Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Exekuce srážkami ze mzdy 2023

Exekuce srážkami ze mzdy 2023

Publikace Exekuce srážkami za mzdy je nezbytnou příručkou v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu.

Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí
Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy nebo na základě vedené exekuce srážkami ze mzdy. Zahrnuje rovněž problematiku postihování souvisejících jiných příjmů, podrobně rozebírá standardní změnu plátce mzdy z důvodu ukončení pracovního poměru i nestandardní změnu plátce mzdy z důvodu delší pracovní neschopnosti, zabývá se otázkou exekuce vedené na několik plátců mzdy zároveň a dotýká se rovněž tématu insolvence. Poskytuje tak komplexní pohled na problematiku srážek ze mzdy zaměstnance.
Obsahuje více než 150 podrobných příkladů, názorných schémat či přehledných tabulek.

Stíháte sledovat aktuální výši srážek? Tato publikace vám pomůže se zorientovat
Tak jako byl předchozí rok 2021 bohatý na věcné změny právní úpravy exekuce srážkami ze mzdy (zejména zavedení náhradního výživného mezi přednostní pohledávky s privilegovaným „superpřednostním“ postavením, přiznání paušalizované náhrady nákladů plátci mzdy za provádění vybraných exekučních srážek nebo administrativní komplikace spojené s tzv. chráněným účtem), rok 2022 byl pro změnu bohatý na parametrické změny výše těchto exekučních srážek, jež se jen za letošek pětkrát pozměnily.

Problematika stanovení výše nezabavitelných částek a s nimi spojeného výpočtu výše samotných srážek ze mzdy prošla v roce 2022 vskutku bouřlivým a nepřehledným vývojem. Kromě relativně obvyklé, byť časté aktualizace výchozích hodnot životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení, od nichž se veškeré výpočty v exekuci srážkami ze mzdy odvíjejí, došlo také k nezvyklým a kostrbatým legislativním i vládním zásahům do samotného složení normativních nákladů na bydlení. Tento klíčový parametr tak byl postupně rozšířen o dvě nové dílčí složky, přičemž se nakonec pro účely exekuce odchýlil od svého hlavního účelu – tj. stanovení výše příspěvku na bydlení.

S čím je potřeba počítat v roce 2023 při výpočtu srážek ze mzdy?
V roce 2023 budou plátci mzdy na základě právních předpisů novelizovaných na přelomu roku pracovat s aktualizovaným životním minimem jednotlivce a dvěma nově stanovenými dílčími složkami normativních nákladů na bydlení, jež vstupují do nově koncipovaných výpočtových vzorců pro stanovení nezabavitelných částek i pro určení limitu, od něhož se uplatní výpočet plně zabavitelné částky. Změna způsobu výpočtu základní nezabavitelné částky má vliv na samotný výpočet srážek ze mzdy. Veškeré tyto změny jsou samozřejmě zohledněny ve všech příkladech, schématech a tabulkách.

autor: JUDr. Jan Breburda; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 2. 2023, 608 stran
ISBN: 978-80-7554-382-0

Cena: 599 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str.  7
Přehled důležitých právních předpisů a jejich zkratek - str. 10
Další zkratky a pojmy používané v textu - str. 12
Klíčové částky pro rok 2023 - str. 13
Část I. – Druhy srážek ze mzdy
 1. Vymezení druhů srážek ze mzdy - str. 16
 2. Srážky ze mzdy na základě zákona - str. 18
 3. Srážky ze mzdy na základě dohody - str. 22
 4. Srážky ze mzdy na základě exekuce - str. 30
 5. Zahájení exekuce srážkami ze mzdy - str. 35
 6. Ukončení exekuce srážkami ze mzdy - str. 42
 7. Přerušení prováděných srážek ze mzdy - str. 52
Část II. – Výše srážek ze mzdy
 8. Hrubá mzda a jiné příjmy povinného - str. 60
 9. Čistý měsíční příjem povinného - str. 71
 10. Přednostní a nepřednostní pohledávky - str. 84
 11. Nezabavitelné částky - str. 88
 12. Příklady uplatnění nezabavitelných částek - str. 104
 13. Výpočet výše srážek ze mzdy - str. 115
 14. Příklady výpočtu výše srážek ze mzdy - str. 120
 15. Specifické případy výpočtu výše srážky ze mzdy - str. 156
Část III. – Pořadí srážek ze mzdy
 16. Pořadí exekučních srážek - str. 164
 17. Příklady souběhu pohledávek - str. 174
 18. Příklady souběhu nepřednostních pohledávek - str. 186
 19. Příklady souběhu přednostních pohledávek (bez výživného) - str. 201
 20. Příklady souběhu přednostních i nepřednostních pohledávek  (bez výživného) - str. 215
 21. Příklady souběhu pohledávek výživného - str. 237
 22. Příklady souběhu všech možných pohledávek - str. 283
 23. Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy - str. 308
Část IV. – Změna plátce mzdy a několik plátců mzdy
 24. Změna plátce mzdy - str. 324
 25. Příklady změny plátce mzdy - str. 344
 26. Srážky z dávek nemocenského pojištění - str. 367
 27. Příklad srážek z dávek nemocenského pojištění - str. 373
 28. Několik plátců mzdy - str. 378
 29. Příklady exekuce prováděné několika plátci mzdy - str. 388
Část V. – Související právní agendy
 30. Odpovědnost plátce mzdy - str. 420
 31. Součinnost poskytovaná exekučním orgánům - str. 427
 32. Srážky ze mzdy v insolvenčním řízení - str. 433
 33. Postižení daňového bonusu a přeplatku z ročního zúčtování daně  (exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky) - str. 451
 34. Plátce mzdy a obsluha chráněného účtu  (exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu) - str. 474
Část VI. – Vybraná ustanovení souvisejících právních předpisů
Přehled vybraných ustanovení souvisejících právních předpisů (právní stav k 1. 1. 2023) - str. 480
Daňový řád - str. 483
Exekuční řád - str. 487
Insolvenční zákon - str. 503
Lex covid - str. 525
Nařízení o nezabavitelných částkách - str. 526
Občanský soudní řád - str. 528
Občanský zákoník - str. 549
Správní řád - str. 555
Starý občanský zákoník - str. 556
Vyhláška o náhradě nákladů - str. 557
Vyhláška o postupu při výkonu exekuční a další činnosti - str. 558
Zákon o daních z příjmů - str. 559
Zákon o důchodovém pojištění - str. 563
Zákon o inspekci práce - str. 564
Zákon o náhradním výživném - str. 567
Zákon o nemocenském pojištění - str. 569
Zákon o pomoci v hmotné nouzi - str. 576
Zákon o služebním poměru - str. 580
Zákon o souběhu exekucí - str. 582
Zákon o státní službě - str. 585
Zákon o státní sociální podpoře - str. 586
Zákon o vojácích z povolání - str. 596
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody - str. 598
Zákon o životním minimu - str. 600
Zákoník práce - str. 602

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů z exekuční oblasti – exekuční řád, který byl od minulého vydání několikrát změněn, dále je zde novelizovaná vyhláška o postupech při výkonu exekuční činnosti, vyhláška o centrální evidence exekucí a exekutorský tarif. Dále jsou ... pokračování

Cena: 141 KčKOUPIT

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Exekuční řád - Komentář

Exekuční řád - Komentář

Mgr. Stanislav Molák, Mgr. Jan Krejst, Mgr. Vojtěch Jaroš, Mgr. Jan Kocinec, LL.M., - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář exekučního řádu psaný soudními exekutory jste doposud v knihkupectvích hledali marně, ačkoliv více než 50krát novelizovaný předpis, je už více než dvě desítky let součástí platného právního řádu. S přihlédnutím k tomu, jaké vášně problematika exekucí bez ustání vzbuzuje u ... pokračování

Cena: 3 245 KčKOUPIT

Soudní exekuce, 2. vydání

Soudní exekuce, 2. vydání

Jitka Wolfová, Martin Štika - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Autoři ve druhém vydání publikace Soudní exekuce opět propojují teoretický a vědecký rozměr exekučního práva se svými praktickými a dlouholetými zkušenostmi a poznatky z výkonu soudních exekutorů obohacené z jejich pedagogické činnosti. Oproti prvnímu vydání došlo v důsledku značných ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Zastavení exekuce. 2. vydání

Zastavení exekuce. 2. vydání

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhé vydání představuje kompletní aktualizaci původní, před pěti lety vydané monografie. Reflektuje posun v judikatuře a literatuře a reaguje na nové výkladové problémy. Některé závěry týkající se ochrany manžela povinného v exekuci prošly revizí. Autor pracuje s faktem, že exekuci ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Exekuční řád. Komentář

Exekuční řád. Komentář

Karel Svoboda, Lukáš Jícha, Jan Krejsta, David Hozman, Veronika Úšelová (roz. Štviertniová), - C. H. Beck

Tzv. vínový komentář exekučního řádu nabízí alternativu dosud existující komentářové literatuře téhož předpisu. Potrpí si na nové myšlenky. Mezi jeho tvůrci najdete soudce exekučního senátu Nejvyššího soudu, renomované exekutory a další odborníky soustavně se zabývající exekučním ... pokračování

Cena: 2 390 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ... pokračování

Cena: 550 KčKOUPIT

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Martina Kasíková, Miroslava Jirmanová, Jaroslav Hubáček, Vladimír Plášil, Karel Šimka, Zdeněk Kučera - C. H. Beck

Časté novelizace exekučního řádu i občanského soudního řádu v jeho exekuční části a také četná judikatura soudů všech stupňů i Ústavního soudu vytvořily z exekučního práva nepřehlednou materii. Komentář podává aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona vycházející ze současné ... pokračování

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka

Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda - C. H. Beck

Za posledních deset let nevyšla monografie, která by se věnovala ucelenému výkladu exekucí. Tento nedostatek chceme odstranit. Je to podle nás zapotřebí. Exekuce nyní upravují stovky paragrafů v několika různých zákonech a zákonodárce nešetří novelizacemi. Věnujeme se především ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Ladislav Ullrich - C. H. Beck

Publikace přináší obecné vzory nejčastějších podání v exekučním řízení. Každý vzor je doplněn o komentář, který komplexně pojednává o dané oblasti exekučního práva, zasazuje podání do širších souvislostí a přibližuje procesní situace, v rámci kterých jej lze využít k obraně svých ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.