Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu

Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu

Publikace se zabývá aktuálními problémy ekonomické kriminality, a to především z pohledu policejního orgánu, který na tomto úseku kriminality trestnou činnost objasňuje. Všímá si přitom těch problémů, ve kterých lze propojením správného teoretického přístupu a praxe vyšetřovatele dospět k účinnějšímu a spravedlivému postihu pachatele.

Postupně jsou prezentována témata související s ekonomickou kriminalitou, zejména typologie pachatelů ekonomické kriminality, trestní odpovědnost právnických osob, „tunelování“ obchodních společností, daňová kriminalita, úvěrové podvody či zajišťování majetku v trestním řízení.

Publikace je praktickým rádcem určeným policistům, státním zástupcům, soudcům, advokátům, ale i podnikatelům, kterým pomůže při řešení otázek týkajících se problematiky ekonomické kriminality.

autor: Pavel Kotlán; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 27. 5. 2021, 143 stran
ISBN: 978-80-7502-488-6

Cena: 290 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvodem - str. 7
1 Vymezení policejního orgánu objasňujícího ekonomickou kriminalitu - str. 9
2 Pojem ekonomická kriminalita - str. 11
2.1 Předpoklady pro vymezení pojmu - str. 11
2.2 Stávající definice a vymezení ekonomické kriminality - str. 16
2.2.1 Kriminologický přístup - str. 16
2.2.2 Přístup "systematický" - str. 17
2.2.3 Přístup zobecňující - str. 19
2.3 Konstrukce pojmu - str. 20
3 Typologie pachatelů ekonomické kriminality - str. 23
3.1 Kriminologický přístup - str. 23
3.2 Trestněprávní konotace - str. 26
3.3 Doporučená typologie - str. 28
3.4 Možnost pro využití při stanovení kriminalistických verzí - str. 26
3.5 Dílčí závěr - str. 47
4 Problematické aspekty trestní odpovědnosti právnických osob - str. 39
4.1 Podstata trestní odpovědnosti právnické osoby - str. 39
4.2 Souběžná trestní odpovědnost fyzické osoby a právnické osoby - str. 41
4.3 "Vyvinění" z trestní odpovědnosti - str. 43
4.4 Plní trestní odpovědnost právnických osob svůj účel? - str. 45
4.5 Dílčí závěr - str. 47
5 "Tunelování" obchodních společností - str. 49
5.1 Vymezení pojmu - str. 49
5.2 Dotčené instituty práva soukromého a insolvenčního - str. 50
5.3 Trestné činy postihující tunelování - str. 53
5.3.1 Trestné činy chránící majetek společnosti - str. 53
5.3.2 Trestné činy chránící věřitele - str. 56
5.3.3 Ostatní dotčené trestné činy - str. 59
5.4 Typické tunelovací situace - str. 60
5.5 Dílčí závěr - str. 62
6 Zvláštnosti daňové kriminality - str. 65
6.1 Pasivita daňového subjektu a trestní odpovědnost za zkrácení daně - str. 65
6.2 Zavinění v případě neodvedení daně a pojistného - str. 67
6.3 Účinná lítost - str. 70
6.4 Penále a zásada ne bis in idem - str. 71
6.5 Dokazování trestného činu zkrácení daně - str. 73
6.5.1 Meze využití důkazů z daňového řízení - str. 74
6.5.2 Mlčenlivost účetního, auditora a daňového poradce - str. 76
6.5.3 Zásada nemo tenetur se ipsum accusare - str. 78
6.6 Dílčí závěr - str. 81
7 Úvěrový podvod - str. 83
7.1 Klamavé jednání a lež - podvod obecný - str. 83
7.2 Podstata úvěrového podvodu - str. 84
7.3 Problémy interpretace - str. 85
7.4 Návrhy de lege ferenda - str. 90
7.5 Dílčí závěr - str. 92
8 Prvotní úkony policejního orgánu při objasňování ekonomické kriminality - str. 93
8.1 Posouzení a doplnění podání - str. 93
8.2 Uplatnění práv poškozeného před zahájením trestního řízení - str. 97
8.3 Místní a věcná příslušnost - str. 99
8.4 Záznam o zahájení úkonů trestního řízení / uložení věci - str. 102
8.5 Dílčí závěr - str. 103
9 Vztah trestního řízení  k řízení civilnímu spornému, insolvenčnímu a daňovému - str. 105
9.1 Trestní řízení a jeho vztah k řízením ostatním (obecně) - str. 106
9.2 Civilní řízení sporné a jeho vztah k trestnímu řízení - str. 108
9.3 Insolvenční řízení a jeho vztah k trestnímu řízení - str. 112
9.4 Daňové řízení a jeho vztah k trestnímu řízení - str. 115
9.5 Dílčí závěr - str. 118
10. Zajišťování majetku v trestním řízení - str. 121
10.1 Finanční šetření - str. 122
10.2 "Zájmový" majetek - str. 125
10.2.1 Výnos z trestné činnosti - str. 126
10.2.2 Legální majetek pachatele - str. 129
10.2.3 Legální majetek zúčastněné osoby - str. 129
10.3 Zajišťovací úkony - str. 130
10.4 Dílčí závěr - str. 134
Závěr - str. 137
Použitá literatura - str. 139

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu a trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Ladislav Smejkal, Tomáš Syrový - Wolters Kluwer, a. s.

Trestní odpovědnost právnických osob byla v České republice zavedena teprve od 1. 1. 2012 zvláštním právním předpisem - zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tato ...

Cena: 225 KčKOUPIT

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice, problémy a perspektivy

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice, problémy a perspektivy

Jiří Jelínek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie pojednává o fenoménu trestní odpovědnosti právnických osob, který je jednou z mimořádně kontroverzních otázek trestněprávní teorie. Autor provádí rozbor vybraných problematických témat a otázek ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.