Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Etický kodex advokáta, Komentář

Etický kodex advokáta, Komentář

Advokát je při výkonu svého povolání vázán nejen zákony jako všichni ostatní podnikatelé, ale navíc ještě řadou stavovských předpisů, v jejichž spleti nemusí být vždy snadné se vyznat. Jedním ze základních stavovských předpisů je tzv. etický kodex ČAK – usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky. Předkládaná publikace nabízí dosud první ucelený komentář k tomuto předpisu.

„Advokacie není běžným podnikáním, ale je také veřejnou službou,“ upozorňují autoři komentáře a neustále zdůrazňují větší míru odpovědnosti a profesionální etiky, která se po advokátech požaduje jak v jejich profesním, tak do značné míry i soukromém životě. Výklad – ač mnohdy rozveden do nejmenších podrobností – se tak neustále vrací k základnímu leitmotivu povolání advokáta, jímž je hájit zájmy klienta a dbát důstojnosti advokátního stavu.

V komentáři jsou přehledně a podrobně vyložena všechna ustanovení etického kodexu. Velmi cenný je v knize výběr a utřídění zásadních rozhodnutí kárné komise ČAK, která na praktických příkladech nastavují jasné mantinely etického jednání, za jejichž překročení může být advokát kárně, nebo dokonce soudně stíhán.

Autoři v komentáři nastiňují důležité vztahy a souvislosti zákonných i podzákonných stavovských předpisů a upozorňují také na potřebné souvislosti s trestními předpisy. V případě kolize povinností uložených jednotlivými předpisy dávají vždy jasnou odpověď, jak má advokát postupovat, aby se vyhnul případným kárným postihům.


autoři: Daniela Kovářová, Tomáš Sokol; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 8. 4. 2019, 256 stran
ISBN: 978-80-7598-129-5

Cena: 635 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Poděkování - str. VIII
Seznam použitých zkratek - str. IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XI
Úvod - str. XV
Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky
Čl. 1–3 Část prvá Působnost pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže advokátů České republiky - str. 1
Čl. 1 Osobní působnost - str. 1
Čl. 2 Věcná působnost - str. 8
Čl. 3 Kolizní ustanovení - str. 11
Čl. 4–18a Část druhá Pravidla profesionální etiky - str. 13
Čl. 4–5 Oddíl prvý Všeobecná pravidla - str. 13
Čl. 4 Důstojnost a vážnost stavu - str. 13
Čl. 5 Jiné podnikání - str. 21
Čl. 6–10 Oddíl druhý Povinnosti advokáta ke klientovi - str. 40
Čl. 6 Základní pravidla - str. 40
Čl. 7 Převzetí právních služeb - str. 48
Čl. 8 Odmítnutí právních služeb a odstoupení od smlouvy - str. 63
Čl. 9 Povinnosti v průběhu poskytování právní služby - str. 66
Čl. 9a Provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem - str. 77
Čl. 10 Odměna advokáta - str. 85
Čl. 11–16 Oddíl třetí Povinnosti k advokátnímu stavu - str. 96
Čl. 11 Povinnosti kolegiální - str. 96
Čl. 12 Povinnosti při společném výkonu advokacie a trvalé spolupráci advokátů - str. 99
Čl. 13 Substituce při poskytování právních služeb - str. 106
Čl. 14 Obecné povinnosti k advokátnímu stavu - str. 110
Čl. 15 Povinnosti k advokátním koncipientům - str. 118
Čl. 15a Povinnosti při výkonu advokacie v pracovním poměru - str. 135
Čl. 16 Povinnosti při vedení advokátní kanceláře - str. 137
Čl. 17–18a Oddíl čtvrtý Jiné povinnosti advokáta - str. 140
Čl. 17 Povinnosti advokátů v řízení před soudy a jinými orgány - str. 140
Čl. 17a Povinnosti advokáta při provádění prohlídek a kontrol - str. 148
Čl. 18 Veřejně prospěšná činnost - str. 154
Čl. 18a Vrácení osvědčení a identifikačního průkazu při pozastavení výkonu advokacie - str. 156
Čl. 4–5 Část třetí Pravidla soutěže advokátů - str. 159
Čl. 19 Oddíl prvý Základní pravidla - str. 159
Čl. 19 Všeobecná ustanovení - str. 159
Čl. 20–24c Oddíl druhý Označení a firma advokáta, označení a firma evropského advokáta, společné jméno sdružení a firma společnosti - str. 173
Čl. 20 Označení podle způsobu výkonu advokacie - str. 173
Čl. 21 Označení a firma advokáta - str. 175
Čl. 22 Označení a firma evropského advokáta - str. 178
Čl. 23 Společné jméno sdružení a firma společnosti - str. 179
Čl. 24 Zahraniční advokátní kancelář - str. 181
Čl. 24a Doplňující údaje - str. 182
Čl. 24b Zásady pro používání jazyků - str. 185
Čl. 24c Společné zásady - str. 186
Čl. 25–28 Oddíl třetí Informace o podnikání advokáta - str. 189
Čl. 25 Publicita - str. 189
Čl. 26 Reklama - str. 192
Čl. 26a Evidence - str. 193
Čl. 27 Odborné publikace - str. 194
Čl. 28 Informace poskytované jinými osobami - str. 194
Čl. 29 Oddíl čtvrtý Informace o sídle - str. 195
Čl. 29 Informační tabulky - str. 195
Čl. 30–32 Oddíl pátý Nábor klientů - str. 196
Čl. 30 Svobodná volba advokáta - str. 196
Čl. 31 Nabídka právních služeb - str. 197
Čl. 32 Použití jiných osob - str. 198
Čl. 33–34 Část čtvrtá Závěrečná ustanovení - str. 205
Čl. 33 zrušen - str. 205
Čl. 34 Platnost a účinnost Pravidel - str. 205
Příloha - str. 208
Přehled citované literatury - str. 222
Přehled citované soudní judikatury - str. 223
Přehled citované kárné judikatury ČAK - str. 225
Věcný rejstřík - str. 228

Další nabídka k tématu

Právní psaní. 2. vydání

Právní psaní. 2. vydání

Jan Vučka - C. H. Beck

Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a nutným předpokladem jeho úspěchu. Dovednost právního psaní přitom nepřijde sama od sebe; je nutné ji cíleně trénovat. Druhé vydání ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Shrnutí předpisů o advokacii, 2. vydání

Shrnutí předpisů o advokacii, 2. vydání

Martin Pelikán - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání příručky Shrnutí předpisů o advokacii. K sepsání této publikace autora kdysi motivovala vlastní zkušenost z doby přípravy na advokátní zkoušky a chybějící ucelený praktický materiál zabývající se právní úpravou výkonu advokacie a ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

Oldřich Solanský - C. H. Beck

Ani ty nejlepší právnické znalosti a zkušenosti nezaručí úspěch v oboru, pokud člověk neumí správně jednat s klientem. Nikdo z nás není dokonalý. Tato publikace by vám měla pomoci mnohé vaše drobné nedokonalosti a nedostatky při jednání s lidmi odstranit. Kniha obsahuje spoustu ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Klíč k soudní síni, 2. vydání

Klíč k soudní síni, 2. vydání

Jaromír Jirsa, Libor Vávra, Petr Meduna, Kryštof Janek, Karel Havlíček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Klíč k soudní síni se už při svém prvním vydání v roce 2006 stala specifickým bestsellerem v oblasti právnické literatury a dočkala se několika – dnes už dávno rozebraných – dotisků. Důvod byl celkem jednoduchý: kniha je originální, čtivou, vskutku praktickou příručkou, ...

Cena: 935 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.