Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a na konkrétních příkladech je uvedeno, jak správně uplatnit daň z přidané hodnoty.

Blíže k obsahu publikace

Ve vazbě na Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 je uvedeno, jak se stanoví místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, dále je řešeno správné stanovení základu daně, jeho možné opravy a postup, jak opravit odpočet daně u příjemce opravy základu daně a výše daně, a vazba této opravy na uvádění v kontrolním hlášení. Na konkrétních příkladech jsou vysvětleny situace, které mohou nastat například při stanovení obratu osoby povinné k dani, která pronajímá nemovité věci, nebo při registraci za identifikovanou osobu v případě přijetí služby vztahující se k nemovité věci od osoby neusazené v tuzemsku, a také je zde názorně vysvětleno, kdy plátce provede úpravu odpočtu daně a jak tuto úpravu odpočtu daně vypočítá. V publikaci je rovněž vysvětleno správné uplatnění sazeb daně u stavebních oprav a rekonstrukcí staveb pro bydlení, dále co se rozumí zastavěným pozemkem, obytným prostorem, jak jsou vymezeny stavby pro sociální bydlení, jaká se uplatní sazba daně u nové výstavby a kdy může být pozemek při dodání osvobozen od daně, co je stavební pozemek a kdy může být dodání nemovité věci osvobozeno od daně a kdy musí být uplatněna daň a v jaké výši.

Nájem nemovité věci a další témata

Zmíněna je také problematika související s nájmem nemovité věci, tj. kdy je nájem osvobozen a kdy je zdanitelným plnění. Také je zde uveden správný postup pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, jaké nejčastější problémy se vyskytují a jak je řešit. Součástí publikace je rovněž informace GFŘ k uplatnění DPH u nemovitých věcí.

autor: Zdeněk Kuneš vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 9. 2017, 296 stran
ISBN: 978-80-7554-096-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Předmluva - str. 6
O autorovi - str. 7
1. Předmět daně - str. 8
2. Územní působnost - str. 9
3. Vymezení základních pojmů - str. 10
4. Obrat - str. 18
5. Zvláštní ustanovení - str. 20
6. Osoby povinné k dani - str. 21
7. Plátci - str. 24
8. Identifikované osoby - str. 28
9. Místo plnění při dodání zboží - str. 31
10. Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby - str. 32
11. Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci - str. 34
12. Dodání zboží - str. 41
13. Poskytnutí služby - str. 54
14. Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 57
15. Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 60
16. Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku - str. 70
17. Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko - str. 72
18. Daňové doklady - str. 74
18.1 Daňový doklad - str. 74
18.2 Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů - str. 75
18.3 Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku - str. 76
18.4 Náležitosti daňového dokladu - str. 80
18.5 Vystavování zjednodušeného daňového dokladu - str. 82
18.6 Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu - str. 83
18.7 Splátkový kalendář, Platební kalendář, Souhrnný daňový doklad - str. 84
18.8 Doklad o použití, Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu - str. 86
19. Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů - str. 87
20. Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů, Elektronické uchovávání daňových dokladů - str. 89
21. Základ daně - str. 91
22. Základ daně ve zvláštních případech - str. 99
23. Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby - str. 102
24. Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění  - str. 103
25. Oprava základu daně a oprava výše daně - str. 105
26. Oprava výše daně v jiných případech - str. 110
27. Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení - str. 113
28. Opravný daňový doklad  - str. 119
29. Daňový doklad při provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení  - str. 120
30. Sazby daně u zdanitelného plnění - str. 122
31. Závazné posouzení, Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění - str. 123
32. Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení - str. 124
33. Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení - str. 140
34. Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně  - str. 142
35. Dodání nemovité věci - str. 143
36. Nájem nemovité věci - str. 150
37. Nárok na odpočet daně - str. 153
38. Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně  - str. 158
39. Oprava odpočtu daně - str. 162
40. Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výšiv164
41. Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši  - str. 167
42. Vyrovnání odpočtu daně  - str. 172
43. Úprava odpočtu daně - str. 175
44. Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace  - str. 183
45. Režim přenesení daňové povinnosti - str. 186
46. Závazné posouzení - str. 197
47. Kontrolní hlášenív198
48. Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období  - str. 212
49. Nespolehlivý plátce - str. 215
50. Nespolehlivá osobav216
51. Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu - str. 217
52. Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň - str. 218
53. Ručení příjemce zdanitelného plnění - str. 221
54. Zvláštní způsob zajištění daně - str. 223
Přílohová část - str. 225
Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016 - str. 226
Odpovědi na dotazy týkající se aplikace „Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věci po 1. 1. 2016“ (dále jen „Informace“) - str. 254
Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ - str. 267
Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 - str. 274
Přehled právních předpisů - str. 292

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2020

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2020

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z přidané hodnoty 2020 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH, který je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 5. 2020. Vydání merita DPH pro rok 2020: •zahrnuje novelu 2020, která je vyvolána především povinností transpozice ...

Cena: 238 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ...

Cena: 480 KčKOUPIT

ÚZ č. 1343 - Daň z přidané hodnoty 2020

ÚZ č. 1343 - Daň z přidané hodnoty 2020

Sagit, a. s.

Do aktuálního textu zákona o DPH je již zapracováno také 19 změn, které nabývají účinnosti od 1. 5. 2020. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty, a nové pokyny, sdělení a informace GFŘ; celkem 17 předpisů v aktuálním znění. Všechny změny ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty - Komentář, 8. vydání

Zákon o dani z přidané hodnoty - Komentář, 8. vydání

Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová, Milan Tomíček - Wolters Kluwer, a. s.

Osmé vydání komentáře k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s účinností od 1. dubna 2019 (např. nová pravidla uplatňování DPH u poukazů, u stanovení místa plnění při poskytování digitálních služeb, ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

DPH a účtování, přeprava, dovoz, vývoz, služby, 8. vydání

DPH a účtování, přeprava, dovoz, vývoz, služby, 8. vydání

Svatopluk Galočík, František Louša - GRADA Publishing, a. s.

Osmé vydání zahrnuje změny platné od 1. 4. 2019. V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných ...

Cena: 259 KčKOUPIT

DPH 2019 - výklad s příklady

DPH 2019 - výklad s příklady

Svatopluk Galočík, Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s.

V 15. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně poslední dlouho očekávané rozsáhlé novely od 1. 4. 2019. Ta začala být nazývána daňovým balíčkem a přinesla 255 změn účinných od dubna 2019. Nechybí ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.