Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2023

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2023

Většina organizací a firem v České republice, ale i v okolních státech, využívá možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výdajů a různých benefitů.

Přehledný výklad nejasné problematiky tvorby a čerpání FKSP a sociálních fondů
Jedním ze základních nástrojů při poskytování benefitů je tvorba a používání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), popř. sociálního fondu v organizacích, na které se vyhláška č. 114/2002 Sb. nevztahuje. S ohledem na skutečnost, že stále existuje značné množství otázek, a to jak v oblasti tvorby a plnění z FKSP, tak sociálních fondů, a navíc mnohdy dochází i k záměně těchto fondů, je vhodné se v této problematice zorientovat.

Na co se můžete v publikaci těšit?
V tomto vydání jsou opět doplněny aktuální legislativní změny, a to zejména novely zákonů, vyhlášek a prováděcích předpisů. Publikace rovněž obsahuje nové příklady a dotazy z praxe.

autoři: Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 23. 3. 2023, 192 stran
ISBN: 978-80-7554-389-9

Cena: 399 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 6
Přehled právních předpisů - str. 7
1. Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) - str. 8
1.1 Tvorba fondu - str. 8
1.2 Hospodaření s fondem - str. 10
1.3 K jednotlivým druhům plnění - str.15
1.3.1 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců - str. 15
1.3.2 Pořízení hmotného majetku - str. 17
1.3.3 Příspěvek na dopravu do zaměstnání - str. 18
1.3.4 Bytové účely a zápůjčky na bytové účely - str. 18
1.3.5 Sociální zápůjčky - str. 19
1.3.6 Sociální výpomoci - str. 20
1.3.7 Stravování - str. 21
1.3.8 Rekreace - str. 21
1.3.9 Kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport - str. 22
1.3.10 Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a účet dlouhodobých investic - str. 22
1.3.11 Pojistné na soukromé životní pojištění - str. 22
1.3.12 Příspěvek odborové organizaci - str. 23
1.3.13 Dary zaměstnancům - str. 23
1.3.14 Výměnné akce - str. 24
1.3.15 Jiné úhrady z fondu - str. 25
2. Sociální fond - str. 26
2.1 Tvorba fondu - str. 26
2.2 K jednotlivým druhům plnění - str. 27
2.2.1 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců  - str. 27
2.2.2 Zápůjčky ze sociálního fondu - str. 27
2.2.3 Zápůjčky na překlenutí tíživé sociální situace- str. 27
2.2.4 Sociální výpomoci - str. 28
2.2.5 Příspěvek odborové organizaci - str. 28
2.2.6 Dary (bezúplatná plnění) zaměstnancům - str. 28
3. Vybraná plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálních fondů apod. ve prospěch zaměstnanců (benefity) - str. 29
3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - str. 29
3.2 Vzdělávání - str. 33
3.3 Stravování zaměstnanců a bývalých zaměstnanců - str. 35
3.4 Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání - str. 39
3.4.1 Poskytování zlevněných nebo bezplatných jízdenek zaměstnancům - str. 39
3.4.2 Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání zajišťovaná zaměstnavatelem - str. 39
3.4.3 Příspěvek na dopravu do zaměstnání - str. 40
3.5 Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, účet dlouhodobých investic a soukromé životní pojištění - str. 40
3.6 Přechodné ubytování - str. 44
3.7 Kultura, rekreace, tělovýchova a zájmy - str. 44
3.8 Opatření ke slaďování profesního a rodinného života a zlepšování podmínek pro zaměstnance s povinnostmi k rodině - str. 46
3.8.1 Vlastní mateřská škola zapsaná do školského rejstříku - str. 46
3.8.2 Mateřská škola nezapsaná do školského rejstříku - str. 47
3.8.3 Nepeněžní příspěvek na pobyt dětí v zařízeních péče o děti předškolního věku jiných subjektů - str. 47
3.8.4 Peněžní příspěvek na pobyt dětí v zařízeních péče o děti předškolního věku - str. 48
3.9 Dary – bezúplatná plnění - str. 48
3.10 Sociální výpomoci a zápůjčky - str.51
3.10.1 Sociální výpomoci - str. 51
3.10.2 Zápůjčky - str. 53
3.11 Odstupné, dovolená a náhrada mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti - str. 55
3.12 Odměny při životních jubileích zaměstnanců a odměny při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu 
pro invaliditu III. stupně poskytované zaměstnavatelem svým zaměstnancům v souladu s § 224 ZP - str. 56
3.13 Péče o zdraví - str. 56
4. Příspěvky (dary / bezúplatná plnění) na činnost odborové organizace - str. 59
4.1 Posuzování daru (bezúplatného plnění) z hlediska daně z příjmů na straně obdarovaného - str. 62
4.2 Postup a podmínky při uplatňování osvobození od daně z příjmů podle § 19b ZDP - str. 64
4.3 Povinnosti odborové organizace jako poplatníka daně z příjmů - str. 65
4.4 Jak postupovat v případě, kdy je část daru (bezúplatného plnění) určena na činnosti, které jsou od daně z příjmů osvobozeny, 
a část na účely, které od daně z příjmů osvobozeny nejsou - str. 66
5. Vybraná poskytovaná plnění z hlediska daně z příjmů a odvodů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení u zaměstnanců - str. 68
6. Dotazy na FKSP – u zaměstnavatelů, na které se vztahuje vyhláška o FKSP - str. 72
7. Dotazy na sociální fond – u zaměstnavatelů, na které se nevztahuje vyhláška o FKSP - str. 97
8. Fond kulturních a sociálních potřeb – předpis účtování - str. 111
8.1 Účtování o tvorbě a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb - str. 111
8.2 Směrná účtová osnova pro vybrané účetní jednotky - str. 118
8.3 Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky - str. 132
9. Legislativa - str. 140
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb - str. 140
Vyhláška č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích - str. 148
Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky - str. 153
Vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023 - str. 157
Sdělení 42  o pravidlech postupu při poskytování sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou 
majetkovou účastí státu podle usnesení vlády ČR č. 334 ze dne 14. dubna 1999 včetně jeho přílohy - str. 159
Příloha k usnesení vlády č. 334 ze dne 14. dubna 1999  Účely, na které lze poskytovat sponzorské dary státními podniky 
a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu - str. 161
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – vybraná ustanovení ve vztahu k zaměstnanci - str. 164
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – vybraná ustanovení ve vztahu k zaměstnavateli - str. 168
Pokyn GFŘ D–59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení) - str. 172
Závěr - str. 190

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.