Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání
Cena: 1 090 Kč
včetně 10% DPH