Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 13/2012 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2012, číslo 2, ze dne 1. 2. 2012

13

Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.

Referent: Ing. Hlavsová, tel.: 257 042 627
Č.j.: MF-16 704/2012/11 dne 11. ledna 2012

Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2012 Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 3 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.

Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě.

Sdělení je současně uveřejňováno na internetových stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz), kde bude případně průběžně aktualizováno.

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele Číslo řádku Kontrolní vazby
text r
Specifické ukazatele – příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy5) 9) 7110  
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7120 = ř. (7121 +7122)
v tom: pojistné na důchodové pojištění 7121  
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7122  
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem10) 7130 = součtu ř. (7132 + 7134 až 7136)
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 7132  
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 7134  
příjmy z prostředků finančních mechanismů 7135  
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6) 7136  
    ř. (7110+7120+7130) sl. 71,72,74 = (součtu položek třídy 1 až 4 části I.) sl. 1,2,3
Specifické ukazatele – výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
  7201  
  7202  
   
  7299  
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310  
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1) 7320  
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330  
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 7342  
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů 7347  
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7349  
Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků regionálního školství včetně příslušenství 7397  
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2) 7350 = ř. (7351 + 7354)
v tom: ze státního rozpočtu celkem 7351 = ř. (7352 + 7353)
v tom: institucionální podpora celkem3) 7352  
účelová podpora celkem3) 7353  
podíl prostředků zahraničních programů2) 7354  
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4) 7371  
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum4) 7372  
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4) 7373  
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4) 7374  
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně 7390  
Zahraniční rozvojová spolupráce 7391  
Program sociální prevence a prevence kriminality 7392  
Program protidrogové politiky 7393  
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 7394  
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000  Sb. 7395  
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky7) 7396  
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 7430 = ř. (7431 + 7432)
v tom: ze státního rozpočtu 7431  
podíl rozpočtu Evropské unie 7432  
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem 7440 = součtu ř. 7441 až 7446
v tom: přímé platby – předfinancování ze státního rozpočtu 7441  
přímé platby – dofinancování ze státního rozpočtu 7442  
podpora venkova – ze státního rozpočtu 7443  
podpora venkova – podíl rozpočtu Evropské unie 7444  
Společná organizace trhu – ze státního rozpočtu 7445  
Společná organizace trhu – podíl rozpočtu Evropské unie 7446  
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 7450 = ř. (7451 + 7452)
v tom: ze státního rozpočtu 7451  
podíl prostředků finančních mechanismů 7452  
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 7510 = součtu výdajů za programy v části VIII. Fin 2-04 U (kromě kapitoly VPS)
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Zvýšení stavu státních dluhopisů 7601  
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 7602  
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8) 7603  
Další analytické údaje    
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě11) 7650  
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě11) 7651  

ředitel odboru státního rozpočtu
Ing. Karel Tyll, v. r.

____________________

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 89 000 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 351 000 tis. Kč (týká se pouze kapitoly MPSV)
7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády (týká se pouze kapitoly MZdr.)
8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu (týká se pouze kapitoly SD)
9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv – odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet (týká se pouze kapitoly OSFA)
10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv – včetně ostatní příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu (týká se pouze kapitoly OSFA)
11) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany Kontrolní vazba u řádku č. 7130 platí pouze v případě, že se ukazatel rozpadá do dalších ukazatelů výčtem „v tom:“.

E-shop

ÚZ č. 1369 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1369 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo k několika změnám živnostenského zákona a zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu. Nově byl zařazen zákon o realitním zprostředkování, který od března 2020 stanovuje ...

Cena: 135 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Uber, Airbnb, Zonky a další. Jak na ně nahlížet pohledem českého práva. Jak řeší problematiku sdílené ekonomiky pracovní právo, správní právo, finanční a daňové právo či právo sociálního zabezpečení. Jak je chráněno soukromí a osobní údaje ve sdílené ekonomice. Celkem 28 statí ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Exekuční řád, komentář

Občanský soudní řád. Exekuční řád, komentář

Petr Lavický a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

II. svazek řady civilních procesních předpisů: Občanský soudní řád (§ 251 až 376) a Exekuční řád (§ 28 až 151). Svazek obsahuje předpisy k výkonu rozhodnutí a exekuci pod souhrnným názvem EXEKUČNÍ PRÁVO.

Cena: 940 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.