Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

Novelou zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů provedenou zákonem č. 285/2020 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2021 mimo jiné ke koncepční změně dovolené.

Změny v čerpání dovolené

Právo na dovolenou a určení její délky v příslušném kalendářním roce bude napříště odvozeno od týdenní pracovní doby zaměstnance, to znamená, že dovolená bude vyjádřena v hodinách. Ke změnám dochází i v čerpání dovolené.

Podrobný komentář k jednotlivým ustanovením nové koncepce dovolené

V dostatečném časovém předstihu před nabytím účinnosti změn v právní úpravě dovolené nabízíme čtenářům publikaci autorů Zdeňka Schmieda a Michaela Košnara obsahující podrobný komentář k jednotlivým ustanovením nové koncepce dovolené včetně řady příkladů pro jejich snadnější aplikaci v praxi. Svým vnitřním členěním publikace systematicky navazuje na předchozí příručky týkající se dovolené.

autoři: JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 24. 9. 2020, 152 stran
ISBN: 978-80-7554-285-4

Cena: 329 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 6
Seznam použitých zkratek  - str. 8
1. Druhy dovolené  - str. 9
2. Výměra dovolené  - str. 12
2.1 Základní výměra dovolené  - str. 12
2.2 Výměra dovolené zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 ZP  - str. 14
2.3 Výměra dovolené pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol  - str. 15
2.4 Prodloužení výměry dovolené  - str. 18
2.4.1 Prodloužení výměry dovolené individuální smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem  - str. 19
2.4.2 Prodloužení výměry dovolené kolektivní smlouvou  - str. 20
2.4.3 Prodloužení dovolené vnitřním předpisem  - str. 21
2.5 Dovolená při změně délky týdenní pracovní doby  - str. 23
2.6 Odchylná úprava dovolené pro zaměstnance drážní dopravy  - str. 23
3. Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část  - str. 25
3.1 Obecně k dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části  - str. 25
3.2 Podmínky vzniku práva na dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část  - str. 27
3.2.1 Existence pracovního poměru a jeho nepřetržité trvání k témuž zaměstnavateli a výkon práce ve stanoveném rozsahu  - str. 27
3.2.2 Co je výkonem práce a co se za výkon práce považuje  - str. 31
3.3 Výpočet délky dovolené  - str. 41
3.3.1 Dovolená za kalendářní rok při nezměněné délce stanovené nebo kratší TPD  - str. 41
3.3.2 Poměrná část dovolené při nezměněné délce stanovené nebo kratší TPD  - str. 45
3.3.3 Délka dovolené při změně TPD během kalendářního roku  - str. 48
4. Dodatková dovolená  - str. 51
4.1 Dodatková dovolená zaměstnanců pracujících pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol  - str. 53
4.2 Dodatková dovolená zaměstnanců, kteří konají práce zvlášť obtížné  - str. 55
4.3 Souběh práv na dodatkovou dovolenou  - str. 58
4.4 Délka dodatkové dovolené  - str. 59
4.4.1 Dodatková dovolená v délce stanovené nebo kratší TPD – „plná dodatková dovolená“  - str. 59
4.4.2 Poměrná část dodatkové dovolené  - str. 60
4.4.3 Jedna dvaapadesátina a jedna dvanáctina dodatkové dovolené  - str. 61
4.5 Krácení dodatkové dovolené a její čerpání  - str. 62
5. Obecná ustanovení o dovolené  - str. 66
5.1 Nepřetržité trvání pracovního poměru  - str. 67
5.2 Limitované důležité osobní překážky v práci  - str. 67
5.3 Dovolená v souvislosti s dlouhodobým uvolněním zaměstnance pro výkon veřejné funkce  - str. 70
5.4 Zaokrouhlování dovolené  - str. 73
5.5 Dovolená při změně zaměstnání v průběhu téhož kalendářního roku  - str. 73
6. Čerpání dovolené  - str. 75
6.1 Přehled změn úpravy čerpání dovolené účinných od 1. ledna 2021  - str. 77
6.2 Určení doby čerpání dovolené  - str. 80
6.2.1 Písemný rozvrh čerpání dovolené  - str. 81
6.2.2 Povinnost přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance  - str. 84
6.2.3 Čerpání dovolené po částech  - str. 85
6.2.4 Časový předstih, s nímž lze dovolenou určit k čerpání - str. 88
6.2.5 Zákaz určit čerpání dovolené na dobu trvání některých překážek v práci  - str. 89
6.2.6 Čerpání dovolené v kalendářním roce, ve kterém na ni vzniklo právo  - str. 91
6.2.7 Určení dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené  - str. 98
6.2.8 Hromadné čerpání dovolené  - str. 103
6.3 Změna určené doby čerpání dovolené a odvolání z dovolené  - str. 104
6.3.1 Povinnost nahradit zaměstnanci vzniklé náklady  - str. 106
6.4 Přerušení dovolené z důvodu překážek v práci  - str. 107
6.5 Čerpání dovolené v době svátku  - str. 108
7. Náhrada mzdy nebo platu za dovolenou  - str. 112
7.1 Poskytnutí náhrady mzdy nebo platu za dobu čerpání dovolené  - str. 112
7.1.1 Průměrný výdělek zaměstnance  - str. 114
7.1.2 Termín výplaty  - str. 116
7.2 Vrácení náhrady mzdy nebo platu při přečerpání dovolené zaměstnancem  - str. 118
7.2.1 Případy přečerpání dovolené  - str. 118
7.2.2 Určení výše náhrady, kterou je zaměstnanec povinen zaměstnavateli vrátit  - str. 120
7.2.3 Uspokojení práva zaměstnavatele na vrácení náhrady za přečerpanou dovolenou  - str. 121
7.2.4 Doba čerpání přečerpané dovolené  - str. 121
7.3 Náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou při skončení pracovního poměru  - str. 122
7.3.1 Výše náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou  - str. 124
7.3.2 Termín výplaty náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou  - str. 124
7.3.3 Nevyčerpanou dovolenou v průběhu trvání pracovního poměru nelze proplatit  - str. 125
7.4 Dovolenkové pokladny  - str. 126
8. Krácení dovolené za neomluveně zameškanou směnu  - str. 128
8.1 Postup zaměstnavatele při krácení dovolené  - str. 129
8.2 Neomluvené zameškání práce  - str. 131
8.3 Uvážení zaměstnavatele při krácení dovolené  - str. 132
8.4 Krátit dovolenou lze jen z důvodů vzniklých v příslušném kalendářním roce  - str. 133
8.5 Nezkrátitelná část dovolené  - str. 134
8.6 Krácení dovolené a další možný postih zaměstnance za neomluvené zameškání práce  - str. 136
9. Dovolená při více pracovněprávních vztazích  - str. 138
9.1 Zaměstnanec má souběžně více zaměstnavatelů  - str. 138
9.2 Zaměstnanec má u téhož zaměstnavatele více pracovněprávních vztahů  - str. 139
10. Dovolená při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů  - str. 143
10.1 Obecně k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů  - str. 146
10.2 Posouzení zaměstnancova práva na dovolenou při přechodu  - str. 147

Další nabídka k tématu

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška - BOVA POLYGON

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Petr Hůrka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Šárka Homfray, Jana Skalková, Klára Čmolíková Cozlová - GRADA Publishing, a. s.

Pro koho jsou vhodné kratší úvazky a jak je zavést? Jak využít úpravy pracovní doby? Kdy je pro obě strany výhodná práce z domova? Co když je potřeba pečovat o dítě nebo osobu blízkou? A co práce při mateřské ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Praktikum pracovního práva, 2. vydání

Praktikum pracovního práva, 2. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Druhé podstatně přepracované vydání reaguje na aktuální změny právní úpravy, vývoj soudní judikatury i problémy aplikační praxe. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2022

Abeceda personalisty 2022

Ing. Jana Bršťáková, JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2022

Zákoník práce s komentářem 2022

JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Petr Schweiner, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 14 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen ...

Cena: 999 KčKOUPIT

ÚZ č. 1471 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1471 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Zákoník práce v praxi, 4. vydání

Zákoník práce v praxi, 4. vydání

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace, která zohledňuje všechny nejnovější novely zákoníku práce k 1. 1. 2022, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtvrté vydání publikace zohledňuje ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2022

Zákoník práce s výkladem 2022

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčné publikaci komplexně se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ÚZ č. 1466 - Zákoník práce, rejstřík, 2022

ÚZ č. 1466 - Zákoník práce, rejstřík, 2022

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v zákoníku práce k několika menším změnám, které nabývají účinnosti v lednu 2022. Do textu zákoníku byly také zapracovány aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2022. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.