Invalid procedure call or argument SDĚLENÍ k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Finanční zpravodaj - Nakladatelství Sagit, a.s.

Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 14/2006 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2006, číslo 1/2, ze dne 30. 1. 2006

14

SDĚLENÍ

k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čj. 11/15 799/2006-111

Referent: Ing. M. Kolitsch, tel. 257 043 204

ze dne 20. ledna 2006

I.
Vybrané ukazatele státního rozpočtu - rok 2006

Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Finanční zpravodaj č. 11/2004).

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, které nelze definovat platnou rozpočtovou skladbou budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.

VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu - rok 2006

Název ukazatele Číslo řádku

Kapitola

Příjmy z fondů EU    
Příjmy z EAGGF na:    
SOP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 7001 329
HRDP 7002 329
Přímé platby - předfinancování 7003 329
Přímé platby - dofinancování 7004 329
SAPARD 7005 329
Společná organizace trhu 7006 329
Příjmy z ERDF na: 7010 315
SOP Průmysl a podnikání 7011 322
SOP Infrastruktura 7012 327, 335
SROP (z ERDF) 7013 317
Technická asistence 7014 317
Jednotný programový dokument Cíl 2 7015 317
Iniciativa Společenství INTERREG IIIA 7016 314, 317
Iniciativa Společenství INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT 7017 317
Příjmy z ESF na: 7020 315
SOP Rozvoj lidských zdrojů 7021 313, 317, 322, 333
Jednotný programový dokument Cíl 3 7024 313
program Iniciativa Společenství EQUAL 7025 313
Ostatní příjmy z EU:    
Příjmy z Fondu soudržnosti 7040 314, 315, 327
Příjmy z komunitárních programů 7050 314, 336, 344, 345
Příjmy z Evropského uprchlického fondu 7060 314
Ostatní příjmy z EU 7070 329
Projekt Twinning Out - Bosna Hercegovina 7071 343
Příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů    
Finanční mechanismus EHP/Norsko 7081 312, 314, 315, 334
Finanční mechanismus EHP/Švýcarsko 7082 314
Výdaje na financování společných programů EU a ČR    
PHARE 7101 312, 313, 317, 322, 333
SAPARD 7103 317, 329
Transition facility 7104 312, 313, 314, 329, 335, 344, 345
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU    
SOP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství (EAGGF) - ze SR 7111 329
SOP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství (EAGGF) - z EU 7112 329
Přímé platby - předfinancování 7113 329
Přímé platby - dofinancování 7114 329
HRDP - ze SR 7115 329
HRDP - z EU 7116 329
Společná organizace trhu - z EU 7117 329
Společná organizace trhu - ze SR 7118 329
SOP Průmysl a podnikání - ze SR 7141 322
SOP Průmysl a podnikání - z EU 7142 322
SOP Infrastruktura - ze SR 7143 315, 327, 335
SOP Infrastruktura - EU 7144 315, 327, 335
SROP (ERDF) - ze SR 7145 317
SROP (ERDF) - z EU 7146 317
JPD pro Cíl 2 (Praha) - ze SR 7147 317
JPD pro Cíl 2 (Praha) - z EU 7148 317
Program Interreg IIIA - ze SR 7149 314, 317
Program Interreg IIIA - z EU 7150 314, 317
Programy INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT - ze SR 7151 317
Programy INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT - z EU 7152 317
Technická asistence - ze SR 7153 317
Technická asistence - z EU 7154 317
SOP Rozvoj lidských zdrojů - ze SR 7171 313, 315, 317, 322, 333
SOP Rozvoj lidských zdrojů - z EU 7172 313, 315, 317, 322, 333
JPD pro Cíl 3 (Praha) - ze SR 7175 313
JPD pro Cíl 3 (Praha) - z EU 7176 313
Iniciativa Společenství EQUAL - ze SR 7177 313
Iniciativa Společenství EQUAL - z EU 7178 313
Výdaje související s FS - ze SR 7191 315, 327
Výdaje související s FS - z EU 7192 315, 327
Výdaje SR na spolufinancování komunitárních programů
- MEDIA DESK
7204 334
Výdaje SR na spolufinancování komunitárních programů
- Kultura 2000
7205 334
Výdaje na komunitární programy 7210 313
Komunitární programy - ze SR 7211 314, 336, 344, 345
Komunitární programy - z EU 7212 314, 336, 344, 345
Výdaje na projekty spolufinancované z prostředků
finančních mechanismů EHP
   
Výdaje související s EHP/Norsko - ze SR 7221 312, 314, 315, 334
Výdaje související s EHP/Norsko - předfinancované ze SR 7222 312, 314, 315, 334
Výdaje související s EHP/Švýcarsko - ze SR 7225 314
Výdaje související s EHP/Švýcarsko - předfinancované ze SR 7226 314
Evropský uprchlický fond    
Evropský uprchlický fond - ze SR 7241 314
Evropský uprchlický fond - z EU 7242 314
Výdaje na projekty EU Twinning    
Výdaje na financování projektu EU Twinning Out
- Bosna Hercegovina
7291 343
Výdaje na financování projektu EU Twinning Light - Rakousko 7292 343
Společné závazné ukazatele    
Pojistné na důchodové pojištění 7300 313
Institucionální výdaje celkem na výzkum a vývoj 7310 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334,
335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
Účelové výdaje celkem na výzkum a vývoj 7320 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334,
335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
Národní program výzkumu 7330 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334,
335, 336, 338, 348, 361, 375
Programy v působnosti poskytovatelů 7332 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334,
335, 336, 338, 348, 361, 375
Veřejné zakázky 7334 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334,
335, 336, 338, 348, 361, 375
Specifický výzkum na vysokých školách 7336 307, 314, 333
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 7338 306, 333, 335
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
ve státní správě
7350 304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315,
317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335,
336, 338, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
353, 358, 372, 374, 375
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 7352 304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315,
317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335,
336, 338, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
353, 358, 372, 374, 375
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce
(z.č. 236/1995 Sb., z.č. 349/1999 Sb.)
7360 301, 302, 303, 343, 358, 381
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002 7362 317, 334
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.  240/2000 Sb. 7364 307, 314, 335, 338
Program podp. projektů integrace přísl. romské komunity 7366 333, 334
Individuální závazné ukazatele    
Ostatní výdaje na činnost poslaneckého sboru 7380 302
Výdaje Kanceláře Poslanecké sněmovny 7381 302
Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR 7384 304
Výdaje na služby školení a vzdělávání Institutu státní správy 7385 304
Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR 7386 304
Kampaň proti rasismu (Projekt tolerance) 7387 304
Krajinotvorné programy 7391 315
Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady 7392 315
Ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí celkem 7393 315
Správa daní a cel 7396 312
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu MF 7397 312
Vrcholné státní návštěvy 7403 306
Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a dokladech 7404 306
Výdaje na aktivity Armády ČR 7406 307
Výdaje na nasazení jednotek a příslušníků Armády ČR v zahraničí 7407 307
Výdaje na celoresortní aktivity 7408 307
Aktivní politika zaměstnanosti - výdaje souvis. s ESF - ze SR 7411 313
Aktivní politika zaměstnanosti - výdaje souvis. s ESF - z EU 7412 313
Výdaje OSS na spol. programy EU a ČR - ze SR 7413 313
Výdaje OSS na spol. programy EU a ČR - z EU 7414 313
Dotace sociální oblasti na spol. programy EU a ČR - ze SR 7415 313
Dotace sociální oblasti na spol. programy EU a ČR - z EU 7416 313
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů 7417 313
Výdaje organizací státní správy celkem (OSS) 7418 313
Ostatní dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby
v rámci dotačního řízení MPSV
7419 313
Dotace na podporu integrace cizinců v ČR 7420 313
Ostatní dotace 7421 313
Dotace na podporu reprodukce majetku nestát. subjektům v soc. oblasti 7422 313
Výdaje Policie ČR celkem 7424 314
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR celkem 7425 314
Výdaje odboru ekonomického zabezpečení a odboru sportu MV celkem 7426 314
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR celkem 7427 314
Výdaje archivnictví celkem 7428 314
Výdaje Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 7429 314
Doprovodný sociální program restrukturalizace ocelářského průmyslu 7430 322
Podpora podnikání 7431 322
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 7432 322
výdaje na financování společných programů EU a ČR 7433 322
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje 7434 322
z toho: výdaje na financování společných programů EU a ČR 7435 322
Ostatní výdaje na státní politiku resortu 7436 322
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 7437 322
Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů MMR 7439 317
Příspěvek na dopravní cestu nehrazený z SFDI 7440 327
Doprovodný sociální program pro ČD 7442 327
Úhrada ztráty dopravce z poskytování žákovského jízdného 7443 327
Kombinovaná doprava - výdaje na programy spolufinan. z rozpočtu EU 7445 327
Podpora obnovy vozidel regionální a měst. hromadné dopravy 7446 327
Pozemní komunikace 7448 327
Program úspory energií a obnovitelných zdrojů 7449 327
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 7450 327
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu 7451 327
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 7452 327
Dotace SFDI - výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 7453 327
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu 7469 329
Správní výdaje Státního zemědělského intervenčního fondu 7470 329
Podpora agropotravinářského komplexu 7475 329
Podpora lesnímu hospodářství 7476 329
Podpora vodnímu hospodářství: 7478 329
Přímé dotace vodnímu hospodářství (§ 2331, pol. 5213) 7480 329
Údržba a opravy zemědělských vodních tokům (§ 2333, pol. 5171) 7482 329
Výdaje na financování programu reprodukce majetku vodního
hospodářství (programy 229030, 229040, 229060, 229110, 229210,
229310, 229810)
7484 329
Podpora neziskových organizací 7486 329
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční,
kontrolní a výzkumnou činnost
7487 329
Neinvestiční transfery vysokým školám bez výdajů specifik. MŠMT 7520 333
Regionální školství - běžné výdaje bez výdajů specifik. MŠMT 7522 333
Ostatní přímo řízené organizace a spol. úkoly bez výdajů
specifik. MŠMT
7524 333
Podpora činnosti v oblasti mládeže a těl. bez výdajů specifik. MŠMT 7526 333
Běžné výdaje stát. správy bez výdajů specifik. MŠMT 7528 333
Program podpory vzdělávání národnostních menšin
a multikulturní výchova
7530 333
Státní informační politika 7532 333
Z výdajů na registrované CNS: platy duchovních 7560 334
  pojistné duchovních 7562 334
  platy administrativy 7564 334
  pojistné administrativy 7566 334
  prostředky na věcné náklady CNS 7568 334
  prostředky na údržbu církevního
majetku
7570 334
Výdaje na činnost úřadu Ministerstva kultury 7571 334
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých
profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů
7572 334
Program záchrany architektonického dědictví 7574 334
Havárie střech památek 7576 334
Program restaurování movitých kulturních památek 7578 334
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 7580 334
Program regenerace městských památkových rezervací
a městských památ. zón
7582 334
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památ. zóny 7584 334
Podpora záchranných archeologických výzkumů 7586 334
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin 7588 334
Veřejné informační služby knihoven 7590 334
Podpora rozšiř. a přijm. informací v jazycích národn. menšin 7592 334
Kulturní aktivity 7594 334
Příspěvek na provoz PO zřízených Ministerstvem kultury 7595 334
Dotace PO na projekty spolufinancované z EHP/Norsko - ze SR 7596 334
Dotace PO na projekty spolufinacované z EHP/Norsko - předfin. ze SR 7597 334
Program sociální prevence a prevence kriminality 7620 335
Investiční dotace občanským sdružením a církvím 7621 335
Program „zdravé stárnutí“ 7622 335
Investiční dotace Národní plán pomoci zdravotně postiženým 7623 335
Národní plán vyrovnávání příležitostí pro ZP 7624 335
Veřejně účelné aktivity občanských sdružení ZP 7626 335
Humanitární projekty občanských sdružení ZP 7627 335
Výdaje justice 7634 336
Výdaje vězeňství 7636 336
Odměny odsouzených 7638 336
Program podpory projektů cíleného výzkumu
(Národní program výzkumu)
7660 361
Tématický program Národního programu výzkumu
- Informační společnost
7661 361
Program Nanotechnologie pro společnost 7662 361
Grantové projekty Grantové agentury AV ČR 7663 361
Výzkumné záměry PO a činnost ostatních pracoviš AV ČR 7664 361
Radonový program 7670 375
Výdaje na projekty financované z úvěrů od zahraničních
finančních institucí
7691 397
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovanám majetku 7692 397
Výdaje na řešení problémů spojených s důchodovou reformou 7693 397
Financování řešení důsledků kosovské krize 7694 397
Výdaje na programy ve veřejném zájmu vedené v ISPROFIN 7695 397
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN
pro územní samosprávné celky
7696 397
Úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím Mze 7697 397
Výdaje státu na sociální politiku 7698 397
Ostatní výdaje OSFA 7699 397
Vládní rozpočtová rezerva 7720 398
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování
jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
7722 398
Rezerva na mimořádné výdaje podle z.č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému
7724 398
Stavební spoření 7728 398
Podpora exportu 7730 398
Majetková újma 7732 398
Ostatní podpora podnikům a převod do fondu státních záruk 7734 398
Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím 7736 398
Sociální výdaje; náhrady 7738 398
Transfery mezinárodním organizacím,zahraniční pomoc 7740 398
Finanč.vztahy k rozp.obcí v úhrn. po jednotl.krajích 7742 398
Příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností 7744 398
Další prostředky pro územní samosprávné celky 7746 398
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 7748 398
Ostatní výdaje VPS 7750 398
Odvody do rozpočtu Evropské unie 7752 398
Konference:    
Mezinárodní konference a další odborné akce celkem 7900 304, 307, 313, 314, 315, 321, 322, 333, 344
Seminář Lisabonská konference 7908 333
Seminář Rady Evropy „Vzdělání jako připomínka a prevence
zločinů proti lidskosti“
7909 333
Mezinárodní konference Zasedání Evropské agentury
pro rozvoj speciálního vzdělávání
7910 333
Mezinárodní konference Zasedání těžce sluchově postižených 7911 333
Zasedání GŘ celních správ členských zemí EU, Turecka a EK 7912 312
Seminář o zkušenostech ČR s mezinárodní finanční architekturou 7913 312
Seminář Evropské fórum o znalostní ekonomice 7914 312

II.
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31. 12. 2006

Pro účely vykázání převodu prostředků do rezervního fondu OSS k 31. 12. 2006 se stanovuje následující postup:

Sestava ARIS - 504 U MF ČR je rozšířena v oddíle „Specifické ukazatele - výdaje“ o řádek s názvem „Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31. 12. 2006“. U jednotlivých ukazatelů průřezových i specifických bude vykázána skutečnost k 31. 12. 2006 bez nečerpaných prostředků určených pro převod do rezervního fondu OSS.

Celkový objem prostředků určených pro převod do rezervního fondu OSS bude vykázán na položce 5346 za neinvestiční výdaje a na položce 6361 za investiční výdaje.

Souhrnný ukazatel kapitoly „Výdaje celkem“ bude ve sloupci skutečnost tvořen součtem specifických ukazatelů dle přílohy č. 4 zákona č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 a řádku „Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31. 12. 2006“.

III.
Sdělení k příloze č. 4 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V Příloze č. 4 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění posledních změn, se doplňuje na konci odstavce písm. a) bodu 2.5.4 text ve znění:

„V souladu s § 5 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 401/2005 Sb., se pro údaje části rozvahy  vykazované Ministerstvem financí podle zákona č. 178/2005 Sb. , o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky uvádí čísla sloupců:

údaje finančního stavu položek aktiv k 1. 1. - kód „0011“,

údaje finančního stavu položek aktiv k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. - kód „0012“,

údaje finančního stavu položek pasiv k 1. 1. - kód „0013“,

údaje finančního stavu položek pasiv k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. - kód „0014“.“

Ing. Karel Tyll, v.r.
pověřený řízením odboru státního rozpočtu

E-shop

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Jindřich Špička - C. H. Beck

Finanční analýza není jen mechanický výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky a komentování trendu jejich vývoje. Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů vzhledem k potřebám a očekávání uživatele výsledků, je o hledání příčin významných změn v ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.