Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


15

Změny a doplnění "Seznamu veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, konaných formou shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách) a pronájmu telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu (§ 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách), podle centrální evidence sbírek vedené Ministerstvem vnitra" (dále jen "Seznam veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi").

Čj. 53,54/15 510/2003
ze dne 19. února 2003

Referenti: Ing. Josef Pomyje, tel. 257 044 285
Jana Šmídová, I. 257 042 354

Po redakční závěrce Seznamu veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, uveřejněného pod poř. č. 2 ve Finančním zpravodaji částka 1/1/2003, byly Ministerstvu vnitra příslušnými krajskými úřady nahlášeny změny učiněné dále uvedenými právnickými osobami podle § 5 odst. 5 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách (dále jen "zákon o veřejných sbírkách"), v údajích oznámení o konání veřejné sbírky:

a) změna termínu ukončení sbírky (§ 5 odst. 2 písm. c) zákona o veřejných sbírkách)

Evid. u MV pod č. S Právnická osoba Sídlo Doba konání sbírky Název banky nebo její pobočky
Číslo účtu
879 Blaník a City Media, s.r.o. Korunní 98,
101 00 Praha 10
od: 24.08.2002
do: 30.09.2002
       24.08.2005
ČSOB a.s.,
pob. Praha 4
č.ú.: 181818185/0300
868 Česká stomatologická komora Ječná 3,
120 00 Praha 2
od: 26.08.2002
do: 31.12.2002
       21.03.2003
Komerční banka a.s.,
pob. Praha 2
č.ú.:86-8970640267/0100
874 Městská knihovna
v Praze 1
Mariánské nám. 1,
115 72 Praha 1
od: 26.08.2002
do: 31.10.2002
       31.08.2005
I. Městská banka, a.s.,
Praha 1
č.ú.:2000280080/6000
896 Městská knihovna
v Praze 1
Mariánské nám. 1,
115 72 Praha 1
od: 29.08.2002
do: 31.10.2002
       31.08.2005
1. Městská banka, a.s.,
Praha 1
č.ú.:2000280099/6000
891 Nadace Dagmar a Václava
Havlových - Vize 97
Královská zahrada 50,
Pražský Hrad,
110 00 Praha 1
od: 26.08.2001
do: 31.10.2002
       31.12.2003
ING Bank, Zlatý Anděl,
Praha 5
č.ú.: 1000353089/3500
882 Odborový svaz zdravotnictví
a sociální péče ČR
Koněvova 54/1107,
130 00 Praha 3
od: 25.08.2002
do: 31.12.2002
       31.12.2003
Česká spořitelna a.s.,
pob. Praha 3
č.ú.: 19-33393349/0800
883 Odborový svaz státních
orgánů a organizací
Senovážné nám. 23,
110 00 Praha 1
od: 26.08.2002
do: 31.12.2002
       31.03.2003
ČSOB a.s., Praha 1
č.ú.: 123605691/0300

VS 802

b) změna čísla bankovního účtu ke shromažďování příspěvků získaných sbírkou (§ 5 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných sbírkách) v průběhu sbírky konané způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných sbírkách,

883 Středočeský kraj Zborovská 11,
150 21 Praha 5
od: 17.08.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Praha 5
č.ú.:27-6603970257/0100
VS 500

511726220277/0100
858 Zemědělský svaz ČR Hybernská 38,
110 00 Praha 1
od: 21.08.2002
do: 31.12.2002
UNION banka a.s.,
č.ú.: 176700457/3400
GE Capital bank a.s.,
č.ú.: 157233240/0600

c) změna nebo rozšíření způsobu provádění sbírky (§ 5 odst. 2 písm. d) zákona o veřejných sbírkách), o shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu,

1427 Česko německá obchodní
a průmyslová komora
Václavské náměstí 40,
110 00 Praha 1
od: 21.08.2002
do: 31.12.2003
Interbanka, a.s.
č.ú.: 5555555504/2500
5555555560/2500
912 Městská část Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000,
170 05 Praha 7
od: 08.09.2002
do: 31.07.2005
Česká spořitelna a.s.,
pob. Praha 7
č.ú.: 130016-2000870339/0800
893 Obchodní společnost
TENA, a.s.
K nádraží 19,
190 00 Praha 9-Satalice
od: 26.08.2002
do: 30.11.2002
ČSOB, a.s.
č.ú.: 179297237/0300

Kromě toho po redakční závěrce Seznamu veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, oznámily příslušné krajské úřady Ministerstvu vnitra nové údaje pro doplnění centrální evidence veřejných sbírek změny učiněné dále uvedenými právnickými osobami podle § 26 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách (dále jen "zákon o veřejných sbírkách"), v údajích oznámení o konání veřejné sbírky:

Evid. u MV pod č. S Právnická osoba Sídlo Doba konání sbírky Název banky nebo její pobočky
Číslo účtu
1434 Galerie hlavního
města Prahy
Mickiewiczova 3,
160 00 Prahu 6
od: 01.10.2002
do: 31.12.2003
I. Městská banka, a.s.
č.ú.: 2000700014/6000
1441 HaPM, s.r.o. Jerevanská 3,
100 00 Praha 10
od: 01.12.2002
do: 28.11.2005
Komerční banka, a.s.,
č.ú.: 51-3721650277/0100
1444 Městská část Praha 1 Vodičkova 18,
115 68 Praha 1
od: 21.08.2002
do: 31.12.2002
HVB, a.s., Praha 1
č.ú.: 2268-166/2700
VS 2321; KS 0558
1433 Městská část
Praha-Lipence
K obci 47,
155 31 Praha-Lipence
od: 23.09.2002
do: 31.12.2002
Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 2000700014/6000
1436 Městská část
Praha-Suchdol
Internacionální 734,
165 00 Praha-Suchdol
od: 11.09.2002
do: 31.12.2002
Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: I82-2000699359/0800
1439 Městská část
Praha-Uhříněves
Nové nám. 1250,
104 00 Praha-Uhříněves
od: 18.08.2002 Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 131-2000754389/0800
1442 Nadace české architektury Betlémské nám. 59,
110 00 Praha 1
od: 15.09.2002
do: 15.09.2005
ČSOB, a.s.
č.ú.: 44222/0300
1443 Nadace
Linhartova nadace
Dlohá 33,
110 00 Praha 1
od: 01.09.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka, a.s.
č.ú.: 20001-14934-111/0100
1429 Nadace Quido Schwanka
Troja město v zeleni
Trojská 191,
170 00 Praha 7-Troja
od: 20.08.2002
do: 31.12.2003
ČSOB, a.s., Praha 1
č.ú.: 179158317/0300
1440 Nadace Terezy Maxové Jankovcova 2,
170 88  Praha 7
od: 16.12.2002
do: 27.11.2005
ČSOB, a.s.
č.ú.: 158 475 460/0300
1432 Nadační fond Růže U Průhonu 23,
170 00 Praha 7
od: 14.08.2002
do: 14.08.2003
ČSOB, a.s.
č.ú.: 35353535/0300
1438 Národní divadlo Ostrovní 1,
110 00  Praha 1
od: 19.08.2002
do: 31.01.2003
Komerční banka, a.s.
č.ú.: 2777 0555207/0100
1430 Občanské sdružení
Mezinárodní společnost
pro vědomí Kršny
Haré Krišna
Organizační jednotka
Góvinda
Vegetariánský klub
Soukenicka 27,
110 00 Praha 1
od: 15.09.2002
do: 31.12.2003
ČSOB, a.s.
č.ú.: 179584308/0300
1431 Občanské sdružení
Otevřená iniciativa
Na Neklance 8
150 00  Praha 5
od: 23.09.2002
do:23.09.2005
Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 19-1930919309/0800
1435 Občanské sdružení
Svaz českých knihkupců
a nakladatelů
Jana Masaryka 56
120 00 Praha 2
od: 101.10.2002
do: 30.04.2003
ČSOB, a.s.
č.ú.: 179177577/0300
1445 Občanské sdružení
"Tradice ČR"
Opletalova 27,
110 00  Praha 1
od: 09.09.2002
do: 09.09.2005
Union Banka, a.s.
č.ú.: 174174174/3400
1446 Občanské sdružení
Zbraslavská kulturní společnost
U Malé řeky 3,
156 00 Praha 5-Zbraslav
od: 27.09.2002
do: 31.08.2003
GE Capital bank, a.s.
č.ú.: 162055813/2700
1437 PLAVÁČEK-Nadační fond
Deany a Juraje
Jakubiskových
Vodičkova 36,
110 00 Praha 1
od: 01.11.2002
do: 30.10.2005
HVB, a.s.
č.ú.: 2784013/2700
1428 RAIL REKLAM,
spol. s r.o.
Klimentská 36,
110 00  Prah 1
od: 06.09.2002
do: 30.11.2002
ČSOB, a.s., Praha 1
č.ú.: 17088213/0300
1447 SKIP . Svaz knihovníků
a informačních
pracovníků
České republiky
Klementinum 190,
110 01  Praha 1
od: 06.09.2002
do: 31.03.2003
Česká spořitelna, a.s.
pob. Praha 1
č.ú.:1943610319/0800

Seznam veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi nezahrnuje veřejné sbírky povolené přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a konané i po tomto dni, které se podle § 28 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách považují za sbírky podle tohoto zákona, nejpozději však po dobu 3 let ode dne nabyt( jeho účinnosti, jejichž účelem byla též pomoc osobám postiženým živelní pohromou. V těchto případech je pro účely dalšího snížení základu daně z příjmů podle bodů 2 a 3 čl. II zákona č. 575/2002 Sb. nezbytné potvrzením pořadatele sbírky doložit, že dar bude použit na financovánf odstraňování následků povodní a záplav, ke kterým došlo v roce 2002 na území České republiky.

Mgr. Petr Pelech, v.r.
ředitel odboru 53
Ing. Stanislav Špringl, v.r.
ředitel odboru 54

E-shop

Implementace IFRS do malých a středních podniků

Implementace IFRS do malých a středních podniků

Marie Paseková a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na výklad mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME), který je doplněn o návody na řešení častých problémů z praxe. Je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola uvádí čtenáře do problematiky, druhá ...

Cena: 241 KčKOUPIT

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 3 vydání

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 3 vydání

Anna Pelikánová - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Autorka se zabývá vybranými problémy, s nimiž se neziskovky ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Veřejné stavební investice

Veřejné stavební investice

Zdeněk Dufek, Jana Korytátová, Tomáš Apeltauer, Vít Hromádka, Petr Fiala, Rostislav Dochytka, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přehledným způsobem shrnuje témata, kterými se musí zabývat osoby podílející se na realizaci veřejných stavebních investic. Obsahuje poznatky a doporučení z hlediska projektového řízení, hodnocení projektů, managementu rizik, výběru dodavatelů, smluvních vztahů, sestavování ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.