Invalid procedure call or argument Pokyn č. D-252 Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě) - Finanční zpravodaj - Nakladatelství Sagit, a.s.

Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


26

Pokyn č. D-252

Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě)

Čj. 471/14 664/2003
ze dne 4. 3. 2003

Vyřizuje: Ladislav Capoušek, tel.: 257 042 233

Článek 1
Předmět úpravy

1. Tento pokyn upravuje podmínky pro podání v daňových věcech v elektronické podobě učiněná prostřednictvím datové zprávy, opatřené zaručeným elektronickým podpisem podle § 21 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSDP"), a zákona č.  227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZEP").
2. Pokyn dále upravuje podmínky pro podání v daňových věcech učiněná na počítačové sestavě s doručením datové zprávy, neopatřené zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení ZEP Při podání se vychází ze znění ZSDP.

Článek 2
Technické podmínky pro podání

1. Pro podání v daňových věcech musí být datová zpráva ve tvaru stanoveném pro tento účel Ministerstvem financí. Struktura a tvar jsou přesně zveřejněny na internetové stránce ministerstva financí http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/indexl.
2. Při podání v daňových věcech na technickém nosiči dat lze použít disketu 3,5" formátovanou operačním systémem MS-DOS či WINDOWS s kapacitou 1,44 MB nebo síť Internet. K aplikaci v síti Internet se lze připojit prostřednictvím prohlížeče Microsoft Internet Explorer verze 5.01 a vyšší, který musí mít nainstalované prostředí Java.
3. Podrobnější informace naleznete na shora uvedené internetové stránce.

Článek 3
Podání učiněná prostřednictvím datové zprávy, opatřené zaručeným elektronickým podpisem

1. Při podání učiněném prostřednictvím datové zprávy, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, se postupuje podle § 21 ZSDP. Opatření datové zprávy zaručeným elektronickým podpisem vyplývá ze znění ZEP. Kvalifikovaný certifikát musí obsahovat takové údaje, aby osoba byla jednoznačně identifikovatelná. Jako jednoznačný identifikátor pro kvalifikovaný certifikát používá správce daně bezvýznamový identifikátor MPSV. O uvedení tohoto identifikátoru v certifikátu je nutné požádat příslušnou certifikační autoritu při vystavování kvalifikovaného certifikátu.
2. Po odeslání datové zprávy prostřednictvím sítě Internet a po jejím přijetí společným technickým zařízením správců daně (viz § 21 odst. 7 ZSDP) je tímto technickým zařízením potvrzeno přijetí datové zprávy. Na tomto "Potvrzení přijetí podání" jsou uvedeny časové údaje o přijetí datové zprávy na společné technické zařízení správců daně.
3. V případě, že má podání vady postupuje správce daně podle § 21 odstavec 8 ZSDP.

Článek 4
Podání v daňových věcech učiněná na počítačové sestavě s doručením datové zprávy, neopatřené zaručeným elektronickým podpisem

1. Daňové přiznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy, neopatřené zaručeným elektronickým podpisem, se podává správci daně podle § 40 odst. 2 ZSDP na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totožné s tiskopisy "Daňové přiznání pro podání spolu s datovou zprávou, neopatřenou zaručeným elektronickým podpisem" označené "25 5520/DPH MFin 5520/DPH-vzor č.1,  25 5520/DNE MFin 5520/DNE-vzor č. 1 nebo 25 5520/DSL MFin 5520/DSL-vzor č. 1", (dále jen "e-tiskopis daňového přiznání"). E-tiskopis daňového přiznání je vytisknut uvedeným programem až po zpracování daňového přiznání a po uložení na disketu nebo po odeslání prostřednictvím sítě Internet.
2. Byla-li při podání daňového přiznání odeslána datová zpráva prostřednictvím sítě Internet, je za den podání daňového přiznání považován den, kdy byl e-tiskopis daňového přiznání, při splnění ostatních podmínek pro podání, podán správci daně. Bude-li podání datové zprávy prostřednictvím sítě Internet učiněno ve lhůtě pro podání, přičemž e-tiskopis daňového přiznání bude podán ve lhůtě 3 dnů po lhůtě pro podání, správce daně bude s ohledem na výhody, které pro něj vyplývají z elektronického doručení daňového přiznání, postupovat stejně, jako kdyby dnem doručení e-tiskopisu daňového přiznání byl den přijetí datové zprávy na společné technické zařízení správců daně. V tomto případě se běh lhůt odvíjí od data doručení e-tiskopisu.
3. Byla-li při podání daňového přiznání datová zpráva podána na disketě, je za den podání daňového přiznání považován den, kdy byly e-tiskopis daňového přiznání a disketa, za splnění ostatních podmínek pro podání, podány správci daně.
4. Nebude-li k podání daňového přiznání učiněného na e-tiskopisu doručena datová zpráva, postupuje správce daně podle § 21 odst. 8 ZSDP, tj. vyzve daňový subjekt k doručení datové zprávy. Stejně postupuje i v případě odstranění jiných vad podání.
5. V případě, že bude správci daně doručena datová zpráva, ke které nebude ve stanovené lhůtě doručen e-tiskopis, postupuje správce daně podle § 44 ZSDP a vyzve daňový subjekt k podání daňového přiznání.

Článek 5
Zpracování daňového přiznání nebo jiné písemnosti pro správu daní

1. Daňové přiznání nebo jiné podání lze zpracovávat prostřednictvím tohoto programu nebo lze načíst pro zpracování v tomto programu soubor vytvořený jiným programem ve zveřejněné struktuře a tvaru.
2. Program je vybaven kontrolou vložených údajů, přičemž po volbě příslušné, ikony pro kontrolu Vás upozorní v Protokolu chyb na případné chyby, které je třeba opravit pro bezchybné podání. Výpis těchto chyb je současně zobrazen ve spodní části obrazovky daňového přiznání a po zvolení vybrané chyby se kurzor nastaví na místo chyby (je červeně označeno). Obsahuje-li podání kritické chyby, které by neumožnily zpracování správcem daně, je možné zpracovávané daňové přiznání pouze uložit do pracovního souboru. Opětovné načtení je umožněno kontrolním programem.
3. Takto zpracované nebo načtené daňové přiznání nebo jiné podání lze odeslat prostřednictvím sítě Internet na společné technické zařízení správců daně nebo uložit na disketu. Podání můžete učinit prostřednictvím datové zprávy, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, nebo na počítačové sestavě prostřednictvím datové zprávy, neopatřené zaručeným elektronickým podpisem.
4. V případě zvolení podání prostřednictvím datové zprávy, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, jste vyzváni k podpisu datové zprávy, při odeslání prostřednictvím sítě Internet na společné technické zařízení správců daně..
5. Zvolíte-li podání na počítačové sestavě prostřednictvím datové zprávy, neopatřené zaručeným elektronickým podpisem, můžete tak učinit odesláním prostřednictvím sítě Internet na společné technické zařízení správců daně nebo uložením na disketu. Po odeslání nebo po uložení na disketu se datová zpráva uloží a zobrazí se e-tiskopis příslušné písemnosti. Tento tiskopis je po vytisknutí, vyplnění a opatření podpisem oprávněné osoby způsobilý pro podání správci daně ve smyslu § 40 odstavce 2 ZSDP.
6. S programem lze shora uvedeným způsobem pracovat v on-line i off line režimu.
7. Mimo shora uvedené způsoby podání lze vytisknout prostřednictvím programu Adobe Acrobat Reader počítačovou sestavu daňového přiznání podle vzoru tiskopisu MFin pro příslušnou daň nebo vytisknout údaje do formuláře MR Program Adobe Acrobat Reader je volně šířen a je možné jej bezplatně a legálně nainstalovat.

Článek 6

Při zpracování daňových přiznání je třeba řídit se podmínkami zveřejněnými na internetových stránkách ministerstva financí v části ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ PRO SPRÁVU DANÍ, kde je i podrobný popis programu včetně vyžadovaných technických parametrů.

Článek 7

Tento pokyn nahrazuje pokyn D-244.

Ústřední ředitel sekce 051:
Ing. Bc. Robert Szurman, v.r.

E-shop

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Eva Fialová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Bezkontaktní čipy RFID (Radio Frequency Identification) slouží k jedinečné identifikaci objektů na základě rádiových frekvencí, bezkontaktně a na dálku. Monografie se zabývá ochranou soukromí v aplikacích RFID. Autorka podrobně popisuje technologii RFID, podává výklad pojmu soukromí ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1347 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2020

ÚZ č. 1347 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na ...

Cena: 93 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., MPA - Wolters Kluwer, a. s.

Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a rozhodčích soudů, které jsou stále častěji vyhledávány stranami při řešení sporů. Vybraná rozhodnutí převážně Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, vrchních a ...

Cena: 462 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.