Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dopravní právo

Dopravní právo

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o silniční dopravě, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a také zákon o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. 
Zatímco některé skutkové podstaty nevyvolávají při své aplikaci téměř žádné problémy, jiné přinášejí poměrně značné nejasnosti. Publikace Dopravní právo se na ně zaměřuje. Podrobný výklad objasňuje navázanost předpisů a rozebírá aktuální judikaturu. Autoři využívají svých vlastních zkušeností z praxe při řešení problematiky správního trestání a odpovídají především na ty otázky, které jsou předmětem dosavadních diskusí. 
Publikace je určena nejenom úředním osobám zabývajícím se dopravním právem, ale také advokátům, soudcům. Doporučit ji lze také studujícím s právním zaměřením a ostatním zájemcům o danou problematiku, bude přínosem pro odbornou i laickou veřejnost.
autoři: Vetešník, Jemelka, Potěšil, Vetešníková, Adameová, Bohuslav; vydal: C. H. Beck, podle stavu k 8. 4. 2016, 840 stran

Cena: 1 490 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

Kapitola I. Obecně ke správním deliktům v oblasti dopravy - str. 1
1. Hmotněprávní úprava správních deliktů - str. 1
2. Procesněprávní úprava správních deliktů - str. 12
Kapitola II. Pozemní komunikace - str. 33
1. Stručná charakteristika jednotlivých kategorií pozemních komunikací - str. 34
2. Pozemní komunikace jako věc v právním smyslu - str. 42
3. Součásti a příslušenství pozemní komunikace - str. 43
4. Evidence pozemních komunikací - str. 51
5. Péče a údržba pozemních komunikací - str. 53
6. Výkon státní správy a státního dozoru - str. 54
7. Přestupky a správní delikty - str. 57
Kapitola III. Užívání a ochrana pozemních komunikací - str. 63
1. Obecné a zvláštní užívání pozemních komunikací - str. 63
2. Poškozování, znečišťování pozemních komunikací a rušení provozu na nich - str. 93
3. Vraky - str. 119
4. Reklamní zařízení - str. 121
5. Připojování pozemních komunikací a sousedních nemovitostí k pozemním komunikacím - str. 140
6. Sítě a vedení - str. 144
7. Zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací - str. 146
8. Kontrolní vážení silničních vozidel - str. 168
9. Služby inteligentního dopravního systému - str. 188
10. Tranzitní doprava - str. 191
Kapitola IV. Provoz na pozemních komunikacích - str. 195
1. Subjekty a orgány silničního provozu - str. 198
2. Obecné otázky správního trestání podle zákona o silničním provozu - str. 200
3. Sankce podle zákona o silničním provozu - str. 202
4. Přestupky - str. 206
5. Přestupky a jiné správní delikty související s nejvyšší dovolenou rychlostí - str. 352
6. Přestupky a jiné správní delikty související s přikázáním nebo svěřením
samostatného řízení vozidla osobě, o níž provozovatel nezná údaje potřebné k určení její totožnosti - str. 367
7. Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob - str. 375
8. Správní delikt provozovatele vozidla - str. 382
9. Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem o silničním provozu - str. 395
10. Přestupky v zákoně o silničním provozu de lege ferenda - str. 412
Kapitola V. Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích - str. 413
1. Státní správa a státní dozor - str. 416
2. Registr silničních vozidel - str. 417
3. Technické zkušebny - str. 441
4. Technický stav vozidla - str. 442
5. Provádění technických prohlídek - str. 455
6. Měření emisí - str. 466
7. Záznamová zařízení a paměťové karty - str. 473
8. Provozování stanic technické kontroly - str. 477
9. Provozování stanic měření emisí - str. 496
10. Zvláštní registrační značky - str. 506
11. Nový správní delikt dle nařízení EU - str. 512
Kapitola VI. Silniční doprava - str. 514
1. Subjekty a orgány silniční dopravy - str. 515
2. Silniční doprava a právo Evropské unie - str. 520
3. Mezinárodní právo a silniční doprava - str. 522
4. Obecné povinnosti dopravce a obecné otázky správního trestání podle zákona o silniční dopravě - str. 522
5. Správní trestání a zákon o silniční dopravě - str. 523
6. Společné otázky správního trestání podle zákona o silniční dopravě - str. 524
7. Důsledky správního trestání na podnikání a výkon práce v silniční dopravě - str. 526
8. Sankce - str. 529
9. Správní delikty v oblasti taxislužby - str. 530
10. Správní delikty v autobusové a autokarové dopravě - str. 550
11. Správní delikty dopravce v silniční dopravě - str. 558
12. Správní delikt dopravce, příjemce nebo odesílatele, který nedodrží podmínky stanovené pro silniční dopravu nebezpečných věcí - str. 571
Kapitola VII. Získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel - str. 573
1. Subjekty státní správy a státního dozoru - str. 574
2. Obecné otázky správního trestání podle zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel - str. 575
3. Provozování autoškol - str. 575
4. Provozování školicího střediska - str. 594
5. Provozování střediska bezpečné jízdy - str. 605
Kapitola VIII. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel - str. 613
1. Provoz vozidla bez pojištění odpovědnosti - str. 615
2. Nepředložení zelené karty - str. 617
Kapitola IX. Trestné činy v dopravě - str. 627
1. Podmínky trestní odpovědnosti u trestných činů v dopravě - str. 631
2. Trestné činy proti životu a zdraví spáchané na úseku trestné činnosti v dopravě - str. 638
3. Trestné činy proti majetku - str. 671
4. Trestné činy obecně nebezpečné - str. 681
5. Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání - str. 697
Kapitola X. Právní vztahy související s vozidlem a jeho provozováním - str. 703
1. Vlastnictví vozidla - str. 703
2. Podnikatelská činnost v oblasti silniční dopravy - str. 725
3. Újma vzniklá v souvislosti s provozem vozidla a její náhrada - str. 739
4. Odškodňování újmy vzniklé v souvislosti s provozem vozidla - str. 779

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1489 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1489 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí). Dále zde najdete aktuální znění vyhlášky ...

Cena: 229 KčKOUPIT

ÚZ č. 1477 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1477 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od ledna a února 2022 došlo k velkým změnám zákona o dráhách a zákona o ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ÚZ č. 1450 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1450 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především zákon o silničním provozu, do kterého jsou zapracovány změny od 1. 10. 2021 (22 změn) a od ledna 2022 (18 změn – objíždění cyklistů a další); dále je zde aktuální znění zákona o ...

Cena: 197 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.