Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Elektronická evidence tržeb – Praktická příručka pro 3. a 4. vlnu, 2. vydání

Elektronická evidence tržeb – Praktická příručka pro 3. a 4. vlnu, 2. vydání

Kniha o EET neboli elektronické evidenci tržeb je určena pro podnikatele, ale i pro neziskové subjekty, kteří jsou povinni se do evidence tržeb zapojit, a také pro jejich účetní.

Seznamte se s povinnostmi, které vám přináší EET

Cílem je seznámit čtenáře se základy zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a o všech jeho důsledcích pro podnikání.

Podrobněji k obsahu publikace

V knize je zapracována novela zákona, kterou v září 2019 schválil Parlament a která zavádí změny v evidenci tržeb, zejména pak náhradní papírovou evidenci pro vymezenou skupinu podnikatelů. Novela zákona má účinnost od 1. 5. 2020, kdy bude spuštěna třetí a tedy poslední vlna, protože do ní budou zahrnuti všichni podnikatelé, kteří ještě tržby neevidují nicméně ten, kdo se rozhodne pro „papírovou evidenci“, může o povolení žádat již od 1. 2. 2020.

Podrobně jsou rozebrána témata jako:
kdo a od kdy musí evidovat tržby,
co znamená termín „evidovaná tržba“,
co vše je zahrnuto pod evidenci tržeb,
časový harmonogram evidence tržeb,
subjekty vyloučené z evidence tržeb.

V neposlední řadě budou nastíněny změny v DPH a v dani z příjmů v souvislosti s evidencí tržeb. Velká pozornost je věnována „papírové evidenci tržeb“ a její velké administrativní náročnosti. Zvláštní kapitola je věnována vybavení pro EET (hardware a software), evidenci tržeb bez internetu a sankcím spojeným s EET včetně rad, jak se jim vyhnout.

autor: Bc. Zdeněk Vondrák, DiS., Bc. Lucie Vondráková, DiS., Bc. Michala Vondráková vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 14. 4. 2020, 216 stran
ISBN: 978-80-7554-264-9

Cena: 319 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 6
1. Kdo je povinen evidovat - str. 8
2. Jakou tržbu musíme evidovat - str. 12
2.1 Evidovaná tržba - str. 12
2.2 Formální náležitosti pro evidovanou tržbu - str. 14
2.2.1 Vratné zálohy včetně vratných obalů - str. 17
2.2.2 Faktury - str. 20
2.3 E-shopy - str. 21
3. Rozhodný příjem - str. 25
3.1 Definice rozhodného příjmu - str. 25
3.2 Účetní jednotka - str. 25
3.3 Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost - str. 26
3.4 Tržby z podnikání - str. 26
3.5 Kluby - str. 27
3.6 Spropitné - str. 28
3.7 Tržby nesouvisející s podnikáním - str. 30
3.8 Ojedinělý příjem - str. 31
4. Storna a opravy evidovaných tržeb - str. 35
5. Evidence v zastoupení a pověření - str. 37
5.1 Přímé zastoupení - str. 37
5.2 Nepřímé zastoupení (§ 8 ZoET) - str. 37
5.3 Pověření k evidování tržeb (§ 9 ZoET) - str. 39
6. Tržby evidované ve zjednodušeném režimu - str. 42
6.1 Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu - str. 42
6.2 Povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu - str. 44
7. Tržby evidované ve zvláštním režimu - str. 47
7.1 Důvody zvláštního režimu - str. 47
7.2 Podmínky evidence ve zvláštním režimu - str. 47
7.3 Žádost o povolení evidence ve zvláštním režimu - str. 49
7.4 Papírové účtenky - str. 49
7.5 Evidence ve zvláštním režimu- str. 49
7.6 Oznámení o tržbách - str. 51
7.7 Zrušení povolení pro zvláštní režim - str. 54
8. Tržby vyloučené z evidence tržeb - str. 55
8.1 Co není evidovanou tržbou podle § 12 odst. 1 ZoET - str. 55
8.2 Co není evidovanou tržbou podle § 12 odst. 2 ZoET - str. 56
8.3 Co není evidovanou tržbou podle § 12 odst. 3 ZoET - str. 58
8.3.1 Přidělení DIČ - str. 59
8.3.2 Poštovní služby - str. 60
8.3.3 Zaměstnanci a studenti - str. 60
8.3.4 Jízdné a související služby v dopravních prostředcích - str. 60
8.3.5 Tržby na palubách letadel - str. 61
8.3.6 Tržby z osobní železniční přepravy - str. 61
8.3.7 Neziskové subjekty - str. 61
8.3.8 Prodejní automaty - str. 61
8.3.9 Veřejné toalety - str. 62
8.3.10 Telekomunikační služby - str. 63
8.3.11 Hazardní hry - str. 63
8.3.12 Obchodní letecká přeprava - str. 63
8.3.13 Nevidomé osoby - str. 64
8.3.14 Prodej kaprů - str. 64
8.4 Tržby ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem - str. 65
8.5 Tržby ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením - str. 67
8.6 Tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků - str. 67
9. Autentizační údaje - str. 73
9.1 Žádost o autentizační údaje - str. 73
9.2 Vzor plné moci elektronicky - str. 75
9.2.1 Vzor plné moci – generální - str. 75
9.2.2 Vzor plné moci – omezená - str. 76
9.3 Podání žádosti - str. 76
9.4 Podání žádosti osobně na finančním úřadu - str. 87
10. Registrace a certifikáty - str. 93
10.1 Postup při registraci na portálu správce daně - str. 93
10.2 Oznamovací povinnost – údaje o provozovnách - str. 101
10.3 Vygenerování certifikátu - str. 107
10.4 Uživatelé a jejich oprávnění - str. 117
11. Evidenční povinnost - str. 120
11.1 Obsah evidenční povinnosti - str. 120
11.2 Rozsah povinně zasílaných údajů - str. 122
11.2.1 DIČ poplatníka - str. 123
11.2.2 Označení provozovny - str. 123
11.2.3 Pokladní zařízení - str. 124
11.2.4 Pořadové číslo účtenky - str. 124
11.2.5 Datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky - str. 124
11.2.6 Celková částka tržby - str. 125
11.2.7 Bezpečnostní kód poplatníka (BKP) - str. 125
11.2.8 Podpisový kód poplatníka (PKP) - str. 125
11.2.9 Režim účtenky - str. 125
11.3 Rozsah zasílaných údajů při naplnění konkrétních okolností - str. 126
11.3.1 Celková částka plateb určená k následnému čerpání nebo zúčtování - str. 126
11.3.2 Následné čerpání platby - str. 127
11.3.3 Pověření - str. 127
11.3.4 Daň z přidané hodnoty - str. 128
11.4 Účtenka - str. 131
11.5 Kódy evidence tržeb - str. 134
11.6 Měna a kurz- str. 134
11.7 Doba odezvy - str. 134
11.8 Kontrola zasílaných údajů ze strany správce daně - str. 135
11.9 Postup při překročení mezní doby odezvy - str. 141
12. Technické vybavení - str. 143
12.1 Popis technického vybavení pro evidenci tržeb - str. 143
12.2 Pokladní zařízení (HW, SW) - str. 143
12.3 Technická řešení elektronické evidence tržeb - str. 144
12.3.1 Základní charakteristika - str. 144
12.3.2 Technický popis zařízení pro elektronickou evidenci tržeb - str. 147
12.3.3 Kroky před fyzickou instalací zařízení elektronické evidence tržeb - str. 148
12.3.4 Centrální správa aplikace - str. 157
12.3.5 All-in-One zařízení - str. 161
12.3.6 Aktivace platební funkce a s tím spojené poplatky - str. 165
12.3.7 Jak je to s poplatky? - str. 166
12.4 Připojení k internetu - str. 170
12.5 Sleva na dani z příjmu fyzických osob - str. 170
13. Informační povinnost - str. 173
13.1 Informační povinnost poplatníka - str. 173
13.2 Informační povinnost správce daně - str. 174
13.3 Ověření účtenky u správce daně - str. 175
14. Přestupky a sankce - str. 177
14.1 Kontrolní nákup - str. 177
14.2 Přestupky fyzických osob - str. 180
14.3 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - str. 181
14.4 Uzavření provozovny a pozastavení výkonu činnosti - str. 184
15. Závazné posouzení o určení evidované tržby - str. 185
16. Vztah k cizímu právu - str. 187
17. Svobodná povolání - str. 189
17.1 Herci, zpěváci, muzikanti, tanečníci a jiné umělecké profese - str. 189
17.2 Modelky- str. 190
17.3 Spisovatelé - str. 190
17.4 Sportovci - str. 191
18. Účtenková loterie - str. 193
Přílohová část
Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb - str. 196
Řešení situací při evidování tržeb - str. 214

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Elektronická evidence tržeb v přehledech, 3. vydání

Elektronická evidence tržeb v přehledech, 3. vydání

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Praktická publikace v přehledech podává jednoduchou a srozumitelnou formou problematiku zavedení zákona EET. Najdete zde EET v širších souvislostech, které v zákoně ani v důvodové zprávě k zákonu nenajdete. Je zde podrobně popsán nový zvláštní režim. Vše o papírové evidenci.Publikace ...

Cena: 189 KčKOUPIT

První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb

První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb

Tomáš Hajdušek, Milan Vodička - Wolters Kluwer, a. s.

Účelem publikace je podat jejím čtenářům ucelenou informaci o elektronické evidenci tržeb, a to nejen z hlediska legislativní úpravy a stanovené metodiky, ale zejména z hlediska konkrétních praktických kroků a postupů při jejím zavádění ve firmách a provozu v praxi. Snahou autorů ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zákon o evidenci tržeb - komentář

Zákon o evidenci tržeb - komentář

Daniela Hrabětová, Stanislav Kouba, Markéta Patzenhauer - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace poslouží jako praktický průvodce při řešení výkladových problémů při aplikaci zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a to především pro podnikatele a orgány veřejné moci. Každé ustanovení je uvedeno příslušnou částí důvodové zprávy k zákonu, na které navazuje výklad ...

Cena: 295 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.