Invalid procedure call or argument PŘEHLED POKYNŮ ŘADY D K 31. 12. 2005 - Finanční zpravodaj - Nakladatelství Sagit, a.s.

Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 8/2006 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2006, číslo 1/1, ze dne 13. 1. 2006

8

PŘEHLED POKYNŮ ŘADY D K 31. 12. 2005

Čj. 25/10 629/2006-252

Referent: Ing. Kelnerová, tel.: 257 042 943

ze dne 5. ledna 2006

Číslo:

Název pokynu:

Číslo jednací:

Ruší/
nahrazen:

Uveřejněno/
poznámky:

1

K vyřizování žádostí o navrácení lhůty v předešlý stav u registrace k DPH při přechodu na nový systém daně

15/1 501/1993

 

Neaktuální

2

Zablokování převodů z některých účtů státních příjmů

253/8 904/1993

 

 

3

Rozhodnutí o prominutí penále a úroků - oddělení měny

252/8 896/1993

 

Neaktuální

4

Za účelem jednotného provádění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční

15/7 023/1993

 

Neaktuální

5

K registraci daňových subjektů

252/8 902/1993

D-219
6. 12. 2000

 

6

Rozhodnutí podle § 96 odst. 2 písm. a) ZSDP - nevyměření a nevybrání DPH a SD

252/12 106/1993

 

Neaktuální

7

O jednotném výkladu zákona o silniční dani

15/12 393/1993

 

FZ 2-3/1993
Doplněno
D-112
Neaktuální

8

Rozhodnutí o prominutí silniční daně

15/12 401/1993

 

FZ 2-3/1993
Neaktuální

9

Rozhodnutí v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 písm. b) ZSDP o stanovení poplatníka silniční daně

15/15 004/1993

 

FZ 2-3/1993
Neaktuální

10

Neuplatnění nároku na odpočet daně

181/16 363/1993

 

FZ 2-3/1993
CV 8/1993
Neaktuální

11

Seznam neplatných celních razítek použitých při falšování celních dokladů

182/18 755/1993

 

 

12

SD u surového zemědělského lihu a lihu rafinovaného

18/13 820/1993

 

Neaktuální

13

Rozhodnutí o prominutí SD ze surového drožďárenského lihu

182/16 724/1993

 

Neaktuální

14

Technická realizace převodu výnosu DPFO ZČ a FP do územních rozpočtů

253/14 949/1993

 

 

15

O uplatňování DPH při nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu

181/19 481/1993

 

FZ 5/1993
CV 8/1993
a 12/1993
HN
Neaktuální

16

O uplatňování DPH ve výstavbě

181/19 480/1993

D-56

FZ 5/1993
CV 11/1993
HN

17

O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě zboží a peněz

181/21 882/1993

D-57

FZ 5/1993
CV 12/1993
HN

18

O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě osob

181/21 882/1993

D-58

FZ 5/1993
CV 12/1993
HN

19

Rozhodnutí MF podle § 55a ZSDP o prominutí správního poplatku

262/15 677/1993

 

FZ 5/1993

20

O uplatňování DPH v cestovním ruchu v tuzemsku

181/24 615/1993

D-59

FZ 5/1993
DV 12/1993
HN

21

Opatření MF ČR ke zdaňování úroků z mezibankovních úvěrových operací

251/23 906/1993

 

FZ 5/1993

22

Rozhodnutí MF podle § 55a odst. 1 ZSDP o prominutí DPH

181/17 829/1993

 

FZ 5/1993
CV 12/1993
HN

23

Rozhodnutí MF podle § 96 odst. 2 písm. a) ZSDP o nevyměření a nevybrání DPH

18/16 364/1993

 

 

24

Přehled o opatřeních MF o povolování úlev

15/26 090/1993

 

Neaktuální

25

O uplatňování DPH u leasingu

181/27 347/1993

D-63

FZ 6/1993
CV 15/1993
HN

26

O uplatňování DPH u výkonů veřejného stravování

181/28 050/1993

D-60

FZ 5/1993
CV 13/1993
HN

27

Převody DZN do rozpočtu obcí

253/30 706/1993

 

 

28

Postup pro přenos osvobození od placení důchodové daně

152/26 433/1993

 

 

29

O uplatňování DPH ve zdravotnictví

181/28 998/1993

D-86

FZ 6/1993
CV 17/1993

30

O uplatňování nároku na odpočet DPH u bytových družstev

181/29 532/1993

 

Neaktuální

31

Pokyn o jednotném postupu při poskytování náhrad nákladů řízení podle ZSDP

252/26 086/1993

 

FZ 7-8/1993
IÚFO
2/1993

32

Pokyn o prominutí příslušenství daně za období od 1. 1. 1993 do 30. 4. 1993
(rozhodnutí)

252/30 709/1993

 

FZ 7-8/1993
IÚFO 2/1993
Neaktuální

33

Rozhodnutí o uplatňování DPH při poskytování služeb do zahraničí

181/36 155/1993

 

 

34

O uplatňování DPH při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

181/35 890/1993

D-55

FZ 7-8/1993
CV 17/1993
HN

35

O uplatnění nároku na vrácení SD a o zúčtování ztrát v systému podvojného účetnictví

182/37 666/1993

 

Neaktuální

36

Rozhodnutí o prominutí SD

182/40 290/1993

 

Neaktuální

37

Postup pro ÚFO při vracení zkráceného odpočtu DPH u finančního pronájmu

181/40 291/1993

 

Neaktuální

38

Zaúčtování plateb DZN u obecních úřadů

253/35 210/1993

 

 

39

Pokyn o postupu při povolování posečkání daně a splátek na daň

252/38 496/1993

DS-54
15. 5. 1996

 

40

Výklad ke zdaňování poplatníků podle ZDP (tzv. licenční a jim podobné poplatky)

251/17 117/1993

 

FZ 7-8/1993

41

Pokyn o prominutí nedoplatků daně z objemu mezd a odměn a souvisejícího příslušenství za rok 1992

152/40 629/1993

 

FZ 7-8/1993
IÚFO 2/1993

42

Uplatňování DPH při poskytování služeb lázeňské péče

181/43 191/1993

D-182

FZ 7-8/1993
CV 23/1993
HN

43

Uplatňování DPH u přepravy zboží a peněz v tuzemsku

181/43 192/1993

 

FZ 7-8/1993
CV 23/1993
HN

44

Aktuální pokyny k evidenci a správě daní

253/41 792/1993

 

 

45

Úprava pokynů k vyplňování přiznání ke SD

182/46 804/1993

 

CV 23/1993
HN
Neaktuální

46

Postup při zdaňování subjektů se sídlem či bydlištěm v cizině

251/44 602/1993

 

FZ 7-8/1993
IÚFO
2/1993

47

Pokyn MF ČR o uplatňování smlouvy se SFRJ o zamezení dvojího zdanění v oboru DP a z majetku č. 99/1983 Sb.

251/44 792/1993

 

FZ 7-8/1993
Oprava
FZ 10-11/1993

48

Uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku FO č. 30/1979 Sb. a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku PO č.  49/1979 Sb. vůči státům vzniklým na území bývalého Sovětského svazu

251/35 201/1993

 

FZ 7-8/1993

49

Uplatnění DPH u dovezeného zboží na tzv. dovozní záznam před 1. 1. 1993 s ukončením záznamní lhůty po 1. 1. 1993

181/34 261/1993

 

FZ 9/1993
CV 25/1993
Neaktuální

50

Obvyklá cena pro účely stanovení základů

181/52 049/1993 FZ

 

10-11/1993
DPH CV 32/1993
Neaktuální

51

Rozhodnutí podle § 55a odst. 1 ZSDP o prominutí DPH

181/35 163/1993

 

FZ 9/1993
CV 25/1993

52

Nákup, distribuce a prodej tabákových nálepek

18/61 048/1993

 

FZ 10-11/1993
CV 29/1993
HN
Neaktuální

53

Uplatňování DPH u výkonů neveřejného ubytování

181/63 086/1993

D-102

FZ 12/1993
CV 2/1994

54

Uplatňování DPH u výkonů ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace

181/63 085/1993

D-101

FZ 12/1993
CV 2/1994
HN

55

Uplatňování DPH při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

181/63 078/1993

D-34
D-64

FZ 10-11/1993
CV 32/1993
HN

56

O uplatňování DPH ve výstavbě

181/73 617/1993

D-16
D-106

FZ 2/1994
CV 4/1994
HN

57

O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě zboží a peněz

181/73 618/1993

D-17
D-168

FZ 2/1994
CV 4/1994
HN

58

O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě osob

181/73 619/1993

D-18
D-168

FZ 2/1994
CV 4/1994
HN

59

O uplatňování DPH v cestovním ruchu v tuzemsku 

181/73 620/1993

D-20
D-113

FZ 4/1994
CV 8/1994
HN

60

O uplatňování DPH u výkonů veřejného stravování

181/74 384/1993

D-26
D-105

FZ 2/1994
CV 4/1994
HN

61

Uplatňování DPH při přechodu vlastnictví majetku státu na jiné osoby

181/74 387/1993

 

FZ 2/1994
CV 4/1994
HN

62

O vypořádání odpočtu DPH v návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně

181/74 392/1993

D-98
D-132

FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
Doplněno
Pokynem
D-69
Neaktuální

63

O uplatňování DPH u leasingu

181/74 403/1993

D-25

FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
Neaktuální

64

Uplatňování DPH při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

181/1 312/1994

D-55

FZ 4/1994
CV 8/1994
HN

65

O odpisování základního stáda, tažných zvířat a plemenných dostihových koní pro účely stanovení základu DP za zdaňovací období 1993

152/1 353/1994

 

FZ 2/1994

66

Výklad k § 11 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících

182/3 024/1994

 

FZ 2/1994
CV 6/1994
HN
Neaktuální

67

Uplatňování výdajů (nákladů) na spotřebované PHM u zvláštních MV při jízdě MV ve specifických podmínkách za zdaňovací období 1993

153/4 790/1994

 

FZ 1/1994
Neaktuální

68

Uplatňování zákona o dani silniční ve ZO roku 1994

151/4 792/1994

 

FZ 3/1994
Doplněno
D-112
Neaktuální

69

Doplnění Pokynu D-62 o vypořádání odpočtu DPH a návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně

181/6 438/1994

D-98
D-132

FZ 2/1994
CV 7/1994
HN
Doplňuje
Pokyn D-62
Neaktuální

70

Poskytování vybraných souhrnných údajů o DZN

253/4 757/1994

 

 

71

Zdaňování příjmů FO z nájemného

153/1 356/1994

D-190
1. 1. 1998

FZ 3/1994
Již pro ZO
roku 1998

72

K postupu při přechodu z podvojného na jednoduché účetnictví z hlediska DPFO

153/7 012/1994

 

FZ 3/1994
Neaktuální

73

K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP

153/7 025/1994

 

FZ 3/1994
Neaktuální

74

K jednotnému postupu při uplatňování veškerých ustanovení ZDP v platném znění v roce 1993

153/10 691/1994

 

FZ 3/1994
Neaktuální

75

Neobsazeno

 

 

 

76

O zdaňování příjmů FO z pronájmu nebytových prostor

153/16 173/1994

D-190
1. 1. 1998

FZ 4/1994

77

Stanovení zvýšení daně z dodatečného daňového přiznání

181/15 444/1994

 

FZ 5/1994
CV 11/1994
Neaktuální

78

Výklad k některým ustanovením zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících

182/14 499/1994

 

FZ 5/1994
CV 11/1994
Neaktuální

79

K jednotnému postupu při zdaňování příjmů výkonných umělců

153/16 179/1994

 

FZ 4/1994
Neaktuální

80

Zdaňování příjmů z cenných papírů u DPFO

153/16 180/1994

 

FZ 4/1994

81

Uplatňování DPH při bezúplatném převodu elektrických přípojek nebo zařízení pro veřejný rozvod elektřiny a při bezúplatném převodu majetku na obec podle UV ČR č. 568 ze dne 6. 10. 1993 v rámci rozhodnutí o privatizaci

181/15 441/1994

 

FZ 6/1994
CV 15/1994
HN
Platný částečně

82

Výklad k ustanovení § 9 odst. 1 písm. r) ZDZN

261/9 434/1994

 

FZ 5/1994
CV 11/1994
Platný částečně

83

K jednotnému postupu při ocenění  bezúplatně nabytých akcií obcemi, pro účely DPPO

152/30 366/1994

 

FZ 1-8/1994
Profit 30/1994

84

Prodej neznačených cigaret pro vývoz

182/23 938/1994

 

FZ 6/1994
CV 17/1994
HN
Neaktuální

85

K prokazování náhrad a výdajů, které hradí zaměstnavatel zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce v roce 1993 pro účely daní z příjmů

154/30 361/1994

 

FZ 7-8/1994
Profit
30/1994

86

O uplatňování DPH u organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání 

181/30 028/1994

D-29
D-111

FZ 7-8/1994
CV 19/1994

87

K postupu při podávání přiznání k DPPO s. p., u nichž byla poslední část majetku převedena FNM na nabyvatele bezúplatně v průběhu roku 1993 a k daňovým povinnostem těchto nabyvatelů

152/32 958/1994

 

FZ 6/1994
Oprava
7-8/1994

88

Rozhodnutí podle § 55a ZSDP o prominutí DPH

181/35 181/1994

 

FZ 7-8/1994
CV 19/1994
HN
Profit 30/1994

89

Prominutí příslušenství DZN 

261/32 885/1994

 

FZ 7-8/1994
Neaktuální

90

K postupu při zjiš ování daňového domicilu od 1. 1. 2006

251/45 502/1994

D-286

FZ 7-8/1994

91

K uplatňování daňových smluv při zdaňování  výnosů ze zaknihovaných cenných papírů

251/45 510/1994

D-177

FZ 9/1994
Sdělení
FZ 10/1996

92

K uplatňování jednotného postupu  při vymezení PO - organizační jednotky občanských sdružení pro daňové řízení

152/35 513/1994

 

FZ 10/1994
Profit
49/1994

93

DPH u reklamy, propagace a inzerce

181/38 322/1994

D-119

FZ 9/1994
CV 23/1994
HN 13. 9.
Profit 38/1994

94

Uplatňování DPH u zastavárenské činnosti

181/50 209/1994

 

FZ 9/1994
CV 23/1994
HN
Profit
38/1994
Neaktuální

95

O evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních

252/54 369/1994

 

FZ 10/1994
Profit
49/1994

96

Uplatňování DPH v podmínkách organizačních složek a stálých provozovenzahraničních osob působících na území ČR

181/59 277/1994

D-149

FZ 11/1994
CV 26/1994
Profit
49/1994

97

K postupu při vymáhání nedoplatků daní (odvodů) nebo vrácení přeplatku daní (odvodů) za s. p. privatizované formou prodeje prostřednictvím FNM ČR nebo PF ČR

152/70 943/1994

 

FZ 12/1/1994

98

K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP

153/70 954/1994

D-62
D-69
D-132

22. 12. 1995

FZ 12/1/1994

99

K jednotnému postupu při uplatňování  některých ustanovení ZDP ve znění platném pro rok 1994

153/73 180/1994

 

FZ 12/1/1994
HN 16. 3.
Neaktuální

100

O prominutí příslušenství DZN

261/52 060/1994

 

FZ 1/1995
Neaktuální

101

Uplatňování DPH u ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace

181/1 159/1995

D-54
D-161

FZ 2/1995
CV 6/1995
HN 10. 4.
Profit

102

Uplatňování DPH u neveřejného ubytování

181/1 158/1995

D-53
D-162

FZ 2/1995
CV 6/1995
HN 16. 3.
Profit

103

O uplatňování DPH u některých motorových vozidel

181/1 157/1995

 

FZ 2/1995
CV 6/1995
HN
Profit
Neaktuální

104

O prominutí DP  FZ za ZO 1994

155/53 362/1995

 

11/1995

105

O uplatňování DPH u služeb stravovacích

181/1 155/1995

D-60
D-166

FZ 3/1995
CV 7/1995
HN
Profit
14/1995

106

O uplatňování DPH ve výstavbě

181/1 154/1995

D-56
D-138

FZ 2/1995
CV 6/1995
HN 16. 3.
Profit
14/1995

107

O prominutí příslušenství daně, které se vztahuje k daňovým povinnostem s. p.  v souvislosti s realizací UV ČR č. 266/1994 k plnění závazků státních statků určených k privatizaci

195/68 666/1994

 

FZ 1/1995
Profit
14/1995

108

K účtování o postoupených pohledávkách a o vydaných majetkových podílech v nižší než nominální hodnotě a ke zdaňování
příjmů z nich plynoucích ve vazbě na zákon č. 229/1991 Sb. a č. 42/1992 Sb.

281/4 595/1995
153/4 793/1995

 

FZ 1/1995
Profit
14/1995

109

O řešení daňových nesrovnalostí vzniklých v roce 1994 v důsledku vypovězení smluv o zamezení dvojího zdanění, které byly uzavřeny v rámci bývalé RVHP, Maďarskou republikou

251/7 055/1995

 

FZ 2/1995
HN 22. 3.
Profit
14/1995

110

O prodloužení lhůty pro podání přiznání k DP pro poplatníky, kteří mají zákonnou povinnost ověření své účetní závěrky auditorem

252/9 808/1995

 

FZ 2/1995
CV 6/1995
HN 16. 3.
Profit
14/1995

111

O uplatňování DPH v odvětví zdravotnictví, školství, kultury, u obcí a organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání

181/65 400/1995

D-86
D-160

FZ 11/1995
CV 19/1995

112

Uplatňování DSL ve zdaňovacím obdobíroku 1995

151/6 562/1995

 

FZ 2/1995
Profit
14/1995
Změny
a doplnění
pokynů
D-7 a D-68
Doplnění
č. j. 151/77 963/95
FZ 1/1996
Neaktuální

113

O uplatňování DPH v cestovním ruchu

181/13 377/1995

D-59
D-169

FZ 3/1995
CV 7/1995

114

Prokazování prostředků získaných osvobozením od DZN (od 1. 1. 2002)

261/2 934/1995

 

FZ 3/1995
Neaktuální

115

K jednotnému postupu při převodu elektrických a plynovodních přípojek pro účely daně z příjmů a daně darovací ve ZO roku 1994 a 1995

152/16 828/1995

 

FZ 3/1995
Neaktuální

116

K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP

152/16 831/1995

D-132
22. 12. 1995

FZ 3/1995
Mění a
doplňuje
Pokyn D-98

117

K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP, ve znění platném pro rok 1994

152/16 832/1995

 

FZ 3/1995
Mění
Pokyn D-99

118

Uplatňování DPH v celních skladech, svobodných celních skladech a svobodných celních pásmech

181/20 495/1995

D-165

FZ 4/1995
CV 8/1995
HN 21. 8.
Profit

119

DPH u reklamy, propagace a inzerce

181/20 506/1995

D-93

FZ 4/1995
CV 8/1995
HN 21. 8.
Profit
Platný částečně

120

Pokyn o prominutí zvýšení daně a daňového penále u daní z příjmů (rozhodnutí)

252/33 528/1995

 

FZ 6/1995
Profit 42/1995
Oprava
FZ 7-8/1995

121

Uplatňování DPH při prodeji losů  zajišťované pro provozovatele jinými osobami

181/16 345/1995

 

FZ 6/1995
CV 11/1995
HN 30. 8.
Profit
42/1995

122

Pokyn o prominutí DPH a jejího příslušenství za období od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995 (rozhodnutí)

181/35 614/1995

 

FZ 6/1995
CV 11/1995
HN
Profit
42/1995

123

Metodický pokyn k § 40 odst. 2 ZDPH,  ve znění platném od 1. 1. 1995

181/19 114/1995

 

FZ 7-8/1995
CV 11/1995
Profit
42/1995
Neaktuální

124

O stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží

181/43 716/1995

D-143

FZ 9/1995
CV 16/1995
HN 6. 9.
Profit
42/1995

125

Pokyn o stanovení lhůt pro vyřizování odvolání proti vyměření a dodatečnému vyměření daně

252/35 646/1995

 

FZ 7-8/1995
Profit
42/1995

126

K postupu při podání žádosti o povolení výroby bionafty podle § 19 odst. 3 ZSD pro uplatnění nároku na vrácení daně

182/44 943/1995

 

FZ 7-8/1995
CV 12/1995
HN
Profit 42/1995
Změna
v Pokynu
D-158
Neaktuální

127

Sdělení k silniční dani

151/43 480/1995

 

FZ 1/1996
Profit
42/1995
Neaktuální

128

O ustanovení § 13b ZDZN po novele, s účinností od 1. 1. 1995

261/36 581/1995

 

FZ 9/1995
Profit 42/1995
Neaktuální
(od 1. 1. 2001)

129

Výklad k daňovému posuzování  jednotného pracovního oblečení poskytovaného zaměstnancům

154/59 368/1995

D-190
1. 1. 1998

FZ 10/1995

130

Uplatňování DPH u finančních činností

181/77 285/1995

D-178

FZ 1/1996
CV 1/1996
HN

131

K jednotnému postupu při zabezpečení potvrzení tiskopisů „Potvrzení příjmů“ a „Potvrzení o zaplacení DZN“ pro účely vyplácení dávek SSP

153/66 960/1995

 

FZ 11/1995
Neaktuální

132

K jednotnému postupu při uplatňování  některých ustanovení ZDP

15/76 368/1995

D-62
D-69
D-98

22. 12. 1995
D-116
22. 12. 1995
D-190
1. 1. 1998

FZ 12/1/1995
Doplnění
Pokynem
D-153

133

O prominutí soudních poplatků ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností

151/76 376/1995

 

FZ 1/1996

134

O prominutí některých správních poplatků obecně prospěšným společnostem

151/80 746/1995

 

FZ 1/1996

135

O průměrných cenách PHM, které lze použít  pro stanovení základu DPFO A DPPO při výpočtu výše náhrady výdajů za spotřebované PHM za ZO 1995

153/1 937/1996

 

FZ 1/1996
Neaktuální

136

K jednotnému postupu při uplatňování  některých ustanovení ZDP 1. 1. 1998

15/5 799/1996

D-190

FZ 2/1996

137

Oznámení k ZDP za ZO 1995 

391/6 495/1996

D-106

FZ 2/1996

138

O uplatňování DPH ve výstavbě

181/12 249/1996

D-163

FZ 3/1996
CV 3/1996
HN

139

Postup při uplatňování ZDPH v případě  úmrtí plátce

181/50 900/1995

D-167
D-168

FZ 3/1996
CV 4/1996

140

Uplatňování DPH při realizaci zákona č. 222/1994 Sb.

181/77 292/1995

 

FZ 3/1996
CV 5/1996
Platný
částečně

141

Používání směnného kursu v ZDPH

181/16 973/1996

D-172

FZ 7/1996
CV 5/1996

142

Pokyn o prominutí DPH za období 
od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1996 (rozhodnutí)

181/7 108/1996

 

FZ 4/1996
CV 5/1996
HN

143

O stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží  

181/22 420/1996

D-124
D-164

FZ 5/1996
CV 6/1996
HN
Profit

144

Pokyn o stanovení lhůt pro uzavření vytýkacího řízení

252/34 859/1996

 

FZ 8/1996
CV 9/1996
Profit

145

Postup v systému podvojného účetnictví  pro podnikatele při zúčtování vrácení SD zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv spotřebovaných pro výrobu tepla

182/33 456/1996

 

FZ 6/1996
CV 6/1996
Profit
Neaktuální

146

K některým změnám v silniční dani v roce  1996

151/34 050/1996

 

FZ 8/1996
CV 11/1996
Profit
Neaktuální

147

K provádění fyzické likvidaci neplatných přísně zúčtovatelných tiskopisů opatřených federální měnou

381/56 644/1996

 

FZ 10/1996
Profit

148

Stanovení jednotných kursů dle § 38 ZDP

391/1 776/1997

 

FZ 1/1997
CV 2/1997
Profit

149

Uplatňování DPH v podmínkách organizačních složek zahraničních osob působících na území ČR

181/2 177/1996

D-96

FZ 12/1996
CV 14/1996
HN
Profit
Neaktuální

150

K uplatňování osvobození od silniční daně

151/78 179/1996

 

FZ 12/1996
CV 14/1996
Profit
Neaktuální

151

K zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 ZDP

251/3 531/1997

 

FZ 1/1997
CV 2/1997
Profit
Oprava
FZ 2-3/1997

152

O průměrných cenách PHM, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1996

153/2 112/1997

 

FZ 1/1997
CV 1/1997
Profit

153

K jednotnému postupu při uplatňování  některých ustanovení ZDP

15/2 111/1997

D-190
1. 1. 1998

FZ 1/1997
CV 1/1997
Profit
Oprava
FZ 2-3/1997
Doplnění
Pokynu
D-132

154

K postupu při zdaňování daňových nerezidentů u příjmů souvisejících s činnostmi podle § 22 odst.1 písm. c) ZDP

251/1 890/1997

 

FZ 2-3/1997
CV 7/1997

155

Pokyn o prominutí penále ve smyslu čl. II zákona č. 323/1996 Sb. (rozhodnutí)

252/12 700/1997

 

FZ 2-3/1997
CV
Neaktuální

156

O prominutí DZN

261/9 218/1997

 

FZ 6/1997
CV 8/1997

157

O uplatňování DPH v rámci poskytování  bezplatné humanitární pomoci ve prospěch obětí záplav v roce 1997

181/62 632/1997

D-237

FZ 7-8/1997
CV 10/1997
Neaktuální

158

Pokyn, kterým se mění Pokyn D-126

182/24 804/1997

 

FZ 7-8/1997
CV 10/1997
Mění Pokyn
D-126
Neaktuální

159

K zastupování daňových poradců a advokátů v daňovém řízení

252/73 674/1997

 

FZ 11/1997

160

O uplatňování DPH subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury

181/83 903/1997

D-111
D-213

FZ 5/1998
CV 1/1998
HN

161

Uplatňování DPH u ubytovacích služeb  a stravování v rámci dětské rekreace 

181/84 696/1997

D-101
D-207

FZ 5/1998
CV 1/1998

162

Uplatňování DPH u neveřejného ubytování

181/84 697/1997

D-102
D-207

FZ 5/19981 CV/1998

163

O uplatňování DPH ve výstavbě 

181/84 698/1997

D-138
D-206

FZ 1/1998
CV 2/1998

164

O stanovení dne uskutečnění zdanitelného  plnění při prodeji zboží

181/86 458/1997

D-143
D-210

FZ 1/1998
CV 2/1998

165

Uplatňování DPH u zboží a služeb v celních skladech, svobodných celních skladech a svobodných celních pásmech

181/86 463/1997

D-118

CV 19/1997
Platný částečně

166

Uplatňování DPH u služeb stravovacích

181/87 239/1997

D-105
D-185

FZ 2/1998
CV 4/1998

167

Postup při zrušení registrace plátce DPH

181/89 701/1997

D-139
D-202

FZ 5/1998
CV 8/1998
Platný částečně

168

Uplatňování DPH v mezinárodní přepravě osob, zboží a peněz a u služeb s ní souvisejících 

181/90 891/1997

D-57
D-58
D-139

FZ 2/1998
CV 5/1998
Platný čátečně

169

Uplatňování DPH v cestovním ruchu

181/92 576/1997

D-113
D-218

FZ 4/1998
CV 7/1998

170

Dodatečná daňová přiznání, vypořádání nároku na odpočet a oprava vypořádání nároku na odpočet u DPH

181/96 306/1997

 

FZ 4/1998
CV 7/1998
Neaktuální

171

Vymezení předmětu DPH

181/92 587/1997

 

FZ 1/1998
CV 2/1998
Platný částečně

172

Přepočet úplaty za zdanitelné plnění v cizí měně na českou měnu

181/84 691/1997

D-141

FZ 3/1998
CV 2/1998
Platný částečně

173

Uplatňování DPH u majetkového vkladu a při prodeji podniku

181/6 656/1998

 

FZ 4/1998
CV 7/1998
Neaktuální

174

K postupu při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti při mezinárodním pronájmu pracovní síly

251/94 409/1997

 

FZ 1/1998

175

O průměrných cenách PHM, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1997

153/3 02//1998

 

FZ 1/1998
CV 3/1998
Neaktuální

176

Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1997 dle § 38 ZDP

391/3 007/1998

 

FZ 1/1998
CV 3/1998

177

K uplatňování daňových smluv při zdaňování  výnosů ze zaknihovaných cenných papírů

251/2 617/1998

D-91

FZ 2/1998

178

Uplatňování DPH u finančních činností 

181/7 869/1998

D-130
D-212

FZ 5/1997
CV 8/1998

179

K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP 1. 1. 1998

152/65 146/1997

D-190

FZ 2/1998
CV 5/1998

180

K zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 9 písm. ch) ZDP

251/8 200/1998

D-190
1. 1. 1998

FZ 2/1998
CV 5/1998

181

Uplatňování DPH u pronájmu a podnájmu nemovitostí, u oprav, údržby a technického zhodnocení nemovitostí

181/28 922/1998

 

FZ 6/1998
CV 9/1998
Neaktuální

182

Uplatňování DPH při poskytování služeb lázeňské péče

181/33 481/1998

D-42

FZ 7-8/1998
CV 8/1998

183

K jednotnému postupu při uplatňování  některých ustanovení ZDP

15/52 040/1998

D-190
1. 1. 1998

FZ 10/1998

184

Důsledky vymáhání peněžních prostředků  daňového dlužníka na účtu účastníka stavebního spoření u stavební spořitelny

254/69 335/1998

 

FZ 1/2/1999

185

Uplatňování DPH u služeb stravovacích

181/95 336/1998

D-166
D-207

FZ 1/1/1999
CV 2/1999
Oprava
FZ 2/1999

186

Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

251/92 624/1998

 

FZ 1/2/1999

187

O průměrných cenách PHM, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu DP za zdaňovací období roku 1998

153/2 445/1999

 

FZ 1/1/1999
CV 2/1999
Neaktuální

188

Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období roku 1998 dle § 38 ZDP

391/4 644/1999

 

FZ 1/1/1999
CV 2/1999

189

K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku

251/5 903/1999

 

FZ 2/1999

190

K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP

15/2 444/1999

D-71
D-76
D-129
D-132
D-136
D-153
D-179
D-180
D-183

1. 1. 1998

FZ 1/2/1999

191

K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů

251/18 391/1999

 

FZ 3/1999
CV 5/1999

192

K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů

251/17 836/1999

 

FZ 3/1999
CV 5/1999

193

Rozhodnutí o prominutí DPH 

181/51 926/1998

 

FZ 3/1999
CV 4/1999

194

Rozhodnutí o prominutí daně darovací při poskytování humanitární pomoci do ciziny ke zmírnění následků mimořádných hromadných událostí (od 1. 6. 2001)

262/17 531/1999

 

FZ 4/5/1999
CV 7/1999
Neaktuální

195

O uplatňování DPH v pojišťovnictví 

181/35 367/1999

 

FZ 7/8/1999
CV 11/1999
Platný částečně

196

K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

251/32 379/1999

 

FZ 4/5/1999

197

K uplatňování Smlouvy mezi ČR a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

251/33 830/1999

 

FZ 4/5/1999

198

K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

251/40 706/1999

 

FZ 4/5/1999

199

Závazný výklad o způsobu vybírání srážkové daně z úrokových příjmů poplatníků, které plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí státem ČR

204/37 693/1999

 

FZ 4/5/1999
CV 7/1999

200

Postup při vracení SD zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv spotřebovaných pro výrobu tepla

182/49 816/1999

DS-82
D-201

CV 9/1999

201

Postup při vracení SD zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv spotřebovaných pro výrobu tepla

182/49 821/1999

D-200

FZ 7/8/1999
CV 11/1999
HN
Neaktuální

202

Uplatňování DPH při prohlášení konkursu

181/57 975/1999

D-167

FZ 2/2000
CV 5/2000

203

O průměrných cenách PHM, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu DP za zdaňovací období roku 1999

153/1 565/2000

 

FZ 1/2000
CV 1/2000
Neaktuální

204

Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období roku 1999 dle § 38 ZDP

391/1 656/2000

 

FZ 1/2000
CV 1/2000

205

Rozhodnutí o prominutí DSL

391/123 129/2000

 

FZ 2/2001

206

O uplatňování DPH ve výstavbě  

181/8 200/2000

D-163

FZ 4/2001

207

O uplatňování DPH u služeb ubytovacích a stravovacích

181/8 201/2000

D-161
D-162
D-185

FZ 12/2000
CV 15/2000

208

O uplatňování DPH u osobních automobilů

181/8 202/2000

D-227

FZ 12/2000
CV 15/2000

209

Uplatňování DPH u bytových družstev

181/8 203/2000

 

FZ 12/2000
CV 15/2000

210

O stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží

181/14 570/2000

D-164

FZ 12/2000
CV 15/2000

211

K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

251/19 938/2000

 

FZ 3/2000
Oprava
FZ 4/5/2000

212

Uplatňování DPH u finančních činností

181/72 149/2000

D-178

CV 1/2001

213

O uplatňování DPH subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury

181/14 569/2000

D-160

FZ 12/2000
CV 15/2000

214

Uplatňování DZN u stavebních pozemků

393/11 484/2001

 

FZ 3/2001
Dodatek
FZ 3/2001

215

K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

251/29 013/2000

 

FZ 4/5/2000

216

K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

251/44 112/2000

 

FZ 6/2000
Dodatek
FZ 3/2001

217

K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

251/85 885/2000

 

FZ 7/8/2000

218

Uplatňování DPH v cestovním ruchu a u služeb souvisejících s pořádáním výstav, trhů a kongresů

181/75 225/2000

D-169

FZ 12/2000
CV 15/2000

219

O registraci daňových subjektů

252/89 247/2000

D-5
6. 12. 2000
DS-46
6. 12. 2000

FZ 12/2000

220

Uplatňování nároku na odpočet DPH od 1. 1. 2001

181/96 494/2000

 

FZ 12/2000
CV 15/2000

221

O průměrných cenách PHM, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu DP za zdaňovací období roku 2000

153/1 683/2001

 

FZ 1/2001
Neaktuální

222

Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období roku 2000 podle § 38 ZDP

391/137 449/2000

 

FZ 1/2001

223

K jednotnému postupu při uplatňování příspěvku na další hlavní jídlo
u zaměstnavatelů

152/8 067/2001

 

FZ 1/2001

224

K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

251/31 126/2001

 

FZ 4/2001

225

K registrační povinnosti společenství vlastníků jednotek 10. 5. 2001

431/31 564/2001

 

FZ 5/2001
Neaktuální
(od 1. 1. 2002)

226

K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR  a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

251/52 791/2001

 

FZ 6/2000

227

O uplatňování DPH u osobních automobilů 

181/101 888/2001

D-208

FZ 2/2002

228

Postup při dovozu a vývozu tabákových výrobků podléhajících povinnosti značení

182/108 686/2001

 

FZ 1/1/2002

229

Vymezení pojmu „alkoholické nápoje“  pro účely jejich prodeje

182/108 679/2001

 

FZ 1/1/2002

230

O průměrných cenách PHM, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu DP za zdaňovací období roku 2001

153/1 357/2002

 

FZ 1/1/2002
Neaktuální

231

Stanovení jednotných kursů za zdaňovací  období 2001 podle § 38 ZDP

397/2 375/2002

 

FZ 1/1/2002

232

O prominutí DPH a jejího příslušenství

181/20 873/2002

 

FZ 3/4/2002

233

Sdělení MF ve věci místní příslušnosti správce daně při správě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

522/29 637/2002

 

FZ 5/6/2002

234

Uplatňování DPH při podnikání ve sdružení na základě smlouvy o sdružení podle § 829 občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvy

181/99 749/2001

 

FZ 5/6/2002

235

Sdělení k problematice charakteru plateb souvisejících s rozvojem elektronického obchodu, a to v návaznosti na uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění

494/39 661/2002

 

FZ 5/6/2002

236

Sdělení MF k usměrnění postupu ÚFO  u DS, které provádějí platby prostřednictvím účtů vedených u Union banky, a. s.

522/17 155/2003

 

FZ 3-4/2003

237

Uplatňování DPH při poskytování bezúplatné humanitární pomoci a řešení důsledků povodní

181/91 482/2002

D-157

FZ 7-8/2002

238

Přiznání k DD při bezúplatné nabytí majetku  na humanitární nebo charitativní účely a z veřejných sbírek v souvislosti s povodní v srpnu 2002 a přiznání k DPN při převodech pozemků z vlastnictví ČR do vlastnictví družstev

262/91 750/2002

 

FZ 7-8/2002

239

Informace daňovým subjektům  o možnostech procesního řešení tíživé situace po povodni

521/90 882/2002

 

FZ 9-10/2002

240

Informace daňovým subjektům k postupu řešení důsledků povodní v oblasti účetnictví a daní z příjmů a o osvobození od správních a soudních poplatků

53 a 54/90 882/2002

 

FZ 7-8/2002

241

Rozhodnutí o prominutí daně silniční 

534/91 512/2002

 

FZ 9-10/2002

242

Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Republikou Makedonie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2002)

494/104 970/2002

 

FZ 9-10/2002

243

Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 83/2002 Sb.m.s.)

494/120 809/2002

 

 

244

Podání DAP na počítačové sestavě s doručením datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem

471/129 497/2002

D-252

 

245

Sdělení MF k předání agendy pokutových bloků krajským úřadům okresními úřady v souvislosti s ukončením jejich činnosti

522/129 138/2002

 

FZ 3-4/2003

246

Neobsazeno

 

 

 

247

Uplatňování DPH u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů

181/100 874/2002

 

FZ 3-4/2003

248

Sdělení k nové smlouvě o zamezení dvojímu  zdanění se Slovenskou republikou

494/70 733/2003

 

FZ 7-8/2003

249

Pokyn o průměrných cenách PHM, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu DP za ZO roku 2002

531/141 594/2002

 

FZ 1/1 2003

250

Stanovení jednotných kursů za ZO 2002 podle § 38 ZDP

531/31/2003

 

FZ 1/1 2003

251

Sdělení MF k postupu FÚ při vybírání poplatků za odebrané množství podzemní vody dle § 88 zákona o vodách od 1. 1. 2005

522/6 048/2003

 

FZ 3-4/2003
Neaktuální

252

Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy

471/14 664/2003

D-244

FZ 3-4/2003

253

Uplatňování DPH po zrušení platnosti 10 a 20 haléřových mincí

181/79 421/2003

 

FZ 9-10/2003

254

Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou  České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

49/41 148/2005
- 493
19. 4. 2005

 

FZ 4/2/2005

255

Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím

494/96 135/2003

 

FZ 9-10/2003

256

Stanovení jednotných kursů za ZO 2003 podle § 38 ZDP

533/103 538/2003

 

FZ 1/2004

257

O průměrných cenách PHM, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu DP za ZO 2003

531/162/2004

 

FZ 1/2004

258

Sdělení MF k uplatňování mezinárodních  standardů při zdaňování transakcí mezi 13. 1. 2004 sdruženými podniky - převodní ceny

491/1 554/2004

 

FZ 1/2004

259

O prominutí zvýšení daně a penále na dani  z nemovitostí - Rozhodnutí

261/112 380/2003

 

FZ 1/2004

260

Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

49/42 558/2004

 

FZ 2-3/2004

261

Rozhodnutí o prominutí daně silniční 5. 4. 2004

534/40 379/2004

 

FZ 4-5/2004

262

K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů (č. 19/2004 Sb. m. s.)

49/65 560/2004
-494

 

FZ 4-5/2004

263

Rozhodnutí o prominutí DPFO ZČ a FP

532/67 914/2004
10. 6. 2004

 

 

264

Rozhodnutí o prominutí odvodu a penále 

52/67 070/2004-525

 

FZ 9-10/2004

265

Rozhodnutí o prominutí DPH a jejího příslušenství 28. 5. 2004

05/75 367/2004

 

 

266

Sdělení o příloze k žádosti o prominutí  příslušenství daně

52/92 697/2004-522

 

FZ 2/2005

267

Sdělení MF k vymezení pojmu „Zemědělská  výroba, lesní a vodní hospodářství“ pro účely DPFO

53/62 466/2004-531

 

FZ 7-8/2004

268

Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího  zdanění se Spojenými arabskými emiráty

49/93 533/2004-494
30. 7. 2004

 

FZ 7-8/2004

269

Sdělení k uplatňování Smlouvy o zamezení  dvojího zdanění s Německem ve vztahu  k německým subjektům s právní formou FmbH Co.KG

49/93 874/2004
30. 7. 2004

 

FZ 7-8/2004
Sdělení ve
FZ 11/2004
Čj. 49/115
981/2004 - 494

270

Rozhodnutí o snížení daně silniční 3. 9. 2004

53/70 290/2004-534

 

FZ 9-10/2004

271

K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

49/110 008/2004
-494

 

FZ 11/2004

272

Rozhodnutí o prominutí příslušenství DPH

18/107 505/2004
-184

 

FZ 1/2005

273

Rozhodnutí o prominutí penále na dani  z převodu nemovitostí

26/112 466/2004
-264

 

FZ 11/2004

274

K postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005

53/97 752/2004
- 532
3. 1. 2005

 

FZ 12/1/2004

275

K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Finskou  republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

49/128 070/2004
- 494
31. 12. 2004

 

FZ 1/2005

276

Pokyn o průměrných cenách PHM, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2004

53/257/2005
- 531

 

FZ 1/2005

277

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období roku 2004 dle § 38 ZDP

533/254/2005

 

FZ 1/2005

279

Rozhodnutí o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí

26/14 565/2005
-261

 

FZ 1/2005

280

Rozhodnutí o prodloužení termínu pro podání  daňového přiznání k dani z nemovitostí

26/14 563/2005
-261

 

FZ 1/2005

281

Pokyn o zastavení vyplácení bonifikací finančními úřady

52/24 698/2005
-525

 

FZ 3/2005

282

Sdělení MF k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru a Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

49/51 137/2005- 491
18. 5. 2005

 

FZ 5/3/2005

283

Rozhodnutí o prominutí zvýšení daně  na dani z nemovitostí

26/52 389/2005-261
6. 6. 2005

 

FZ 6/2/2005

284

Neobsazeno

 

 

 

285

K aplikaci § 6 odst. 1 a § 2 ZDP a vymezení tzv. závislé činnosti

53/79 983/2005- 532
10. 8. 2005

 

FZ 9/1/2005

286

Ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů  FZ 10/1/2005 plynoucích ze zdrojů na území ČR

49/85 663/2005- 493
1. 9. 2005

D-90
od 1. 1. 2006

 

287

K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a radou ministrů Srbska a Černé Hory  o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)

49/92 502/2005-153

 

Účinnost od
1. 1. 2006
FZ 10/1/2005

288

K jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

15/96 003/2005

 

FZ 10/1/2005

290

K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR  a vládou Norského království o zamezení  dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 121/2005)

15/111 447/2005-153

 

Účinnost od
1. 1. 2006
FZ 12/1/2005

291

K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR  a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv
č. 79/2005)

15/116 081/2005-153

 

Účinnost od
1. 1. 2006
FZ 12/1/2005

292

Sdělení MF k § 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami

39/116 680/2005
- 393
23. 12. 2005

 

 

293

Sdělení MF k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

39/116 682/2005- 393
23. 12. 2005

 

 

294

Rozhodnutí o prominutí spotřební daně 15. 12. 2005

253/103 710/2005

 

 

295

Sdělení MF pro účetní jednotky, které jsou dle § 19 odst. 9 zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinny použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropského společenství, v souvislosti se zjištěním základu daně dle § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů

39/120 398/2005- 391
23. 12. 2005

 

 

Ředitel odboru 25:
Ing. Martin Jareš, v. r.

E-shop

Vlastnictví bytů

Vlastnictví bytů

Markéta Selucká, Eva Dobrovolná, Vlastimil Vitoul, Silvie Štěpánová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Vlastnictví bytu se zaměřuje na jeden z tradičních soukromoprávních institutů sloužících k uspokojování potřeby bydlení, a tím je vlastnictví bytu či rodinného domu. Navazuje logicky na již dříve vydanou monografii Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

Jaroslav Kobík, Alena Kohoutová - Wolters Kluwer, a. s.

Již potřetí se setkáváme s „Oblíbenými omyly daňových subjektů a správců daně“ – knihy napsané dvěma letitými rivaly, ale i spoluautory komentáře k daňovému řádu. Tentokrát vybrali 11 častých či zajímavých ...

Cena: 399 KčKOUPIT

ÚZ č. 1353 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2020

ÚZ č. 1353 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.