Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

Novelou zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů provedenou zákonem č. 285/2020 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2021 mimo jiné ke koncepční změně dovolené.

Změny v čerpání dovolené

Právo na dovolenou a určení její délky v příslušném kalendářním roce bude napříště odvozeno od týdenní pracovní doby zaměstnance, to znamená, že dovolená bude vyjádřena v hodinách. Ke změnám dochází i v čerpání dovolené.

Podrobný komentář k jednotlivým ustanovením nové koncepce dovolené

V dostatečném časovém předstihu před nabytím účinnosti změn v právní úpravě dovolené nabízíme čtenářům publikaci autorů Zdeňka Schmieda a Michaela Košnara obsahující podrobný komentář k jednotlivým ustanovením nové koncepce dovolené včetně řady příkladů pro jejich snadnější aplikaci v praxi. Svým vnitřním členěním publikace systematicky navazuje na předchozí příručky týkající se dovolené.

autor: JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 24. 9. 2020, 152 stran
ISBN: 978-80-7554-285-4

Cena: 329 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 6
Seznam použitých zkratek  - str. 8
1. Druhy dovolené  - str. 9
2. Výměra dovolené  - str. 12
2.1 Základní výměra dovolené  - str. 12
2.2 Výměra dovolené zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 ZP  - str. 14
2.3 Výměra dovolené pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol  - str. 15
2.4 Prodloužení výměry dovolené  - str. 18
2.4.1 Prodloužení výměry dovolené individuální smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem  - str. 19
2.4.2 Prodloužení výměry dovolené kolektivní smlouvou  - str. 20
2.4.3 Prodloužení dovolené vnitřním předpisem  - str. 21
2.5 Dovolená při změně délky týdenní pracovní doby  - str. 23
2.6 Odchylná úprava dovolené pro zaměstnance drážní dopravy  - str. 23
3. Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část  - str. 25
3.1 Obecně k dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části  - str. 25
3.2 Podmínky vzniku práva na dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část  - str. 27
3.2.1 Existence pracovního poměru a jeho nepřetržité trvání k témuž zaměstnavateli a výkon práce ve stanoveném rozsahu  - str. 27
3.2.2 Co je výkonem práce a co se za výkon práce považuje  - str. 31
3.3 Výpočet délky dovolené  - str. 41
3.3.1 Dovolená za kalendářní rok při nezměněné délce stanovené nebo kratší TPD  - str. 41
3.3.2 Poměrná část dovolené při nezměněné délce stanovené nebo kratší TPD  - str. 45
3.3.3 Délka dovolené při změně TPD během kalendářního roku  - str. 48
4. Dodatková dovolená  - str. 51
4.1 Dodatková dovolená zaměstnanců pracujících pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol  - str. 53
4.2 Dodatková dovolená zaměstnanců, kteří konají práce zvlášť obtížné  - str. 55
4.3 Souběh práv na dodatkovou dovolenou  - str. 58
4.4 Délka dodatkové dovolené  - str. 59
4.4.1 Dodatková dovolená v délce stanovené nebo kratší TPD – „plná dodatková dovolená“  - str. 59
4.4.2 Poměrná část dodatkové dovolené  - str. 60
4.4.3 Jedna dvaapadesátina a jedna dvanáctina dodatkové dovolené  - str. 61
4.5 Krácení dodatkové dovolené a její čerpání  - str. 62
5. Obecná ustanovení o dovolené  - str. 66
5.1 Nepřetržité trvání pracovního poměru  - str. 67
5.2 Limitované důležité osobní překážky v práci  - str. 67
5.3 Dovolená v souvislosti s dlouhodobým uvolněním zaměstnance pro výkon veřejné funkce  - str. 70
5.4 Zaokrouhlování dovolené  - str. 73
5.5 Dovolená při změně zaměstnání v průběhu téhož kalendářního roku  - str. 73
6. Čerpání dovolené  - str. 75
6.1 Přehled změn úpravy čerpání dovolené účinných od 1. ledna 2021  - str. 77
6.2 Určení doby čerpání dovolené  - str. 80
6.2.1 Písemný rozvrh čerpání dovolené  - str. 81
6.2.2 Povinnost přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance  - str. 84
6.2.3 Čerpání dovolené po částech  - str. 85
6.2.4 Časový předstih, s nímž lze dovolenou určit k čerpání - str. 88
6.2.5 Zákaz určit čerpání dovolené na dobu trvání některých překážek v práci  - str. 89
6.2.6 Čerpání dovolené v kalendářním roce, ve kterém na ni vzniklo právo  - str. 91
6.2.7 Určení dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené  - str. 98
6.2.8 Hromadné čerpání dovolené  - str. 103
6.3 Změna určené doby čerpání dovolené a odvolání z dovolené  - str. 104
6.3.1 Povinnost nahradit zaměstnanci vzniklé náklady  - str. 106
6.4 Přerušení dovolené z důvodu překážek v práci  - str. 107
6.5 Čerpání dovolené v době svátku  - str. 108
7. Náhrada mzdy nebo platu za dovolenou  - str. 112
7.1 Poskytnutí náhrady mzdy nebo platu za dobu čerpání dovolené  - str. 112
7.1.1 Průměrný výdělek zaměstnance  - str. 114
7.1.2 Termín výplaty  - str. 116
7.2 Vrácení náhrady mzdy nebo platu při přečerpání dovolené zaměstnancem  - str. 118
7.2.1 Případy přečerpání dovolené  - str. 118
7.2.2 Určení výše náhrady, kterou je zaměstnanec povinen zaměstnavateli vrátit  - str. 120
7.2.3 Uspokojení práva zaměstnavatele na vrácení náhrady za přečerpanou dovolenou  - str. 121
7.2.4 Doba čerpání přečerpané dovolené  - str. 121
7.3 Náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou při skončení pracovního poměru  - str. 122
7.3.1 Výše náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou  - str. 124
7.3.2 Termín výplaty náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou  - str. 124
7.3.3 Nevyčerpanou dovolenou v průběhu trvání pracovního poměru nelze proplatit  - str. 125
7.4 Dovolenkové pokladny  - str. 126
8. Krácení dovolené za neomluveně zameškanou směnu  - str. 128
8.1 Postup zaměstnavatele při krácení dovolené  - str. 129
8.2 Neomluvené zameškání práce  - str. 131
8.3 Uvážení zaměstnavatele při krácení dovolené  - str. 132
8.4 Krátit dovolenou lze jen z důvodů vzniklých v příslušném kalendářním roce  - str. 133
8.5 Nezkrátitelná část dovolené  - str. 134
8.6 Krácení dovolené a další možný postih zaměstnance za neomluvené zameškání práce  - str. 136
9. Dovolená při více pracovněprávních vztazích  - str. 138
9.1 Zaměstnanec má souběžně více zaměstnavatelů  - str. 138
9.2 Zaměstnanec má u téhož zaměstnavatele více pracovněprávních vztahů  - str. 139
10. Dovolená při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů  - str. 143
10.1 Obecně k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů  - str. 146
10.2 Posouzení zaměstnancova práva na dovolenou při přechodu  - str. 147

Další nabídka k tématu

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání komentáře k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelu zákonem č. 285/2020 Sb., která nabyla účinnosti 30. července 2020 a 1. ledna 2021 a přináší změny týkající se: výpovědi ze strany zaměstnance dané z důvodu přechodu práv a povinností z ...

Cena: 1 969 KčKOUPIT

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Hlavní změnou je novela zákona o zaměstnanosti, která od 1. 8. 2021 stanoví pravidla a podmínky pro tzv. kurzarbeit, který se týká zaměstnavatelů, zaměstnanců a úřadů práce. V publikaci najdete aktuální znění ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Překážky v práci (ať již na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele) patří k hojně využívaným pracovněprávním institutům a představují trvale aktuální téma. Téma, které navíc v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 získalo zcela jiný rozměr – využitelnost řady překážek ...

Cena: 369 KčKOUPIT

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

Sagit, a. s.

Kompletní sada aktuálních předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně katalogu správních činností a nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců. Dále publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě, aktuální znění nařízení o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Proměny odměny

Proměny odměny

Jan Pichrt, Jakub Tomšej - Wolters Kluwer, a. s.

Téma odměňování je stále aktuální. Množství příspěvků v této publikaci vytvořilo pestrou směsici pohledů na oblast odměňování optikou více právních oborů i právní historie. Lze zde nalézt podnětné příspěvky jak k problematice „z tradičních oblastí odměňování“ – platové a mzdové, ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2021

Meritum - Mzdy 2021

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021. Novinky pro rok 2021, které vám díky publikaci neuniknou: •dovolená – zcela nová pravidla ve výpočtu dovolené, ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2021

Abeceda personalisty 2021

JUDr. Domink Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2021

Zákoník práce s výkladem 2021

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčené publikaci komplexně se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.