Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces
Cena: 790 Kč
včetně 10% DPH