Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 4/2014 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2014, číslo 1, ze dne 31. 12. 2013

4

Změna Českého účetního standardu č. 706

Opravné položky a vyřazení pohledávek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXSEH
ze dne 31. 12. 2013

Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 rozeslaném dne 31. prosince 2010 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, ve znění účinném k 1. lednu 2012, jehož úplné znění bylo vydáno ve Finančním zpravodaji č. 2/2012 ze dne 1. února 2012 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 ze dne 30. listopadu 2012, ve znění účinném k 1. lednu 2013.

1. V bodu 1. se za slova „používání účetních metod“ vkládá slovo „některými“.

2. V bodu 1. tabulce se v každém řádku prvního sloupce doplňují slova „ , sl. korekce“.

3. V bodu 1. tabulce se za slova „Opravné položky k samostatným“ vkládá slovo „hmotným“ a za slova „movitým věcem a souborům“ se vkládá slovo „hmotných“.

4. V bodu 1. tabulce se řádky

„B.II.8., sl. korekce Opravné položky
k pohledávkám z titulu daní
196
B.II.18., sl. korekce Opravné položky
k pohledávkám za účastníky
sdružení
197
B.II.19., sl. korekce Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení 198
B.II.28. , sl. korekce Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 199“

nahrazují řádky

„B.II.19., sl. korekce Opravné položky
k pohledávkám ze správy
daní
196
B.II.23., sl. korekce Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení 198
B.II.32., sl. korekce Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 199“

V bodu 2. tabulce se doplňuje řádek

„Bod 7. Přechodná ustanovení“.

5. V bodu 3.10. se slova „podle § 25 odst. 6 zákona“ zrušují.

6. Za bod 3.10. se doplňuje nový bod 3.11., který zní: „3.11. Postupem podle bodu 4.1. účtuje účetní jednotka také k okamžiku, ke kterému se stane osobou povinnou z věcného břemene k pozemku a stavbě, s výjimkou užívacího práva, kterým byly pozemek nebo stavba zatíženy, a to v souladu s § 65 odst. 2 vyhlášky a body 3.4. a 3.5.“.

7. V bodu 5.2. se za slova „nebo postoupení pohle-dávky“ vkládají slova „v jiných případech než podle § 25 odst. 6 zákona,“.

8. V bodu 5.5. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

9. Za bod 6.4. se doplňuje nový bod 7., který zní:

„7. Přechodná ustanovení

7.1. Postup podle bodu 3.11. účetní jednotka uplatní v případě věcných břemen, kterými byl zatížen příslušný majetek 1. ledna 2014 a později. V případě věcných břemen, kterými byl zatížen příslušný majetek před 1. lednem 2014 účetní jednotka uplatní postup podle bodu 3.11., pokud je tato informace významná pro uživatele účetní závěrky podle § 19 odst. 6 zákona; ustanovení bodu 6.2.

Českého účetního standardu č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech tímto nejsou dotčena.“.

Český účetní standard č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
Ing. Petr Plesnivý, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění Českých účetních standardů se změnami, ke kterým došlo od 1. 1. 2024. Jsou zde tři skupiny standardů, a to pro podnikatele (23 standardů), pro nevýdělečné organizace (14 standardů) a pro veřejný sektor – obce, kraje, organizační složky státu, ... pokračování

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.