Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 6/2010 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2010, číslo 2, ze dne 25. 1. 2010

6

Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204

Č.j.: 11/13 246/2010-111
ze dne 26. ledna 2010

Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2010

Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 3 vyhlášky č. 449/2009 Sb.

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.

Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě.

Sdělení je současně uveřejňováno na internetových stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz), kde bude případně průběžně aktualizováno.

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele Číslo řádku

Kontrolní vazby

text r
Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy5) 7110
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7120 = ř. (7121 +7122)
  v tom: pojistné na důchodové pojištění 7121
               pojistné na nemocenské pojištění
               a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
7122
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7130 = součtu ř. 7132 až 7136
  v tom:
               příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem
7132
               příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP celkem 7134
               příjmy z prostředků finančních mechanismů 7135
               ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
               a přijaté transfery celkem
7136

ř. (7110+7120+7130) sl. 71,72,73
=
(součtu položek třídy 1 až 4
části I.) sl. 1,2,3

Specifické ukazatele – výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
7201
7202
7299
Průřezové ukazatele (podle přílohy č.  4 zákona o státním rozpočtu)
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1) 7320
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 7342
  v tom: Policie ČR 7343
               Hasičský záchranný sbor ČR 7344
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů 7347
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7349
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů
spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)
7350 = ř. (7351 + 7354
  v tom: ze státního rozpočtu celkem 7351 = ř. (7352 + 7353)
                 v tom: institucionální podpora celkem3) 7352
                              účelová podpora celkem3) 7353
              podíl prostředků zahraničních programů2) 7354
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4) 7371
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum4) 7372
Institucionální podpora výzkumných organizací
podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)
7373
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4) 7374
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí
poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně
7390
Zahraniční rozvojová spolupráce 7391
Program sociální prevence a prevence kriminality 7392
Program protidrogové politiky 7393
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 7394
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 7395
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 7396
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 7430 = ř. (7431 + 7432)
  v tom: ze státního rozpočtu 7431
               podíl rozpočtu Evropské unie 7432
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem 7440 = součtu ř. 7441 až 7446
  v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 7441
               přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 7442
               podpora venkova - ze státního rozpočtu 7443
               podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie 7444
               Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu 7445
               Společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie 7446
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány
z prostředků finančních mechanismů celkem
7450 = ř. (7451 + 7452)
  v tom: ze státního rozpočtu 7451
               podíl prostředků finančních mechanismů 7452
Výdaje vedené v informačním systému
programového financování celkem
7510 = součtu výdajů
za programy v části VIII.
Fin 2-04 U
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Zvýšení stavu státních dluhopisů 7601
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 7602
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 7603
Další analytické údaje
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě9) 7650
  z toho:
               Platy zaměstnanců ve státní správě9)
7651

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu


1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
9) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

E-shop

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu, zákona o daňovém poradenství, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, a řadu dalších ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Zákon o realitním zprostředkování

Zákon o realitním zprostředkování

Tomáš Philippi - C. H. Beck

Komentář k zákonu o realitním zprostředkování přináší komplexní přehled nové právní úpravy realitního zprostředkování, a to nejen z pohledu teoretického výkladu, ale především se zaměřením na řešení praktických otázek jeho dopadu při poskytování realitních služeb. Publikace nabízí ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Obsáhlý komentář ke stěžejnímu právnímu předpisu v oblasti elektronických komunikací. Reflektuje relevantní judikaturu soudů i Českého telekomunikačního úřadu. Odkazuje na související legislativní akty Evropské unie. Jedná se o praktickou publikaci pro představitele různých ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.