Listina základních práv a svobod, Velký komentář
Cena: 3 480 Kč
včetně 10% DPH