Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Monografie provádí komplexní analýzu problematiky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty. Srovnává českou právní úpravu s právem Evropské unie a vybraných členských států.

Autor rozebírá jednotlivé termíny, se kterými se setkáváme z důvodu roztříštěnosti terminologie související s daňovými úniky (např. daňové podvody, zkrácení daně), klasifikuje daňové úniky a také analyzuje jednotlivá opatření k potírání daňových úniků, které rozeznává unijní právo. Dále zkoumá rozhodnutí Soudního dvora EU a závěry právní vědy a nalezené závěry zevšeobecňuje s poukazem na možná úskalí jejich aplikace v českém prostředí.

Monografie tak poskytuje ucelený pohled na terminologii daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty a rozbor právních nástrojů unijního práva sloužících jejich potírání včetně hodnocení jednotlivých aspektů této problematiky s cílem nalézt tzv. best-practice treatment.

Kniha je určena nejen odborné právnické veřejnosti, ale i orgánům veřejné moci a jednotlivcům, na něž dopadá regulace daně z přidané hodnoty.

autor: Tomáš Sejkora vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 21. 9. 2017, 224 stran
ISBN: 978-80-7502-226-4

Cena: 290 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Seznam zkratek - str. 7
1 Úvod - str. 9
1.1 Cíle a výzkumné otázky - str. 12
1.2 Vědecké metody - str. 13
1.3 Shrnutí jednotlivých kapitol  - str. 15
1.4 Současný stav poznání - str. 18
2 Daňový únik jako právní pojem - str. 21
2.1 Tax evasion jako pojem související s daňovými úniky - str. 22 
2.1.1 Slovníkové definice Tax evasion - str. 23 
2.1.2 Obsah pojmu tax evasion  - str. 25
2.2 Vyhýbání se daňové povinnosti jako pojem související s daňovými úniky - str. 30 
2.2.1 Tax avoidance jako ekvivalent vyhýbání se daňové povinnosti - str. 32  
2.2.1.1 Slovníková definice Tax avoidance - str. 33  
2.2.1.2 Tax avoidance a její vymezení - str. 35 
2.2.2 Obsah pojmu vyhýbání se dani - str. 47
2.3 Zkrácení daně jako východisko pro vymezení pojmu daňový únik - str. 50
2.4 Daňový podvod jako východisko pro vymezení pojmu daňový únik - str. 55
2.5  Agresivní daňové plánování jako východisko pro vymezení pojmu  daňový únik - str. 60 
2.5.1 Daňová optimalizace = daňové plánování? - str. 66
2.6 Vymezení pojmu daňový únik - str. 68
2.7 Shrnutí - str. 73
3 Klasifikace daňových úniků - str. 76
3.1 Daňový únik v úzkém a širokém slova smyslu - str. 76
3.2 Legální a nelegální daňový únik - str. 77
3.3 Daňové úniky řemeslné a průmyslové - str. 78
3.4 B2C a B2B daňové úniky - str. 78  3.4.1 Podvod chybějícího obchodníka - str. 83  
3.4.1.1  Missing trader intra-community/extra-community fraud .. 84 
3.4.2 Kolotočový/karuselový podvod - str. 87
3.5 Další členění a typy daňových úniků na dani z přidané hodnoty - str. 95
3.6 Shrnutí - str. 96
4 Nástroje potírání daňových úniků práva Evropské unie  - str.  99
4.1 Odmítnutí přiznání odpočtu daně na vstupu - str. 99 
4.1.1 Odmítnutí přiznání osvobození plnění s nárokem na odpočet - str. 107
4.2 Zneužití práva - str. 110
 4.2.1 Zákaz zneužití práva jako princip soukromého práva - str. 111 
4.2.2 Zneužití práva v oblasti daně z přidané hodnoty - str. 116  
4.2.2.1 Zneužití práva jako obecná zásada práva - str. 118  
4.2.2.2  Aplikace zákazu zneužití práva dle judikatury Soudního  dvora Evropské unie - str. 121  
4.2.2.3  Aplikace zásady zákazu zneužití práva v oblasti daně  z přidané hodnoty v ČR - str. 124 4
.3 „Ručení“ v oblasti daně z přidané hodnoty - str. 127  4
.3.1 Otázka jazykového výkladu - str. 128 
4.3.2 Unijní rovina „ručení“ v oblasti daně z přidané hodnoty - str. 130 
4.3.3 Ručení oprávněného příjemce - str. 136 
4.3.4 Ručení příjemce zdanitelného plnění - str. 140 
4.3.5 Ručení jako zvláštní druh společné a nerozdílné odpovědnosti? - str. 149
4.4 Režim přenesené daňové povinnosti - str. 152 
4.4.1 Krátký úvod do právní úpravy Evropské unie - str. 153 
4.4.2 Režim přenesené daňové povinnosti obecně - str. 155 
4.4.3 Tzv. trvalý režim přenesení daňové povinnosti - str. 163 
4.4.4 Tzv. dočasný režim přenesení daňové povinnosti - str. 167  
4.4.4.1 Otázka eurokonformity - str. 168  
4.4.4.2 Ústavní konformita - str. 170 
4.4.5 Tzv. mechanismus rychlé reakce - str. 174 
4.4.6 Nový návrh obecného přenesení daňové povinnosti  - str. 177
4.5 Shrnutí  - str. 184
5 Závěr - str. 189
Přehled použité literatury a pramenů  - str. 203
Knižní literatura - str. 203
Časopisecká literatura - str. 209
Sborníková literatura - str. 212 Elektronické zdroje - str. 213
Legislativa a usnesení vlády České republiky - str. 217
Judikatura, stanoviska a žádosti - str. 218
Závěrečné práce - str. 223

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1406 - Daň z přidané hodnoty, 2021

ÚZ č. 1406 - Daň z přidané hodnoty, 2021

Sagit, a. s.

Zákon o dani z přidaného hodnoty byl od ledna 2021 daňovým balíčkem a některými dalšími novelami (celkem 19 změn a doplnění). Nově jsou zařazeny také 2 rozhodnutí o prominutí daně a pokyny k nim. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2020/2021

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2020/2021

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 13. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v průběhu roku 2020 s vyznačenými změnami k 1. 1 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled ...

Cena: 769 KčKOUPIT

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

Martin Sádovský - GRADA Publishing, a. s.

Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste ...

Cena: 269 KčKOUPIT

DPH 2020 - zákon s přehledy

DPH 2020 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V 17. vydání praktické, osvědčené publikace autor na 155 přehledných schématech názorně "zobrazuje" zákon o DPH. Úplné znění platné k 1. 9. 2020 je tak ojedinělým způsobem doplněno o přehledy paragrafů zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy obsahují ...

Cena: 289 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty - Komentář, 8. vydání

Zákon o dani z přidané hodnoty - Komentář, 8. vydání

Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová, Milan Tomíček - Wolters Kluwer, a. s.

Osmé vydání komentáře k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s účinností od 1. dubna 2019 (např. nová pravidla uplatňování DPH u poukazů, u stanovení místa plnění při poskytování digitálních služeb, ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

DPH a účtování, přeprava, dovoz, vývoz, služby, 8. vydání

DPH a účtování, přeprava, dovoz, vývoz, služby, 8. vydání

Svatopluk Galočík, František Louša - GRADA Publishing, a. s.

Osmé vydání zahrnuje změny platné od 1. 4. 2019. V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných ...

Cena: 259 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.