Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dovolání v trestním řízení

Dovolání v trestním řízení

Monografie podává komplexní analýzu právní úpravy dovolání v trestním řízení.

V úvodu se zabývá obecně přezkumem rozhodnutí v trestním řízení, opravnými prostředky a specifickými principy ovládajícími opravné řízení. Nechybí historický exkurz o vývoji mimořádných opravných prostředků.

Jádrem knihy je vymezení rozhodnutí, která lze prostřednictvím dovolání napadnout, a výklad jednotlivých dovolacích důvodů se zdůrazněním nového dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu. Autorka zohledňuje bohatou judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Zaměřuje se též na vztah mezi dovoláním, stížností pro porušení zákona a ústavní stížností. Stranou pozornosti nezůstala ani citlivá problematika obecné závaznosti vykonatelných rozhodnutí Ústavního soudu.

Svou kritickou analýzou a praktickými úvahami de lege ferenda monografie poskytuje příspěvek k současné trestněprávní teorii, diskusi a praxi, zejména s ohledem na očekávanou rekodifikaci trestního práva procesního.

Kniha je určena studentům právnických fakult i širší právnické veřejnosti včetně soudců, státních zástupců, advokátů a zákonodárců.

autor: Kristýna Machyánová; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 23. 5. 2024, 240 stran
ISBN: 978-80-7502-725-2

Cena: 520 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 9
Seznam zkratek a zkráceně citované literatury  - str. 11
1. Obecně k přezkumu rozhodnutí v trestním řízení - str. 15
1.1 Pojem, podstata a účel opravného řízení v trestním řízení - str. 15
1.2 Obecně k opravným prostředkům v českém trestním řízení a hlediska umožňující jejich rozlišování - str. 20
1.3 Charakteristika mimořádných opravných prostředků - str. 24
2. Specifické právní principy ovládající opravné řízení a jejich význam - str. 27
2.1 Revizní princip  princip vymezeného přezkoumání - str. 28
2.2 Apelační a kasační princip - str. 32
2.3 Devolutní účinek - str. 35
2.4 Suspenzivní účinek - str. 37
2.5 Beneficium cohaesionis - str. 39
2.6 Zákaz reformationis in peius - str. 41
3. Historický vývoj mimořádných opravných prostředků v trestním řízení na našem území - str. 47
3.1 Historický vývoj do konce 18. století - str. 47
3.2 Historický vývoj od 19. století až do 31. 7. 1950 - str. 49
3.3 Historický vývoj od 1. 8. 1950 do 31. 12. 1956 - str. 55
3.4 Historický vývoj od 1. 1. 1957 do 1. 1. 1962 - str. 58
4. Dovolání - str. 64
4.1 Obecné výklady o dovolání - str. 64
4.2 Přípustnost dovolání - str. 71
4.3 Nepřípustnost dovolání - str. 83
4.4 Oprávněné osoby - str. 85
4.5 Důvody dovolání - str. 92
4.6 Podání a zpětvzetí dovolání, jeho obsah a řízení u soudu prvního stupně - str. 133
4.7 Řízení u dovolacího soudu - str. 148
4.8 Rozhodnutí dovolacího soudu o podaném dovolání - str. 159
4.9 Řízení po přikázání věci - str. 182
5. Stížnost pro porušení zákona, obnova řízení a jejich vztah k dovolání - str. 186
5.1 Stížnost pro porušení zákona  - str. 186
5.2 Vzájemný vztah dovolání a stížnosti pro porušení zákona  - str. 195
5.3 Obnova řízení a její vztah k dovolání - str. 200
6. Postavení Ústavního soudu. Vzájemný vztah dovolání a ústavní stížnosti - str. 203
6.1 Postavení Ústavního soudu  - str. 203
6.2 Vzájemný vztah dovolání a ústavní stížnosti - str. 205
7. Komparace se slovenskou právní úpravou - str. 210
8. Návrhy de lege ferenda - str. 215
Seznam použitých zdrojů - str. 221
Knihy - str. 221
Časopisy - str. 223
Ostatní zdroje - str. 223

Další nabídka k tématu

Trestní právo procesní, 8. vydání

Trestní právo procesní, 8. vydání

Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Tomáš Gřivna a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Osmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva (zmínit lze např. novely trestního řádu provedené zákony č. 220/2021 Sb. či č. 333/2020 Sb.). Učebnice přihlíží ke všem novelizacím i k tzv. vedlejším trestním ... pokračování

Cena: 1 408 KčKOUPIT

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby. 3. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby. 3. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém třetím vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako po zadržení podezřelého před jeho obviněním. Autor, který se již před 45 let věnuje trestněprávní teorii a praxi, v publikaci reaguje na situace, ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 7. vydání

Trestní právo procesní, 7. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již sedmé aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní ... pokračování

Cena: 1 400 KčKOUPIT

Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se věnuje dohodě o vině a trestu jako institutu, který je relativně novým fenoménem v českém trestním právu. V úvodní části knihy je popsán vztah ke konceptu restorativní justice, následuje přiblížení mezinárodněprávního základu se zaměřením na přiblížení úpravy práva ... pokračování

Cena: 630 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Nové, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě. V první části se ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Rekognice osob v trestním řízení

Rekognice osob v trestním řízení

Marek Dvořák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hlediska řádné realizace. Zahraniční výzkumy přitom prokazují, nakolik nebezpečným až fatálním se může stát i dílčí pochybení pro ... pokračování

Cena: 580 KčKOUPIT

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Petr Novák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního ... pokračování

Cena: 280 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ... pokračování

Cena: 360 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.