Invalid procedure call or argument POKYN č. D - 290 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 121/2005) - Finanční zpravodaj - Nakladatelství Sagit, a.s.

Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 57/2005 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2005, číslo 12/1, ze dne 9. 12. 2005

57

POKYN č. D - 290

k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
(Sbírka mezinárodních smluv č. 121/2005)

Čj. 15/111 447/2005-153

Referent: Ilona Engelmannová, tel.: 257 043 398

Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatnění nové mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Norskem tento Pokyn.

Článek 1

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu byla podepsána v Praze dne 19. října 2004. Smlouva vstoupila v platnost dne 9. září 2005.

Podle článku 28 se její ustanovení uplatňují takto:

a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2006 nebo později;
b) pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2006 nebo později.

Článek 2

Osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu mají dle některých ustanovení smlouvy nárok na snížení daně, popř. na úplné osvobození od daně ve druhém smluvním státě (např. články 10, 11 a 12). Podle současné norské daňové legislativy není ukládána žádná srážková daň z úroků nebo licenčních poplatků, takže fyzické nebo právnické osoby, které jsou rezidenty ČR, nemusí v Norsku o sníženou sazbu daně formálně žádat. Srážkové dani v Norsku podléhají v této době pouze dividendy.

Norsko uplatňuje tzv. refundační systém, což znamená, že srážková daň z dividend majících zdroj v Norsku je ukládána ve výši stanovené podle vnitrostátních právních předpisů (v současné době ve výši 25%) a skutečný vlastník dividend (daňový rezident ČR) může následně v Norsku žádat o refundaci částky daně, která přesahuje částku, jež by byla sražena v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy.

Žádosti o refundaci daně se zasílají na adresu:
The Central Office - Foreign Tax Affairs
(Sentralskattekontoret for Utenlandssaker)
P.O.Box 8031
4068 Stavanger, Norway

Tento orgán rozhoduje, zda podmínky pro refundaci daně jsou naplněny a vyplácí předmětné částky refundované daně.

Žádost o refundaci norské daně musí obsahovat:

1. Přesné označení dotčené společnosti, resp. dotčených společností, přesnou výši podílů, datum provedení výplaty dividend, celkovou výši vyplacených dividend, výši daně sražené v Norsku a o jakou částku k refundaci se žádá. Srážková daň musí být vypočtena v norské měně, stejně tak musí být uvedeny veškeré další případné peněžní částky.
2. Originál potvrzení vystaveného českým místně příslušným finančním úřadem o tom, že žadatel o refundaci daně byl v příslušném daňovém roce, příp. v době, kdy se o dividendách rozhodovalo, daňovým rezidentem ČR v souladu s česko-norskou smlouvou o zamezení dvojímu zdanění. Rovněž je nutné potvrdit, že žadatel byl v době, kdy se o dividendách rozhodovalo, skutečným vlastníkem podílů.
3. Potvrzení o tom, že dividendy byly obdrženy osobou, která žádá o refundaci daně a jaká sazba srážkové daně byla uplatněna v Norsku.

Žádost musí být žadatelem podepsána. Za skutečného vlastníka uvedeného příjmu může žádost předložit a podepsat jeho zmocněný zástupce. V takovém případě je nutno spolu se žádostí předložit kopii plné moci.

Výše uvedené žádosti se podávají v současnosti neformálním způsobem, v Norsku neexistuje žádný standardizovaný formulář předmětné žádosti.

Pokud je žadatelem osoba, jiná než osoba fyzická, musí navíc poskytnout informace o její struktuře a vlastnictví podílů na ní, na základě kterých lze určit, kdo je skutečným vlastníkem příjmu. Pouhé prohlášení o tom, že žadatel je skutečným vlastníkem není považováno za dostačující. K žádosti o refundaci daně je tedy oprávněn pouze opravdový skutečný vlastník vyplacených dividend. V tomto kontextu norská daňová správa požaduje rovněž informace ohledně toho, zda daná entita investuje vlastní kapitál nebo kapitál patřící jiným osobám či entitám, zda investoři mohou individuálně rozhodovat v otázkách investování svého kapitálu, zda dividendy z Norska jsou dále přerozdělovány jako dividendy nebo jako jiný druh příjmu, kdo je investorem a kdo je zdaňován z dividend pobíraných z Norska.

Článek 3

Dne 1. ledna 2006 přestanou být platná a přestanou se provádět ve vztazích mezi Českou republikou a Norským královstvím ustanovení Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané v Oslo dne 27. června 1979 a vyhlášené pod č. 35/1980 Sb.

Ředitel odboru 15:
Ing. Stanislav Špringl, v.r.

E-shop

Nakládání s majetkem státu

Nakládání s majetkem státu

Michal Štancl - Wolters Kluwer, a. s.

Autor se zkušenostmi s praktickou aplikací právní úpravy majetku státu a jeho vystupování v právních vztazích se v této publikaci zaměřuje na prvky majetkoprávních vztahů státu z teoretické perspektivy. Předmětem monografie je mj. stát jako právnická osoba, entity za stát ...

Cena: 358 KčKOUPIT

Zákon o krajích - Komentář, 2. vydání

Zákon o krajích - Komentář, 2. vydání

Rudolf Cogan - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání komentáře zákona o krajích poskytuje podrobný výklad všech ustanovení zákona, včetně citace relevantní judikatury, bohatého přehledu související literatury a souvisejících ustanovení a předpisů. Díky autorovým zkušenostem z působení v krajské a obecní samosprávě ...

Cena: 930 KčKOUPIT

Daň z hazardních her, komentář, 1. vydání

Daň z hazardních her, komentář, 1. vydání

PhDr. Vladimír Pelc - Anag, spol. s r. o.

Od 1. ledna 2017 budou účinné nové zákony týkající se hazardních her. Nové právní předpisy v oblasti hazardních her Jsou to zákon o dani z hazardních her, zákon o hazardních hrách a s nimi související změnový zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím obou ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.