Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Finanční trh a jeho stabilita

Finanční trh a jeho stabilita

Kniha Finanční trh a jeho stabilita se zaměřuje jak na samotný finanční trh a jeho vymezení, tak na jeho stabilizační prvky s důrazem na regulaci a dohled. Jsou zde sumarizovány oblasti, které pomáhají zajišťovat stabilitu finančního trhu, což ve výsledku vede ke komplexní publikaci, kde jsou tyto jednotlivé oblasti dány do vzájemných souvislostí a vytváří komplexní celek pojednávající o finančním trhu a jeho stabilitě.

Stabilita finančního trhu je ovlivňována mnoha kritérii. Dohledu nad finančním trhem je přisuzována zvláštní a zásadní role, neboť má významnou stabilizační funkci nejen v podobě dohledu samotného, ale mnohdy výkon dohledu funguje regulačně. Mimo regulaci a dohled se kniha zabývá odpovědností na finančním trhu optikou různých odpovědnostních vztahů a oblastí měnové unie, která může také stabilitu v jistých ohledech upevňovat.

autor: Michal Janovec; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 13. 2. 2023, 184 stran
ISBN: 978-80-7676-597-9

Cena: 440 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str.  VII
Seznam použitých zkratek - str.  VIII
Abstrakt - str.  XIII
Úvod - str.  XV
1. Finanční trh - str.  1
1.1 Základní vymezení práva finančního trhu v systému práva - str.  6
1.1.1 Právo finančního trhu jako právo veřejné - str.  6
1.1.2 Právní normy a právní vztahy finančního trhu - str.  7
1.1.3 Prameny práva finančního trhu - str.  8
1.1.4 Právní předpisy - str.  9
1.1.5 Standardy a doporučení – soft law - str.  11
1.1.6 Judikatura a správní rozhodnutí - str.  20
2. Stabilizační prvky finančního trhu - str.  23
2.1 Regulace a dohled nad finančním trhem - str.  25
2.1.1 Regulace - str.  25
2.1.2 Dohled - str.  28
2.1.3 Samoregulace - str.  33
3. Odpovědnost na finančním trhu - str. 35
3.1 Odpovědnost subjektů finančního trhu při poskytování finančních služeb - str.  36
3.1.1 Soukromoprávní odpovědnost poskytovatele investičních služeb - str.  37
3.1.2 Veřejnoprávní odpovědnost orgánu dohledu - str. 44
3.1.3 Administrativní – správní odpovědnost účastníků finančního trhu - str.  49
4. Stabilizační prvky v České republice - str.  61
4.1 Správní řízení vedené ČNB - str.  62
4.2 Vznik finančních institucí a povolovací činnost - str.  63
4.2.1 K některým specifikům řízení ve věci získání bankovní licence - str.  65
4.2.2 K některým specifikům řízení o povolení obchodníka s cennými papíry - str.  67
4.2.3 Povolovací činnost ČNB - str. 71
4.3 Ozdravné postupy jako pozitivní alternativa k insolvenci - str. 72
4.3.1 Veřejný zájem jako stěžejní kritérium řešení selhání - str. 77
4.3.2 Základní zásady řešení krize - str.  80
4.3.3 Ozdravné plány - str.  81
4.3.4 Včasný zásah - str. 85
4.3.5 Řešení krize - str.  86
4.3.6 Správa pro řešení krize - str. 88
4.3.7 Přechod činností na třetí osobu - str. 89
4.3.8 Bail In - str. 91
4.3.9 Vládní stabilizační nástroje - str.  95
4.3.10 Shrnutí k oblasti rezolučního mechanismu - str.  97
4.4 Likvidace finančních institucí - str. 98
4.5 Insolvence finančních institucí - str. 102
4.5.1 Některé aspekty odpovědnosti v insolvenčním právu - str. 107
4.5.2 Započtení v rámci úpadku finanční instituce - str. 108
4.5.3 Přihlašování a uspokojování pohledávek - str. 111
4.5.4 Specifika úpadku některých investičních fondů - str. 115
4.5.5 Shrnutí k insolvencím finančních institucí - str. 121
4.6 Garanční systémy finančního trhu - str. 123
4.6.1 Pojištění vkladů - str. 123
4.6.2 Garanční systém finančního trhu - str. 125
4.6.3 Garanční fond obchodníka s cennými papíry - str. 127
5. Měnová unie jako stabilizační prvek finančního trhu - str. 129
5.1 ČR a vstup do eurozóny - str. 130
5.2 Konvergenční kritéria přístupu do eurozóny - str. 131
5.2.1 Kritérium cenové stability - str. 131
5.2.2 Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb - str. 131
5.2.3 Kritérium stability měnového kurzu - str. 132
5.2.4 Kritérium udržitelnosti veřejných financí - str. 133
5.3 Posouzení vlivu vstupu do eurozóny z pohledu finančního trhu - str. 134
5.3.1 Změny přímé - str. 135
5.3.2 Změny nepřímé - str. 136
5.4 Zhodnocení přínosů či negativ vstupu ČR do eurozóny - str. 140
6. Závěr - str.  143
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 150
Věcný rejstřík - str. 160

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1580 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1580 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází ke změnám zákona o dluhopisech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu; mění se také některé vyhlášky. Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad ... pokračování

Cena: 395 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.