Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 18/2011 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2011, číslo 9, ze dne 20. 12. 2011

18

Změna

Českého účetního standardu č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
Č.j.: 28/109524/2011-284
ze dne 15. 12. 2011

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 rozeslaném dne 31. prosince 2010

1. V bodu 1. se za slova „při používání účetních metod vybranými účetními jednotkami“ vkládá slovo „zejména“.

2. V bodu 1. v prvním řádku první tabulky se slova „Číslo syntetického účtu“ nahrazují slovy „Syntetický účet“.

3. V bodu 1. se na začátek první tabulky pod první řádek vkládají řádky, které znějí:

„A.IV.2. Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 141
A.IV.4. Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 142
A.IV.6. Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 143“.

4. V bodu 1. v první tabulce se řádky

„A.III.4. Opravné položky k půjčkám osobám ve skupině 174
A.III.5. Opravné položky k jiným dlouhodobým půjčkám 175
A.IV.2. Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 191
A.IV.4. Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 192
A.IV.6. Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 193“.

zrušují.

5. V bodu 1. v první tabulce se pod řádek

„A.III.3. Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti 173“

vkládá řádek, který zní:

„A.III.4. Opravné položky k dlouhodobým půjčkám 175“.

6. V bodu 1. v první tabulce se pod řádek

„B.I.10. Opravné položky k ostatním zásobám 186“

vkládají řádky, které znějí:

„B.II.2. Opravné položky k směnkám k inkasu 191
B.II.5. Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 192
B.II.6. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým 193“.

7. V bodu 1. v první tabulce se pod řádek

„B.II.28. Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 199“

vkládá řádek, který zní:

„C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 “.

8. V bodu 1. ve druhé tabulce se číslo „A.I.30.“ nahrazuje číslem „A.I.33.“, číslo „A.I.31.“ se nahrazuje číslem „A.I.34.“, číslo „B.I.19.“ se nahrazuje číslem „B.I.11.“ a slovo „odepsaných“ se nahrazuje slovem „vyřazených“.

9. V bodu 2. tabulka zní:

„Bod 3. Obecná pravidla k postupům účtování o opravných položkách
Bod 4. Postup účtování o opravných položkách
Bod 5. Obecná pravidla k postupům účtování o vyřazení pohledávek
Bod 6. Postup účtování o vyřazení pohledávek “.

10. Za bod 3.7. se doplňují body 3.8. až 3.10., které znějí:

„3.8. Při účtování o tvorbě, zvýšení, snížení či zrušení opravné položky k dlouhodobému majetku se nepřipouští kompenzace s oprávkami k tomuto majetku. Skutečnosti týkající se opravných položek k dlouhodobému majetku účtované podle bodů 4.1. a 4.2. jsou zohledňovány v odpisovém plánu.

3.9. V případě dlouhodobého majetku, jehož pořízení je zcela nebo částečně financováno z investičního transferu podle Českého účetního standardu č. 703 – Transfery, účetní jednotka, s výjimkou organizační složky státu, účtuje současně s okamžikem účtování o

a) tvorbě nebo zvýšení opravné položky k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 – Výnosy z transferů, a to ve výši tvorby či zvýšení opravné položky násobené transferovým podílem podle Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a
b) snížení nebo zrušení opravné položky k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 – Výnosy z transferů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, a to ve výši snížení či zrušení opravné položky násobené transferovým podílem podle Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku.

3.10. K okamžiku vyřazení majetku, ke kterému je vytvořena opravná položka, účtuje účetní jednotka o zrušení této opravné položky podle bodu 4.2.“.

11. V bodech 4.1. a 4.2. se číslo „15“ nahrazuje číslem „14“.

12. V bodu 5.5. poslední větě se slovo „Odepsané“ nahrazují slovem „Vyřazené“.

13. V bodu 6.1. se slovo „odepsaných“ nahrazuje slovem „vyřazených“.

14. V bodu 6.3. se slovo „odepsaných“ nahrazuje slovem „vyřazených“.

v. r. ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
Ing. Petr Plesnivý

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění Českých účetních standardů se změnami, ke kterým došlo od 1. 1. 2024. Jsou zde tři skupiny standardů, a to pro podnikatele (23 standardů), pro nevýdělečné organizace (14 standardů) a pro veřejný sektor – obce, kraje, organizační složky státu, ... pokračování

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.