Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu.

Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí

Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy nebo na základě vedené exekuce srážkami ze mzdy. Zahrnuje rovněž problematiku postihování souvisejících jiných příjmů, podrobně rozebírá standardní změnu plátce mzdy z důvodu ukončení pracovního poměru i nestandardní změnu plátce mzdy z důvodu delší pracovní neschopnosti, zabývá se otázkou exekuce vedené na několik plátců mzdy zároveň a dotýká se rovněž tématu insolvence. Poskytuje tak komplexní pohled na problematiku srážek ze mzdy zaměstnance. Obsahuje více než 150 podrobných příkladů, názorných schémat či přehledných tabulek.

Novinky ve vydání pro rok 2021

Nové vydání pro rok 2021 samozřejmě reaguje na překotné změny v oblasti stanovení výše nezabavitelných částek, jež spočívají jak v postupném navyšování výchozích hodnot životního minima jednotlivce či normativních nákladů na bydlení, tak samotného výpočtového vzorce, jehož pomocí se bezmála patnáct let odvozuje výše nezabavitelných částek. V důsledku těchto četných parametrických i strukturálních změn, k nimž postupně docházelo v průběhu roku 2020, se výrazně zvýšila aktuální výše nezabavitelných částek ponechávaných povinnému, jakož i hranice pro výpočet plně zabavitelné částky srážené nad rámec tradičního třetinového systému, což zákonitě vedlo ke snížení celkové efektivity srážek ze mzdy. Čtenáři se o tom mohou přesvědčit na četných příkladech nového vydání publikace.

Nově i problematika srážek z odstupného

S nemalým očekáváním byla přijata ambiciózní květnová novela § 299 občanského soudního řádu, jež měla konečně promítnout přelomový judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 12. 2016, sp. zn. 21 Cdo 853/2016, vydaný k problematice srážek z odstupného, do zákonného textu. Přebírá sice stěžejní princip rozpočítávání odstupného na budoucí kalendářní měsíce, stále však nejsou legislativně vyřešeny mnohé dílčí otázky s tím spojené. Pokud plátce mzdy tápe při posuzování odstupného poskytovaného nad rámec zákona, při určování čisté výše odstupného, anebo třeba při řešení pracovního poměru ukončeného uprostřed kalendářního měsíce, musí se spolehnout na zasvěcené výklady uvedené v této publikaci.

Další převratná novinka tohoto vydání

Naopak k zásadnímu posunu došlo v oblasti postihování měsíčních daňových bonusů a přeplatků z ročního zúčtování daně prostřednictvím exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky. Zdánlivě nenápadná stručná novelizace § 317 občanského soudního řádu na jedné straně radikálním způsobem odstranila přetrvávající spory plátců mzdy s exekučními orgány ohledně problematických měsíčních daňových bonusů, na druhou stranu mírně zkomplikovala dosud relativně jednoznačné postihování jednorázových přeplatků z ročního zúčtování daně. Celkově však lze tuto převratnou novinku považovat za velmi příjemné zjednodušení, vykoupené ovšem podstatně nižšími výtěžky z této specifické exekuce.

autor: JUDr. Jan Breburda vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 16. 2. 2021, 536 stran
ISBN: 978-80-7554-308-0

Cena: 459 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 5
Přehled důležitých právních předpisů a jejich zkratek - str. 8
Další zkratky a pojmy používané v textu - str. 10
Klíčové částky pro rok 2021 - str. 11
Část I. – Druhy srážek ze mzdy
1. Vymezení druhů srážek ze mzdy - str. 14
2. Srážky ze mzdy na základě zákona - str. 16
3. Srážky ze mzdy na základě dohody - str. 20
4. Srážky ze mzdy na základě exekuce - str. 28
5. Zahájení exekuce srážkami ze mzdy - str. 33
6. Ukončení exekuce srážkami ze mzdy - str. 40
7. Přerušení prováděných srážek ze mzdy - str. 50
Část II. – Výše srážek ze mzdy
8. Hrubá mzda a jiné příjmy povinného - str. 58
9. Čistý měsíční příjem povinného - str. 63
10. Přednostní a nepřednostní pohledávky - str. 76
11. Nezabavitelné částky - str. 80
12. Příklady uplatnění nezabavitelných částek - str. 94
13. Výpočet výše srážek ze mzdy - str. 105
14. Příklady výpočtu výše srážek ze mzdy - str. 110
15. Specifické případy výpočtu výše srážky ze mzdy - str. 146
Část III. – Pořadí srážek ze mzdy
16. Pořadí exekučních srážek - str. 154
17. Příklady souběhu pohledávek - str. 163
18. Příklady souběhu nepřednostních pohledávek - str. 176
19. Příklady souběhu přednostních pohledávek (bez výživného) - str. 191
20. Příklady souběhu přednostních i nepřednostních pohledávek (bez výživného) - str. 205
21. Příklady souběhu pohledávek výživného - str. 227
22. Příklady souběhu všech možných pohledávek - str. 264
Část IV. – Postavení plátce mzdy v nestandardních případech
23. Změna plátce mzdy - str. 290
24. Příklady změny plátce mzdy - str. 310
25. Srážky z dávek nemocenského pojištění - str. 333
26. Příklad srážek z dávek nemocenského pojištění - str. 339
27. Několik plátců mzdy - str. 344
28. Příklady exekuce prováděné několika plátci mzdy - str. 354
29. Odpovědnost plátce mzdy - str. 385
30. Součinnost poskytovaná exekučním orgánům - str. 391
31. Srážky ze mzdy v insolvenčním řízení - str. 397
32. Postižení daňového bonusu a přeplatku z ročního zúčtování daně - str. 415
Část V. – Vybraná ustanovení souvisejících právních předpisů
Přehled vybraných ustanovení souvisejících právních předpisů (právní stav k 1. 1. 2021) - str. 438
Daňový řád - str. 440
Exekuční řád - str. 444
Insolvenční zákon - str. 458
Nařízení o nezabavitelných částkách - str. 479
Občanský soudní řád - str. 481
Občanský zákoník - str. 495
Správní řád - str. 501
Starý občanský zákoník - str. 502
Zákon o daních z příjmů - str. 503
Zákon o inspekci práce - str. 507
Zákon o nemocenském pojištění - str. 510
Zákon o souběhu exekucí - str. 516
Zákon o státní sociální podpoře- str. 519
Zákon o životním minimu - str. 527
Zákoník práce - str. 529

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

Sagit, a. s.

Kompletní sada aktuálních předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně katalogu správních činností a nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců. Dále publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě, aktuální znění nařízení o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Proměny odměny

Proměny odměny

Jan Pichrt, Jakub Tomšej - Wolters Kluwer, a. s.

Téma odměňování je stále aktuální. Množství příspěvků v této publikaci vytvořilo pestrou směsici pohledů na oblast odměňování optikou více právních oborů i právní historie. Lze zde nalézt podnětné příspěvky jak k problematice „z tradičních oblastí odměňování“ – platové a mzdové, ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2021

Meritum - Mzdy 2021

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021. Novinky pro rok 2021, které vám díky publikaci neuniknou: •dovolená – zcela nová pravidla ve výpočtu dovolené, ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2021

Abeceda personalisty 2021

JUDr. Domink Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2021

Zákoník práce s výkladem 2021

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčené publikaci komplexně se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1421 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1421 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Zákoník práce prošel jednou z největších novelizací za celou dobu své historie – část změn se odehrála již v červenci 2020, druhá část nabyla účinnosti v lednu 2021. Nyní přinášíme kompletní znění zákoníku práce, ve kterém jsou tučně zvýrazněny všechny změny podle stavu k 1. 2. 2021. ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2021

Zákoník práce s komentářem 2021

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Dnem 1. ledna 2021 nabyla odložené účinnosti další významná část novely zákoníku práce a některých dalších zákonů provedená zákonem č. 285/2020 Sb. Jde především o změny koncepce dovolené, která se nově počítá v hodinách, zavedení nového institutu sdíleného pracovního místa, zvýšení ...

Cena: 989 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Lada Jouzová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zabývá problematikou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu českého pracovního práva i směrnice EU o přechodu a poukazuje na řadu úskalí právní úpravy, s nimiž se zaměstnavatelé i zaměstnanci setkávají. Autorka vysvětluje práva a povinnosti ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Eva Šimečková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je věnována problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, a to nejen z pohledu českého práva, ale i mezinárodního práva a práva Evropské unie. Výklad právní úpravy je doplněn především judikaturou Soudního dvora Evropské unie, Evropského ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.