetnictví nevýdělečných organizací

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje všechny právní předpisy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj. V publikaci najdete aktuální znění zákona o ...

Cena: 69 KčKOUPIT

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.