Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 72/2014 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2014, číslo 1, ze dne 31. 12. 2013

72

Změna Českého účetního standardu č. 408

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013

Referent:
JUDr. David Bauer
Jaroslava Svobodová

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 408 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní účty, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosince 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006.

1. V bodu 4.3. se za slova „oznámení banky“ vkládají slova „nebo spořitelních a úvěrních družstev“, slova „(bankovní výpisy)“ se zrušují a slova „bankovními účty“ se nahrazují slovy „účty v bankách nebo u spořitelních a úvěrních družstev“.

2. V bodu 4.6. se za slova „peněžních prostředků účetní jednotky v bankách“ vkládají slova „nebo u spořitelních a úvěrních družstev“, za slova „Účty v bankách“ se vkládají slova „nebo u spořitelních a úvěrních družstev“, slova „běžného účtu“ se nahrazují slovy „účtu v bankách nebo spořitelních a úvěrních družstev“, za slova „v souladu s postupem banky“ se vkládají slova „nebo spořitelních a úvěrních družstev“ a slovo „bankovní“ se zrušuje.

3. V bodu 4.7. se za slova „úvěry poskytnuté bankou“ vkládají slova „nebo spořitelními a úvěrními druž-stvy“, za slova „Uhradí-li banka“ se vkládají slova „nebo spořitelní a úvěrní družstvo“ a slovo „bankovního“ se zrušuje.

4. V bodu 4.10. se slovo „půjčkách“ nahrazuje slovem „zápůjčkách“.

5. V bodu 4.16. se slovo „bankovních“ zrušuje a na konci textu bodu se doplňují slova „nebo u spořitelních a úvěrních družstev“.

6. V bodu 5.1. se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo u spořitelních a úvěrních družstev“.

Český účetní standard č. 408 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
Ing. Petr Plesnivý, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění Českých účetních standardů se změnami, ke kterým došlo od 1. 1. 2024. Jsou zde tři skupiny standardů, a to pro podnikatele (23 standardů), pro nevýdělečné organizace (14 standardů) a pro veřejný sektor – obce, kraje, organizační složky státu, ... pokračování

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1575 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2024

ÚZ č. 1575 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje všechny právní předpisy se změnami od 1. 1. 2024, a to pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, spolky, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj. V publikaci najdete ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.