Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Fotografie a právo, 2. vydání

Fotografie a právo, 2. vydání

Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu osobnosti, o fotografování na veřejných prostranstvích a o fotografování soukromých objektů. Poskytuje čtenáři návod, jak se vyhnout právním problémům při fotografování, a zároveň jak se bránit, stane-li se sám objektem fotografování.

Autor rozebírá pojem autorského díla jako jedinečného výsledku tvůrčí činnosti autora, vysvětluje rozdíl mezi autorským dílem a prostým záznamem, kterému autorskoprávní ochrana nevzniká, popisuje hranici pro chráněná a nechráněná autorská díla a také možnosti zveřejňování fotografií. Výklad je doplněn bohatým výběrem příkladů z praxe, například rozsudkem Soudního dvora EU ve věci Painer, známým případem sporu o námět fotografie Art Rogers v. Jeff Koons, nebo sporem ohledně fotografie „Twickenhamského běžce“.

Autor se věnuje také poskytnutí práv k užití fotografie, tedy licenční smlouvě. Problematiku ilustruje mimo jiné slavným sporem o ikonickou fotografii Che Guevary.

Závěrem se pojednává o ochraně autorských, osobnostních a majetkových práv dotčených fotografováním.

Kniha je určena právníkům zabývajícím se autorským právem, a zároveň široké fotografující veřejnosti.

Autor je advokát.
autor: Martin Valoušek; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 27. 7. 2022, 118 stran
ISBN: 978-80-7502-597-5

Cena: 330 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
1. Autorské právo fotografa k fotografiím - str. 11
 1.1 Fotografie a autorská nebo vlastnická práva - str. 11
 1.2 Fotografie jako autorské dílo - str. 13
 1.2.1 Tvůrčí fotografie - str. 14
 1.2.2 Původní fotografie - str. 16
 1.2.3 Prostý (holý) fotografický záznam - str. 17
 1.2.4 Gisela Blau, Christoph Meili – absence autorského přínosu - str. 19
 1.2.5 Rozhodnutí SDEU ve věci Painer (Kampusch) - str. 19
 1.3 Námět fotografie - str. 23
 1.3.1 Art Rogers v. Jeff Koons - str. 24
 1.3.2 Německá právní úprava a judikatura - str. 24
 1.4 Autor fotografie - str. 26
 1.4.1 Fotografie vytvořená jako zaměstnanecké dílo - str. 28
 1.4.1.1 Twickenhamský „běžec“ - str. 30
 1.5 Vznik autorského práva k fotografii - str. 31
 1.6 Obsah autorského práva fotografa k fotografii - str. 33
 1.6.1 Osobnostní práva k fotografii - str. 34
 1.6.2 Majetková práva k fotografii - str. 36
 1.7 Užití fotografie bez souhlasu autora - str. 37
 1.7.1 Užití fotografie pro osobní potřebu - str. 38
 1.7.2 Zákonné licence pro bezúplatné užití fotografií - str. 39
 1.7.2.1 Citace fotografií - str. 39
 1.7.2.2 Licence pro propagaci výstavy uměleckých děl a jejich prodeje - str. 41
 1.7.2.3 Užití fotografií v rámci úřední a zpravodajské licence - str. 42
 1.7.2.4 Užití fotografie v rámci úředních a školních akcí - str. 43
 1.7.2.5 Omezení práva autorského k dílu soubornému - str. 44
 1.7.2.6 Knihovní licence - str. 44
 1.7.2.7 Licence pro osoby se zdravotním postižením - str. 44
 1.7.2.8 Licence pro fotografickou podobiznu - str. 44
 1.7.2.9 Vystavování fotografií na výstavách - str. 45
 1.8 Poskytnutí práv k užití fotografie – licenční smlouva - str. 46
 1.8.1 Výhradní licence - str. 47
 1.8.2 Nevýhradní licence - str. 47
 1.8.3 Omezená a neomezená licence - str. 48
 1.8.3.1 Německá právní úprava a judikatura - str. 50
 1.8.3.1.1 Spiegel CD-ROM - str. 52
 1.8.4 Odměna za užití fotografie - str. 53
 1.8.5 Portrét revolucionáře Che Guevary - str. 53
 1.9 Prostředky k ochraně autorských práv fotografa - str. 56
 1.9.1 Nároky proti porušení nebo ohrožení autorského práva - str. 56
 1.9.2 Poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu - str. 58
 1.9.3 Náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení - str. 59
 1.9.3.1 Odpovědnost za škodu - str. 60
 1.9.3.2 Vydání bezdůvodného obohacení - str. 61
 1.9.4 Judikatura českých soudů - str. 64
 1.9.4.1 Bill C. v klubu R. v P. - str. 64
 1.9.4.2 Fotka ve znělce k televiznímu pořadu - str. 66
 1.9.4.3 Stížnost autora na nakládání s dílem - str. 67
 1.9.4.4 Fotky hotelů pro CK Fischer - str. 67
 1.9.5 Německá právní úprava a judikatura - str. 69
2. Fotografování věcí - str. 71
 2.1 Vlastnické právo k fotografované věci - str. 72
 2.2 Nepodstatné vedlejší užití autorského díla - str. 74
 2.3 Fotografování díla umístěného na veřejném prostranství - str. 75
 2.3.1 Veřejné prostranství - str. 76
 2.3.2 Trvalé umístění díla - str. 78
 2.4 Německá právní úprava a judikatura - str. 79
 2.4.1 BGH – Hundertwasserhaus - str. 80
 2.5 T. Forsythe – neoprávněné užití a nafocení panenky Barbie - str. 82
3. Fotografování osob - str. 83
 3.1 Souhlas fotografované osoby - str. 84
 3.2 Forma souhlasu - str. 84
 3.3 Rozsah souhlasu - str. 85
 3.4 Fotografování bez souhlasu fotografovaného - str. 88
 3.4.1 Fotografie zachycující soukromí osob - str. 90
 3.4.2 Zákonná licence k ochraně práv - str. 91
 3.4.3 Zákonná licence pro úřední účely - str. 93
 3.4.4 Zákonná licence k vědeckému nebo uměleckému účelu - str. 93
 3.4.5 Zákonná licence ke zpravodajským účelům - str. 94
 3.4.5.1 Fotografie ze Světových dnů mládeže - str. 96
 3.4.5.2 Německá právní úprava a judikatura - str. 98
 3.4.5.3 Případy Caroline von Hannover (roz. von Monaco) - str. 99
 3.4.5.4 Caroline von Hannover – fotografie z dovolené ve Sv. Mořici (BGH) - str. 100
 3.4.5.5 Caroline von Hannover – soukromí na veřejnosti (ESLP) - str. 101
 3.4.5.6 Caroline von Hannover – soukromí na veřejnosti (ESLP) - str. 101
 3.4.5.7 Caroline von Hannover – výklad rozhodnutí BGH a ESLP v českém právu - str. 102
 3.5 Oprávněné subjekty k uplatnění práv - str. 103
 3.6 Nároky z porušení práv - str. 105
 3.7 Zveřejňování fotografií souvisejících s trestním řízením - str. 106
 3.7.1 Poškozený - str. 107
 3.7.2 Ten, proti němuž se trestní řízení vede - str. 108
 3.7.3 Sedlmayr – zveřejnění fotografií pachatelů trestného činu - str. 109
4. Příklad místo závěru – GOOGLE STREET VIEW - str. 111
Seznam použitých zkratek - str. 115
Seznam použité literatury - str. 117

Další nabídka k tématu

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Petr Košík - C. H. Beck

Vývoj techniky s sebou nese rovněž problémy spojené s ochranou tohoto vývoje. Má-li ten, kdo daný předmět vyvíjí, s vývojem nějaké náklady, nebylo by férové, pokud by na výsledku mohli participovat všichni ostatní, aniž by z výsledku své činnosti měl vynálezce nějakou odměnu. V ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor právních předpisů z oblasti autorského práva (autorský zákon, vyhláška) a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o ochraně ...

Cena: 147 KčKOUPIT

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Lucie Smolka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace analyzuje proměnu role kolektivní správy v digitálním světě. Nejprve představuje úpravu kolektivní správy v českém i unijním právním rámci a posuzuje ji s ohledem na vývoj moderních technologií, změny v užívání předmětů ochrany a související judikatorní praxi. Dále ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Marek Beneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první publikací, která přehledně popisuje rozhlasové vysílání z hlediska soukromého práva, a to současně českého, slovenského a evropského. Kniha na jednom místě přehledně popisuje specifika rozhlasového vysílání s důrazem na autorské právo, práva související, ochranné ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalamoun, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k autorskému zákonu sestavil kolektiv čtrnácti renomovaných autorů, kteří v něm uplatnili své hluboké teoretické znalosti i dlouholeté zkušenosti z právní praxe. Publikace nabízí podrobný výklad k jednotlivým paragrafům autorského zákona doplněný rozborem ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Autorské právo a práva související, 2. vydání

Autorské právo a práva související, 2. vydání

Jiří Srstka a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé aktualizované vydaní souborné vysokoškolské učebnice autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které v poslední době nabývá stále ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Autorský zákon - Komentář, 2. vydání

Autorský zákon - Komentář, 2. vydání

Ivo Telec, Pavel Tůma - C. H. Beck

Úspěšný komentář přináší spolehlivé a přesné odpovědi na všechny otázky autorského práva. Prvnímu vydání komentáře se dostalo zasloužené pozornosti odborné veřejnosti a rychle se stal respektovaným dílem na trhu. K vytvoření srozumitelného, vědecky fundovaného komentáře využili ...

Cena: 2 890 KčKOUPIT

Autorský zákon -  Komentář, 5. vydání

Autorský zákon - Komentář, 5. vydání

Chaloupková, Holý - C. H. Beck

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.