Invalid procedure call or argument Sdělení k jiným dokladům o činnosti tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven z třetích států, jejichž obsah a formu vyhlašuje MF podle § 26 odst. 3 písm. a) a § 26a odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů - Finanční zpravodaj - Nakladatelství Sagit, a.s.

Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 66/2005 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2005, číslo 12/3, ze dne 30. 12. 2005

66

Sdělení

k jiným dokladům o činnosti tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven z třetích států,
jejichž obsah a formu vyhlašuje MF podle § 26 odst. 3 písm. a) a § 26a odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Čj. 32/111 616/2005-322 ze dne 24. 11. 2005

Referent: Ing. Pavel Nájemník, tel.: 257 042 184

Ministerstvo financí vyhlašuje obsah a formu jiných dokladů požadovaných dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve Finančním zpravodaji.

Ministerstvo financí tímto vyhlašuje obsah a formu výkazů TP a PTP, které zcela nahrazují formuláře výkazů zveřejněné ve Finančních zpravodajích č. 5/2001 z 8. 6. 2001, 5-6/2002 z 25. 6. 2002, 4-6/2003 z 21. 7. 2003, 9-10/2003 z 28. 11. 2003, 4-5/2004 z 31. 5. 2004, a 5/2/2005 z 20. 5. 2005. Výkazy TP se týkají činnosti provozované tuzemskými pojišťovnami a pobočkami pojišťoven ze třetích států (včetně činnosti provozované pobočkami tuzemských pojišťoven a činnosti provozované na základě svobody dočasně poskytovat služby). Výkazy PTP se týkají pouze činnosti provozované pobočkami tuzemských pojišťoven v jiných členských státech.

Tyto formuláře budou použity tuzemskými pojišťovnami a pobočkami pojišťoven ze třetích států pro vykazování výsledků k 30. 6. a k 31. 12. běžného kalendářního roku a poprvé budou použity k 31. 12. 2005.  Pokud má pojišťovna od 1. 1. 2005 povinnost dle zákona o účetnictví zpracovávat výkazy dle IFRS/IAS, jsou požadovány jednotlivé výkazy a tabulky zpracované dle českých účetních standardů tak, aby vykázané hodnoty neobsahovaly významnou nesprávnost.

Termíny předkládání jednotlivých výkazů na Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění jsou uvedený v "Termínovém kalendáři všech MF požadovaných výkazů, jiných dokladů a zpráv tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven z třetích států v roce 2006".

Výkazy TP, PTP, SOL a PDD budou na MF předkládány vždy v písemné a elektronické verzi. Všechny tyto formuláře jsou ke stažení na webových stránkách Ministerstva financí http: //www.mfcr.cz.

Pokud dojde ve výkazech TP a PTP sestavených k 31. 12. kalendářního roku na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám vykazovaných údajů, předloží pojišťovna tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami nejpozději do 30 dnů po auditu účetní závěrky.

Výkazy Poj 3a - 04 a Poj 5a - 01 budou na MF předkládány pouze v písemné verzi (písemná kopie výkazu zasílaného ČSÚ, tyto formuláře jsou ke stažení pouze na webových stránkách ČSÚ).

ZPOZ - Výkaz  ekonomických výsledků zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelel za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání bude na MF předkládán v písemné verzi.

Výroční zprávy tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven ze třetích států za rok 2005 (výhradně pro potřeby dozoru) budou na MF předkládány v písemné i elektronické verzi. Výroční zpráva za rok 2005 musí mimo údaje stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů obsahovat:

1. Přehled všech provozovaných činností;
2. Poměr mezi hodnotou vlastních zdrojů a požadovanou mírou solventnosti;
3. Zajištění - způsob a rozsah zajištění, zajišťovatelé pro jednotlivé druhy pojištění;
4. Mimobilanční závazky;
5. Zálohy - uvést jednotlivé, významné poskytnuté zálohy zaúčtované k 31. 12. 2005 v členění na provozní a ostatní zálohy. U ostatních uvést konkretizaci účelu, výši, předpokládaný časový horizont trvání zálohy (ze smlouvy), eventuálně termín následného plnění, obchodní název subjektu, kterému byla záloha poskytnuta;
6. Dlouhodobé, významné pohledávky z účtové skupiny 32 v ananlytickém členění;
7. Dlouhodobé, významné závazky s rozdělením na závazky z účtové skupiny 33 a 36;
8. Seznam akcionářů k 31. 12. 2005 (s podílem nad 10 % s uvedením výše jejich podílu)a a poslední známý stav akcionářů;
9. Aktuální přehled členů statutárních orgánů;
10. Informace o vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou (za předpokladu její existence) ve smyslu § 66a Obchodního zákoníku, včetně předložení ovládací smlouvy, popř. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu odst. 9 výše uvedeného paragrafu;
11. Účetní závěrku (Rozvahu; Výkaz zisku a ztráty, Přílohu);
12. Výrok auditora.

Pokud v termínu stanoveném pro předložení výroční zprávy, tj. do 28. 4. 2006, nebude výroční zpráva ověřena auditorem, předloží pojišťovna nejpozději do tohoto stanoveného termínu informace dle bodů 1 - 9. Následně pak nejpozději do 30 dnů po ověření výroční zprávy auditorem předloží pojišťovna auditovanou výroční zprávu dle bodů 1 - 12.

Písemná verze požadovaných výkazů a zpráv podepsaná autorem a schválená osobou předepsanou ve výkazu bude doručena poštou na adresu:

Ministerstvo financí
Úřad státního dozoru v pojišťovnictví
a penzijním připojištění
Letenská 15
118 10 Praha 1

Elektronická verze bude doručena e-mailem na adresu: Pojistovny@mfcr.cz nebo doručena MF na disketě ve formátu EXCEL apod.

Termín odevzdání "Vykazování solventnosti k 31. 12. 2005 + výroku auditora o auditu účetní závěrky" pojišťovna podřídí § 22 odst. 6 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo financí upozorňuje pojišťovny, že nedodržení termínového kalendáře v roce 2006 a případné neúplné vyplnění výkazů bude posuzováno podle § 35a odst. 2 písm. c) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka odboru 32:
Ing. Milada Staňková, v. r.

Přílohy

E-shop

Znalectví

Znalectví

JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Znalectví pojednává o znalecké činnosti obecně. Věnuje se zásadám, na kterých moderní znalecká činnost stojí. Na judikátech ukazuje, jak jsou tyto zásady v současné době vykládány. Dílo je zpracováno podle aktuálního stavu poznání, jsou hojně zastoupeny i čerstvé novinky, ...

Cena: 477 KčKOUPIT

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Jan Šafránek, Lola lastovičková, Tomíš Podškubka, Lukáš Pěsna, Jiří Hlaváč - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a ...

Cena: 1 299 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes 40 let věnuje trestněprocesní teorii a praxi, reaguje na situace, ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.