Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou
Cena: 1 480 Kč
včetně 10% DPH