Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces
Cena: 480 Kč
včetně 10% DPH