ÚZ č. 1470 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2022
Cena: 179 Kč
včetně 10% DPH

Objednávám předplatné budoucích novel tématu 'Oceňování majetku, Cenové předpisy' (ÚZ č. 1470 není součástí předplatného)
Záloha: 100 Kč
včetně 10% DPH