Zákon o úřednících územních samosprávných celků, komentář
Cena: 445 Kč
včetně 10% DPH