Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Již více než jeden rok je aplikována nová právní úprava dovolené „v hodinách“. Za tuto dobu autoři publikace „Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021“ získali řadu poznatků a zkušeností z praxe, které se rozhodli prezentovat v jejím 4. přepracovaném a podstatně rozšířeném vydání.

Jednoduché a snadno pochopitelné postupy výpočtu dovolené
Aktualizovaná publikace, kromě nově zpracovaného univerzálního postupu pro určení výše dovolené, obsahuje i řadu praktických doporučení, návodů a modelových příkladů, na kterých je komplexně vysvětlena například problematika:

čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené,
výpočtu dovolené při změně úvazku v průběhu kalendářního roku,
vlivu překážek v práci na dovolenou (sick days, karanténa, DPN, neplacené volno, prostoj atd.),
čerpání dovolené ve svátek,
čerpání dovolené v části směny,
převodu dovolené do následujícího kalendářního roku,
specifik dovolené u zaměstnanců s pružným rozvržením pracovní doby,
přečerpání dovolené,
krácení dovolené,
dodatkové dovolené.
Pro koho je publikace určena?
Publikace je určena zaměstnavatelům, zaměstnancům, mzdovým účetním, programátorům mzdových programů, členům odborových organizací a všem, kteří se pracovněprávním institutem dovolené v praxi zabývají.
autoři: JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 31. 5. 2022, 232 stran
ISBN: 978-80-7554-367-7

Cena: 389 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod  - str. 7
Seznam použitých zkratek - str. 8
1. Pojem dovolená, nástin vývoje právní úpravy, druhy dovolené - str. 9
1.1 Pojem dovolená a nástin vývoje právní úpravy v zákoníku práce - str. 9
1.2 Požadavky na dovolenou z hlediska práva EU a mezinárodního práva - str. 12
1.3 Dovolená zaměstnanců podle jiných právních předpisů - str. 13
1.4 Druhy dovolené podle zákoníku práce - str. 13
2. Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část - str. 17
2.1 Dovolená za kalendářní rok - str. 18
2.1.1 Výše práva na dovolenou za kalendářní rok - str. 20
2.2 Poměrná část dovolené za kalendářní rok - str. 24
2.2.1 Výše poměrné části dovolené za kalendářní rok - str. 27
2.3 Delší dovolená při odpracování 53 a více celých TPD - str. 29
3. Univerzální postup pro výpočet dovolené a rozbor klíčových veličin - str. 32
3.1 Univerzální vzorec pro výpočet dovolené - str. 33
3.2 Stanovená nebo kratší TPD - str. 37
3.2.1 Délka TPD a její změna - str. 38
3.2.2 Výpočet dovolené při změně délky TPD - str. 40
3.2.3 Dovolená při změně TPD v příkladech - str. 45
3.3 Počet celých odpracovaných TPD - str. 52
3.3.1 Odpracovaná doba pro účely dovolené - str. 53
3.3.2 Zápočet limitovaných překážek v práci - str. 57
3.3.3 Zápočet doby zameškané pro výkon veřejné funkce - str. 67
3.4 Výměra dovolené - str. 68
3.4.1 Základní výměra dovolené - str. 69
3.4.2 Výměra dovolené zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 ZP - str. 71
3.4.3 Výměra dovolené pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol - str. 72
3.4.4 Prodloužení výměry dovolené - str. 74
3.4.5 Změna výměry dovolené v průběhu kalendářního roku - str. 82
4. Dodatková dovolená - str. 88
4.1 Dodatková dovolená zaměstnanců pracujících pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol - str. 91
4.2 Dodatková dovolená zaměstnanců, kteří konají práce zvlášť obtížné - str. 95
4.2.1 Podmínka výkonu zvlášť obtížných prací v rozsahu alespoň poloviny stanovené TPD - str. 96
4.2.2 Nezapočítávání náhradních dob pro účely dodatkové dovolené u zaměstnanců konajících práce zvlášť obtížné - str. 98
4.2.3 Dodatková dovolená při výkonu prací v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech - str. 100
4.3 Souběh práv na dodatkovou dovolenou - str. 101
4.4 Krácení dodatkové dovolené a její čerpání - str. 102
5. Dovolená v souvislosti s uvolněním zaměstnance a při změně zaměstnání - str. 106
5.1 Dovolená v souvislosti s uvolněním zaměstnance - str. 106
5.2 Dovolená při změně zaměstnání - str. 112
6. Čerpání dovolené - str. 114
6.1 Obecně k čerpání dovolené - str. 116
6.2 Čerpání dovolené „v hodinách“ - str. 116
6.2.1 Čerpání „staré“ dovolené z roku 2020 a předchozích let - str. 119
6.2.2 Přehled dalších změn úpravy čerpání dovolené účinných od 1. ledna 2021 - str. 122
6.3 Určení doby čerpání dovolené - str. 122
6.3.1 Písemný rozvrh čerpání dovolené - str. 124
6.3.2 Povinnost přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance - str. 126
6.3.3 Čerpání dovolené po částech - str. 127
6.3.4 Čerpání dovolené v části směny - str. 128
6.3.5 Časový předstih, s nímž lze dovolenou určit k čerpání - str. 132
6.3.6 Zákaz určit čerpání dovolené na dobu některých překážek v práci - str. 133
6.3.7 Čerpání dovolené v kalendářním roce, ve kterém na ni vzniklo právo - str. 135
6.3.8 Hromadné čerpání dovolené - str. 145
6.4 Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené - str. 146
6.4.1 Povinnost zaměstnavatele vyhovět žádosti zaměstnankyně - str. 146
6.4.2 Výhodnost takového čerpání dovolené - str. 147
6.4.3 Rozsah zaměstnavatelem určené dovolené - str. 150
6.5 Změna určené doby čerpání dovolené a odvolání z dovolené - str. 164
6.5.1 Povinnost nahradit zaměstnanci vzniklé náklady - str. 165
6.6 Přerušení dovolené z důvodu překážek v práci - str. 166
6.7 Čerpání dovolené ve svátek - str. 168
6.7.1 Výjimka, kdy se den svátku do dovolené započte - str. 170
7. Náhrada mzdy nebo platu za dovolenou - str. 175
7.1 Poskytnutí náhrady mzdy nebo platu za dobu čerpání dovolené - str. 175
7.1.1 Průměrný výdělek zaměstnance - str. 176
7.1.2 Termín výplaty - str. 179
7.2 Vrácení náhrady mzdy nebo platu při přečerpání dovolené - str. 181
7.2.1 Případy přečerpání dovolené - str. 181
7.2.2 Určení výše náhrady, kterou je zaměstnanec povinen vrátit - str. 183
7.2.3 Uspokojení práva zaměstnavatele na vrácení náhrady za přečerpanou dovolenou - str. 183
7.2.4 Doba čerpání přečerpané dovolené - str. 184
7.3 Náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou při skončení pracovního poměru - str. 185
7.3.1 Výše náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou - str. 187
7.3.2 Termín výplaty náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou - str. 188
7.3.3 Zákaz proplácet nevyčerpanou dovolenou za trvání pracovního poměru - str. 188
7.4 Dovolenkové pokladny - str. 190
8. Krácení dovolené za neomluveně zameškanou směnu - str. 191
8.1 Postup zaměstnavatele při krácení dovolené - str. 192
8.2 Neomluvené zameškání práce - str. 195
8.3 Uvážení zaměstnavatele při krácení dovolené - str. 196
8.4 Krátit dovolenou lze jen z důvodů vzniklých v témže roce - str. 197
8.5 Nezkrátitelná část dovolené - str. 198
8.6 Další možný postih zaměstnance za neomluvenou absenci - str. 201
9. Pružné rozvržení pracovní doby a dovolená - str. 203
9.1 Výše práva na dovolenou - str. 204
9.2 Čerpání dovolené - str. 208
9.3 Čerpání dovolené v části směny - str. 211
9.4 Krácení dovolené - str. 212
10. Dovolená při více pracovněprávních vztazích - str. 216
10.1 Zaměstnanec má více zaměstnavatelů - str. 216
10.2 Zaměstnanec má u téhož zaměstnavatele více pracovněprávních vztahů....218
11. Dovolená při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 221
11.1 Obecně k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 224
11.2 Posouzení práva na dovolenou při přechodu - str. 225

Další nabídka k tématu

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška - BOVA POLYGON

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Petr Hůrka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Šárka Homfray, Jana Skalková, Klára Čmolíková Cozlová - GRADA Publishing, a. s.

Pro koho jsou vhodné kratší úvazky a jak je zavést? Jak využít úpravy pracovní doby? Kdy je pro obě strany výhodná práce z domova? Co když je potřeba pečovat o dítě nebo osobu blízkou? A co práce při mateřské ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Praktikum pracovního práva, 2. vydání

Praktikum pracovního práva, 2. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Druhé podstatně přepracované vydání reaguje na aktuální změny právní úpravy, vývoj soudní judikatury i problémy aplikační praxe. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2022

Abeceda personalisty 2022

Ing. Jana Bršťáková, JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2022

Zákoník práce s komentářem 2022

JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Petr Schweiner, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 14 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen ...

Cena: 999 KčKOUPIT

ÚZ č. 1471 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1471 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Zákoník práce v praxi, 4. vydání

Zákoník práce v praxi, 4. vydání

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace, která zohledňuje všechny nejnovější novely zákoníku práce k 1. 1. 2022, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtvrté vydání publikace zohledňuje ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2022

Zákoník práce s výkladem 2022

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčné publikaci komplexně se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ÚZ č. 1466 - Zákoník práce, rejstřík, 2022

ÚZ č. 1466 - Zákoník práce, rejstřík, 2022

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v zákoníku práce k několika menším změnám, které nabývají účinnosti v lednu 2022. Do textu zákoníku byly také zapracovány aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2022. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.