Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 24/2014 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2014, číslo 1, ze dne 31. 12. 2013

24

Změna Českého účetního standardu č. 019

Náklady a výnosy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013

Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 019 – Náklady a výnosy, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007 a ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011.

1. V bodu 3.1.2. se slova „daňového základu“ nahrazují slovy „základu daně“.

2. V bodu 3.4. se slova „a členů družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“ a slova „zvláštních právních předpisů1)“ se nahrazují slovy „jiného právního předpisu“. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

3. V bodu 3.5.1. se za slovo „nákladů“ vkládají slova „včetně nákladů na soudní poplatky“.

4. V bodu 3.6.3. se slova „vztahující se na bezplatné plnění“ zrušují.

5. V bodu 3.6.4. úvodní části se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

6. V bodu 3.6.4. písm. a) se slovo „Obchodního“ nahrazuje slovem „občanského“.

7. V bodu 3.6.4. písm. b) se slovo „Občanského“ nahrazuje slovem „občanského“.

8. V bodu 3.6.4. písm. e) se slova „§ 355 Obchodního“ nahrazují slovy „§ 1992 občanského“.

9. V bodu 3.6.5. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

10. V bodu 3.7.5. se za slovo „zálohám“ vkládají slova „a závdavkům“.

11. V bodu 3.8.2. se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“, slovo „půjčky“ se nahrazuje slovem „zápůjčky“ a slovo „půjčka“ se nahrazuje slovem „zápůjčka“.

12. V bodu 3.9.2. se za slovo „zálohám“ vkládají slova „a závdavkům“.

13. V bodu 3.10.5. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

14. V bodu 4.1.2. se slova „Dividendy, podíly“ nahrazují slovem „Podíly“.

15. V bodu 4.1.3. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slova „dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým” se nahrazují slovem „novace“.

16. V bodu 4.5.2. písm. a) se slovo „Obchodního“ nahrazuje slovem „občanského“.

17. V bodu 4.5.2. písm. b) se slovo „Občanského“ nahrazuje slovem „občanského“.

18. V bodu 4.5.2. písm. e) se slova „§ 355 Obchodního“ nahrazují slovy „§ 1992 občanského“.

19. V bodu 4.6.4. se slovo „dividendy,“ a slova „ , nájemné vyplývající z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku vedeného na účtech účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek, dividendy“ zrušují, slovo „tohoto“ se nahrazuje slovem „finančního“ a slova „vedeného na účtech účtové skupiny 25 – Krátkodobý finanční majetek” se zrušují.

20. V bodu 4.7.3. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“ a slovo „podnikem“ se nahrazuje slovy „obchodním závodem“.

21. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „35 – Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „35 – Pohledávky za společníky“.

22. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „36 – Závazky ke spo-lečníkům“.

23. V bodech, ve kterých je použit Český účetní standard pro podnikatele č. 011 jeho název zní:

„Český účetní standard pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem.“.

Český účetní standard č. 019 – Náklady a výnosy ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
Ing. Petr Plesnivý, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech, který byl k 1. 1. 2021 významně novelizován. Poslední změny předpisů ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh, Rozvaha a výsledovka

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh, Rozvaha a výsledovka

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové osnově pro podnikatele včetně účtů podrozvahových, uspořádání a označování ...

Cena: 69 KčKOUPIT

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.