Invalid procedure call or argument Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje - Finanční zpravodaj - Nakladatelství Sagit, a.s.

Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 3/2009 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2009, číslo 1-2, ze dne 26. 1. 2009

3

Sdělení

k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: 11/8 965/2009-111

ze dne 12. 1. 2009

Referent: Ing. M. Kolitsch, tel. 257 043 204

Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2009

Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola)  vykazuje.

Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě.

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele

Číslo řádku

Kontrolní vazby

text

r

Specifické ukazatele – příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy *) 7110
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7120 = ř. (7121 + 7122)
v tom: pojistné na důchodové pojištění 7121
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7122
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7130 = součtu
ř. 7131 až 7136
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
– programovací období 2004 až 2006 celkem
7131
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
– programovací období 2007 až 2013 celkem
7132
příjmy z rozpočtu Evropské unie – SZP
– programovací období 2004 až 2006 celkem
7133
příjmy z rozpočtu Evropské unie – SZP
– programovací období 2007 až 2013 celkem
7134
příjmy z prostředků finančních mechanismů 7135
ostatí nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
a přijaté transfery celkem
7136
ř. (7110 + 7120 +
7130) sl. 71, 72, 73
=
(součtu položek
třídy 1 až 4
části I.) sl. 1, 2, 3
Specifické ukazatele – výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
7201
7202
7299
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7320
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 7342
v tom: Policie ČR 7343
Hasičský záchranný sbor ČR 7344
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů 7347
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7349
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů
spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů
7350 = ř. (7351 + 7354)
v tom: ze státního rozpočtu celkem 7351 = ř. (7352 + 7353)
v tom: institucionální výdaje celkem 7352
účelové výdaje celkem 7353
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 7354
Národní program výzkumu 7361
Programy v působnosti poskytovatelů 7362
Veřejné zakázky 7363
Specifický výzkum na vysokých školách 7364
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 7365
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně 7390
Zahraniční rozvojová spolupráce 7391
Program sociální prevence a prevence kriminality 7392
Program protidrogové politiky 7393
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 7394
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 7395
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
– programovací období 2004 až 2006 celkem
7410 = ř. (7411 + 7412)
v tom: ze státního rozpočtu 7411
kryté příjmem z rozpočtu EU 7412
Výdaje na společnou zemědělskou politiku
– programovací období 2004 až 2006
7420 = ř. (7421 až 7424)
v tom: Horizontální plán rozvoje venkova – ze státního rozpočtu 7421
Horizontální plán rozvoje venkova – kryté příjmem z rozpočtu EU 7422
přímé platby – předfinancování ze státního rozpočtu 7423
přímé platby – dofinancování ze státního rozpočtu 7424
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
– programovací období 2007 až 2013 celkem 
7430 = ř. (7431 + 7432)
v tom: ze státního rozpočtu 7431
kryté příjmem z rozpočtu EU 7432
Výdaje na společnou zemědělskou politiku
– programovací období 2007 až 2013
7440 = součtu
ř. 7441 až 7446
v tom: přímé platby – předfinancování ze státního rozpočtu 7441
přímé platby – dofinancování ze státního rozpočtu 7442
podpora venkova – ze státního rozpočtu 7443
podpora venkova – kryté příjmem z rozpočtu EU 7444
Společná organizace trhu – ze státního rozpočtu 7445
Společná organizace trhu – kryté příjmem z rozpočtu EU 7446
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány
z prostředků finančních mechanismů  
7450 = ř. (7451 + 7452)
v tom: ze státního rozpočtu 7451
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 7452
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 7510
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Zvýšení stavu státních dluhopisů 7601
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 7602
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 7603
Další analytické údaje
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 9) 7650
z toho:
Platy zaměstnanců ve státní správě 9)
7651

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
9) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu

E-shop

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ...

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1507 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1507 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ...

Cena: 211 KčKOUPIT

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Bohumil Havel, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Ivana Štenglová, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Corporate governance na pomezí zákona a soft law je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Autoři svou pozornost v několika kapitolách, a to vždy s přihlédnutím k jednotlivým obsahovým náležitostem ...

Cena: 605 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.