Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 19/2011 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2011, číslo 9, ze dne 20. 12. 2011

19

Změna

Českého účetního standardu č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
Č.j.: 28/109524/2011-284
ze dne 15. 12. 2011

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 rozeslaném dne 31. prosince 2009

1. V bodu 1. se za slova „vybrané účetní jednotky“ vkládají slova „, ve znění pozdějších předpisů,“.

2. Za bod 1. se vkládá nový bod 2., který zní:

2. Předmět standardu

Standard upravuje

Bod 3. Účtový rozvrh
Bod 4. Syntetické účty a analytické účty
Bod 5. Podrozvahové účty
Bod 6. Účetní zápisy
Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví
Bod 8. Utajované informace“.

Dosavadní body 2. až 9., včetně svých podbodů, se označují jako body 3. až 10.

3. V bodu 4.2. písmenu g) se na konci textu poznámky pod čarou č. 1 a poznámky pod čarou č. 2 doplňují slova „, ve znění pozdějších předpisů“.

4. V bodu 5.3. se na konci věty první doplňují slova „, a to v souladu s ustanovením bodu 6.2“ a věta poslední se zrušuje.

5. V bodu 6.4. se na konci věty první a ve větě třetí slovo „vklad“ nahrazuje slovem „zápis“ a ve větě druhé a čtvrté se slovo „vkladu“ nahrazuje slovem „zápisu“.

6. V bodu 6.5. větě poslední se za slova „druhů účetních případů,“ vkládají slova „stanovením jiných limitů,“ a slovo „obou“ se nahrazuje slovem „těchto“.

7. Za bod 6.7. se doplňuje bod 6.8., který zní:

„6.8. V případě změny právního předpisu, ze které vyplývá změna uspořádání položek rozvahy nebo změna obsahového vymezení některé z položek rozvahy, které zakládá povinnost vykazovat určitou skutečnost v jiné položce rozvahy, postupuje účetní jednotka v souladu s tímto právním předpisem. Nestanoví-li tento právní předpis nebo Český účetní standard konkrétní postup, je v odpovědnosti účetní jednotky, aby vykázáním v jiné položce rozvahy též zajistila rovnost položek „Aktiva celkem“ a „Pasiva celkem“ k rozvahovému dni účetního období před touto změnou a položek „Aktiva celkem“ a „Pasiva celkem“ na počátku následujícího účetního období.“.

8. Bod 7.1. se zrušuje.

Dosavadní body 7.2. až 7.4. se označují jako body 7.1. až 7.3.

9. Na konci úvodní části bodu 7.1. se doplňují slova „nejen pro účely účetní jednotky, ale i pro jiné účely, včetně zajištění informací pro monitorování a řízení veřejných financí, například“.

10. V bodu 7.1. písmeno a) zní:

„a) členěním syntetických účtů na analytické účty,“.

11. V bodu 7.1. se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) jiným způsobem členění informací zachycených na syntetických účtech, případně analytických účtech,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

12. V bodu 7.1. písmenu d) se slova „bodů a) a b)“ nahrazují slovy „písmene a) až c)“.

13. Body 8. a 9., včetně svých podbodů, se zrušují. Dosavadní bod 10. se označuje jako bod 8.

v. r. ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
Ing. Petr Plesnivý

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1468 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2022

ÚZ č. 1468 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2022

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., novelizovanou technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy 2018

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.