Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

NOVINKA
Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, vycházejí z regulace a doktrinálního vývoje fiduciárních povinností ve Spojených státech amerických (důraz je kladen na stát Delaware), Velké Británii a Spolkové republice Německo. Zohledněn je též vývoj problematiky v České republice. Na základě dosažených zjištění autoři vymezují fiduciární pozici a z ní vyplývající povinnosti (povinnost loajality, povinnost péče). Na základě dosažených zjištění předkládají modelové řešení, které by mělo sloužit při výkladu stávající české úpravy i jako zdroj inspirace de lege ferenda.
autoři: Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 3. 8. 2022, 253 stran
ISBN: 978-80-7502-493-0

Cena: 490 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři - str.  9
Seznam použitých zkratek - str.  11
1 Úvod - str.  13
2 Národní zpráva – Velká Británie - str. 15
2.1 Pojetí fiduciárních vztahů - str.  15
2.1.1 Přístupy k fiduciárním vztahům - str.  15
2.1.2 Příklady fiduciárních vztahů - str.  17
2.2 Správce cizího majetku (trustee) - str.  21
2.2.1 Obecně o trustu - str.  21
2.2.2 Povinnost loajality - str.  27
2.2.3 Povinnost péče - str.  32
2.3 Člen správní rady obchodní společnosti - str.  37
2.3.1 Obecně o obchodní společnosti a vztahu člena správní rady k ní - str.  37
2.3.2 Charakter povinnosti loajality a povinnosti péče - str.  41
2.3.3 Povinnost loajality - str.  43
2.3.4 Povinnost péče - str.  52
2.4 Ostatní fiduciární vztahy - str.  55
2.4.1 Advokát - str.  55
2.4.2 Zaměstnanec - str.  57
2.5 Shrnutí - str.  60
3 Národní zpráva – Spojené státy americké - str.  63
3.1 Pojetí fiduciárních vztahů - str.  63
3.2 Správce cizích záležitostí (trustee) - str.  65
3.2.1 Charakteristika trustu - str. 65
3.2.2 Základní povinnosti správce - str.  67
3.3 Člen voleného orgánu obchodní společnosti - str.  70
3.3.1 Obecně o kapitálové společnosti - str.  70
3.3.2 Fiduciární povinnosti obecně - str.  70
3.3.3 Povinnost loajality a střet zájmů - str.  73
3.3.4 Kategorizace porušení povinnosti loajality - str.  78
3.3.5 Povinnost péče - str.  85
3.4 Shrnutí - str.  99
4 Národní zpráva – Německo - str.  103
4.1 Pojetí fiduciárních vztahů - str.  103
4.2 Správce cizího majetku (Treuhänder) - str.  104
4.2.1 Obecně o Treuhand - str.  105
4.2.2 Postavení správce (Treuhänder) - str.  110
4.2.3 Základní povinnost: povinnost chránit cizí zájmy/povinnost loajality - str.  111
4.2.4 Povinnost péče - str.  114
4.2.5 Přípustnost modifikace základních povinností - str.  114
4.3 Člen voleného orgánu kapitálové společnosti - str.  115
4.3.1 Obecně o kapitálové společnosti - str.  115
4.3.2 Člen voleného orgánu jako Treuhänder? - str.  115
4.3.3 Základní povinnosti - str.  116
4.3.4 Povinnost loajality - str.  117
4.3.5 Povinnost péče - str. 126
4.3.6 Přípustnost modifikace povinnosti loajality a povinnosti péče - str.  129
4.4 Shrnutí - str.  134
5 Národní zpráva – Česká republika - str.  137
5.1 Pojetí fiduciárních vztahů - str.  137
5.2 Správce cizího majetku - str.  141
5.2.1 Obecně o správě cizího majetku - str.  141
5.2.2 Základní povinnosti správce cizího majetku - str.  143
5.2.3 Specifika postavení svěřenského správce - str.  146
5.3 Člen voleného orgánu kapitálové společnosti - str. 148
5.3.1 Charakter vztahu člena voleného orgánu a společnosti - str.  148
5.3.2 Povinnost péče řádného hospodáře - str.  149
5.3.3 Povinnost loajality - str.  151
5.3.4 Povinnost péče - str.  154
5.3.5 Přípustnost modifikace povinnosti loajality a povinnosti péče - str.  157
5.4 Ostatní fiduciární vztahy - str.  160
5.5 Shrnutí - str.  162
6 Povaha fiduciární pozice - str. 165
6.1 Terminologie - str. 165
6.1.1 Equity - str.  165
6.1.2 Law a Equity - str.  167
6.1.3 Pojem „závazek“ - str. 169
6.1.4 Pojem „povinnost“ - str.  174
6.1.5 Pojem „vztah“ - str.  174
6.1.6 Pojmy „odpovědnost“ a „závazek“ - str.  175
6.2 Majetkové poměry v trustu - str.  176
6.2.1 Poměr (vztah) beneficienta k majetku trustu - str.  176
6.2.2 Poměr (vztah) správce k majetku trustu - str. 176
6.3 Práva in rem a práva in personam - str.  178
6.4 Fiduciární pozice a fiduciární vztah - str. 180
6.4.1 Povinnost loajality jako povinnost „neobohacovat se“ - str.  180
6.4.2 Fiduciární pozice - str.  181
6.4.3 Fiduciární vztah obecně - str. 182
6.4.4 Občané a akcionáři jako beneficienti - str. 184
6.5 Shrnutí - str. 186
7 Fiduciární povinnosti - str. 187
7.1 Obecně o fiduciárních povinnostech - str. 187
7.2 Povinnost loajality - str. 189
7.2.1 Zdroj povinnosti loajality - str. 190
7.2.2 Obsah povinnosti loajality - str. 192
7.2.3 Modifikace povinnosti loajality - str.  202
7.3 Povinnost péče - str.  204
7.3.1 Obsah povinnosti péče - str. 205
7.3.2 Modifikace povinnosti péče - str. 210
7.4 Vztah povinnosti loajality a povinnosti péče - str.  214
7.4.1 Rozdíly mezi povinností loajality a povinností péče - str. 214
7.4.2 Která z povinností je fiduciární? - str. 215
7.5 Shrnutí - str. 216
8 Závěr - str. 219
Seznam literatury a dalších zdrojů - str.  227
Rejstřík - str.  251

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Jana Boháčková Švábová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy týkající se nejen správy a vymáhání pohledávek ve velkých korporacích, ale také metody vymáhání pohledávek drobných věřitelů. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví

Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví

David Falta - C. H. Beck

Publikace je odrazem dlouholetých praktických zkušeností autora a obsahuje komplexní výklad problematiky odpovědnosti za vady díla ve stavebnictví. Autor čerpá i z poznatků vyplývajících ze soudních sporů. Text je rozdělen do 26 kapitol, kde se autor mimo jiných témat věnuje ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Veřejné užívání a jeho předmět

Veřejné užívání a jeho předmět

Aleš Mácha - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Veřejné užívání a jeho předmět se věnuje institutu veřejné užívání, které se dotýká prakticky každého člověka, aniž by si to uvědomoval. Publikace shrnuje poznatky, které o tomto institutu vyšly v minulých letech a to nejen u nás, ale i v zahraničí a zaměřuje se na aspekty ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Eva Hrušková, Janes Turbull - GRADA Publishing, a. s.

Svěřenské fondy představují velice zajímavý a přínosný právní nástroj pro běžného občana, kterým si lze uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se tak problémům do budoucna. Oproti jiným zemím se o možnostech a způsobech jeho využití v České republice zatím prakticky nic neví. ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Adam Zítek - C. H. Beck

Má smysl chodit na schůze a zajímat se o činnost SVJ? Mám přijmout nabízenou funkci ve výboru? Dá se nějak vyřešit věčný nepořádek na chodbě? A proč zase máme něco platit? Potřebujeme v domě kamery? Je pravda, že právním předpisům nikdo pořádně nerozumí a musíme si vše udělat po ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zastoupení podnikatele

Zastoupení podnikatele

Kateřina Eichlerová - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.